Nr. 3-5 12.01.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

3. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 415-XVI, 22 decembrie 2006).

4. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 416-XVI, 22 decembrie 2006).

5. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege cu privire la anularea datoriilor istorice ale Întreprinderii de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate Mileștii Mici față de creditorii de stat (nr. 418-XVI, 22 decembrie 2006).

6. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 424-XVI, 22 decembrie 2006).

7. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcție a membrilor Consiliului de Observatori al instituției publice naționalenbsp; audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr.432-XVI, 28 decembrie 2006).

nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărîre privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiție pe perioada anilor 2004-2005 (nr. 80, 17 noiembrie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

11. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul I al anului 2007 (nr. 1496, 28 decembrie 2006).

12. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (nr. 1505, 29 decembrie 2006).

13. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a consiliului colegial al Camerei de Licențiere (nr. 2, 2 ianuarie 2007).

14. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea coordonatorului în domeniul drepturilor omului (nr. 3, 2 ianuarie 2007).

15. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și a Regulamentului Serviciului Vamal (nr. 4, 2 ianuarie 2007).nbsp;

16. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 5, 2 ianuarie 2007).

17. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 6, 2 ianuarie 2007).

18. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 (nr. 7, 2 ianuarie 2007).

19. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 8, 2 ianuarie 2007).

20. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 14, 3 ianuarie 2007).

21. Hotărîre pentru aprobarea normelor de alimentare și asigurare cu echipament sportivnbsp; a elevilor din liceele-internat cu profil sportiv (nr. 15, 3 ianuarie 2007).

22. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Lista organismelor internaționale și regionale cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru și datoriile din bugetul de stat pe anul 2006, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 54 din 19 ianuarie 2006 (nr. 16, 4 ianuarie 2007).

23. Hotărîre cu privire la achitarea, din bugetul de stat pe anul 2007, a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organismele internaționale și regionale (nr. 17, 4 ianuarie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

24. Hotărîre cu privire la instituirea Comitetului de supraveghere din cadrul Proiectului Managementul finanțelor publice (nr. 18, 4nbsp; ianuarie 2007).

25. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de angajare a asistenților sociali (nr. 24, 10nbsp; ianuarie 2007)

26. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 25, 10 ianuarie 2007)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

20. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate pentru producerea și comercializarea cărnii proaspete (nr. 171, 14 iulie 2006).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

21. Comunicat (nr. 17-6-07/1-1146, 5 decembrie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

22. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 1/1, 4 ianuarie 2007).

23. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni AgroIndTeh-Frig (nr. 1/3, 4 ianuarie 2007).

24. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Camion (nr. 1/2-O, 4 ianuarie 2007).

25. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 65/7-O din 07.12.2006 (nr. 1/4-O, 4 ianuarie 2007).

26. Ordonanță cu privire la executarea Ordonanței Direcției Generale Urmărire Penală a Ministerului Afacerilor Interne din 22.12.2006 (nr. 1/5-O, 4 ianuarie 2007).

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

27. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru promovarea la funcția de vicepreședinte al Colegiului penal și vicepreședinte al Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție (nr. 300/18, 28 decembrie 2006).

nbsp;

Acte ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova

28. Ordin privind listele persoanelor suspecte de finanțare a terorismului (nr. 187, 1 decembrie 2006).

Acte ale Baroului Avocaților din Republica Moldova

29. Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat la data de 28.12.2006nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte