Nr. 6-9 19.01.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

8. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea articolului 17 alineatul (2) al Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 cu privire la actele de stare civilă (nr. 406-XVI, 21 decembrie 2006).

9. Hotărîre cu privire la aprobarea statutului, structurii organizatorice, devizului de cheltuieli și a cuantumului retribuirii lunare a membrilor și colaboratorilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 433-XVI, 28 decembrie 2006).

10. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 440-XVI, 28 decembrie 2006).

11. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 381-XVI din 29 decembrie 2005 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 445-XVI, 28 decembrie 2006).nbsp;

12. Decret pentru modificarea și completarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 52-IV din 17 mai 2005 și completarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 53-IV din 17 mai 2005 (nr. 939-IV, 15 ianuarie 2007).nbsp;

13. Decret privind numirea domnului Valeriu BALABAN în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova cu misiuni speciale și pentru coordonarea asistenței externe (nr. 940-IV, 15 ianuarie 2007).nbsp;

14. Decret privind confirmarea domnului Mihail FORMUZAL, Guvernator (Bașkan) al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), în funcția de membru al Guvernului (nr. 942-IV, 16 ianuarie 2007).

15. Decret privind numirea domnului Valerian CRISTEA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cehă (nr. 943-IV, 16 ianuarie 2007).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

2. Hotărîre pentru aprobarea Raportului cu privire la exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2006 (nr. 1, 12 ianuarie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

27. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a Hotărîrii Guvernului nr. 942 din 17 august 2006 (nr. 1491, 28 decembrie 2006).

28. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1492, 28 decembrie 2006).

29. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului Național de implementare a Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova NATO pentru perioada 2006-2009 (nr. 1506, 29 decembrie 2006).

30. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1507, 29 decembrie 2006).

31. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperarea de dezvoltare (nr. 10, 3 ianuarie 2007).

32. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului la aceasta, semnate la Paris la 30 octombrie 2006 (nr. 11, 3 ianuarie 2007).

33. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Protocolului facultativ la Convenția cu privire la drepturile copilului referitor la vînzarea de copii, prostituția și pornografia infantilă (nr. 12, 3 ianuarie 2007).

34. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 13, 3 ianuarie 2007).

35. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 19, 10 ianuarie 2007).

36. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 20, 10 ianuarie 2007).

37. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 22, 10 ianuarie 2007).

38. Hotărîre cu privire la crearea Colegiului Național de Grăniceri (nr. 23, 10 ianuarie 2007).

39. Hotărîre cu privire la sărbătorirea jubileului de 70 ani al compozitorului Eugen Doga (nr. 26, 10 ianuarie 2007).

40. Hotărîre cu privire la decernarea unor premii (nr. 27, 10 ianuarie 2007).

41. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Grant, prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei referitor la extinderea Proiectului de Asistență Tehnică pentru Fermierii Neprivilegiați (2KR) (nr. 28, 11 ianuarie 2007).nbsp;

42. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valerian CRISTEA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cehă (nr. 29, 11 ianuarie 2007).

43. Hotărîre privind aprovizionarea instituțiilor medico-sanitare publice cu antibiotice (nr. 30, 11 ianuarie 2007).

44. Hotărîre cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici (nr. 33, 11 ianuarie 2007).

45. Hotărîre cu privire la amenajarea teritoriului (nr. 34, 11 ianuarie 2007).

46. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta, semnate la Tel Aviv la 23 noiembrie 2006 (nr. 35, 12 ianuarie 2007).

47. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea transportului feroviar, semnat la 20 martie 1993 la Chișinău (nr. 36, 12 ianuarie 2007).

48. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producție pentru anul 2007 (nr. 37, 12 ianuarie 2007).

49. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniul prevenirii situațiilor excepționale și lichidării consecințelor acestora, semnat la Chișinău la 20 noiembrie 2006 (nr. 38, 12 ianuarie 2007).

50. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea anexei la Legea nr. 852-XV din 14 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (nr. 39, 12 ianuarie 2007).

51. Hotărîre privind crearea Sistemului informațional integrat automatizat în domeniul migrației (nr. 40, 12 ianuarie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

52. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului de stat în proprietatea publică a municipiului Chișinău (nr. 41, 12 ianuarie 2007).

53. Hotărîre cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 42, 12 ianuarie 2007).

54. Hotărîre cu privire la transmiterea unei clădiri (nr. 43, 12 ianuarie 2007).

55. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 45, 12 ianuarie 2007).

56. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexelor nr. 3 și nr. 5 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 46, 12 ianuarie 2007).

57. Dispoziție (nr. 3-d, 10 ianuarie 2007).

58. Dispoziție (nr. 4-d,nbsp; 11 ianuarie 2007).

59. Dispoziție (nr. 6-d, 12 ianuarie 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

30. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate animală și sănătate publică pentru producerea și comercializarea cărnii tocate și cărnii preparate (nr. 215, 22 septembrie 2006).

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

31. Ordin cu privire la aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor din instituțiile instructiv-educativenbsp; (nr. 524, 25 decembrie 2006)

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

32. Ordin cu privire la modificarea Ordinului comun al MS PS și CNAM din 27. 12. 2005, nr. 490/216-A Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (548/290-A, 29 decembrie 2006)

Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

33. Ordin despre modificarea Ordinului nr. 185-A din 09.11.2005 Privind prelungirea termenului de valabilitate al polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 1-A, 2 ianuarie 2007).

Acte ale Biroului Național de Statistică

34. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

35. Hotărîre cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la componența, modul de întocmire, prezentare și publicare a dărilor de seamă specializate ale participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 71/7, 28 decembrie 2006).

36. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 2/1, 11 ianuarie 2007).

37. Hotărîre cu privire la excluderea Societății cu răspundere limitată Passim din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 2/2, 11 ianuarie 2007).

38. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 2/3, 11 ianuarie 2007).

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

39. Comunicat informativ

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

40. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție
(nr. 395, 14 decembrie 2006).

41. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contabilă a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor (nr. 397, 14 decembrie 2006).nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte