Nr. 10-13 26.01.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

16. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 39-XVI din 2 martie 2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari (nr. 952-IV, 23 ianuarie 2007).

17. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 39-XVI din 2 martie 2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari (nr. 412-XVI, 21 decembrie 2006).

18. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene privind asistența externă (nr. 946-IV, 19 ianuarie 2007).

19. Lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene privind asistența externă (nr. 426-XVI, 27 decembrie 2006).

20. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 947-IV, 19 ianuarie 2007).

21. Lege pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 427-XVI, 27 decembrie 2006).

22. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 953-IV, 23 ianuarie 2007).

23. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 428-XVI, 27 decembrie 2006).

24. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 151-XVI din 8 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederației Elvețiene și Japoniei (nr. 944-IV, 18 ianuarie 2007).

25. Lege pentru completarea Legii nr. 151-XVI din 8 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederației Elvețiene și Japoniei (nr. 429-XVI, 27 decembrie 2006).

26. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 954-IV, 23 ianuarie 2007).

27. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 437-XVI, 28 decembrie 2006).

28. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 948-IV, 19 ianuarie 2007).

29. Lege pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 443-XVI, 28 decembrie 2006).

30. Hotărîre privind modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 421-XV din 16 decembrie 2004 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și Planului de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției (nr. 413-XVI, 21 decembrie 2006).

31. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind partidele politice (nr. 431-XVI, 28 decembrie 2006).

32. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 941-IV, 16 ianuarie 2007).

33. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ion BERLINSKI (nr. 945-IV, 18 ianuarie 2007).

34. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 949-IV, 19 ianuarie 2007).

35. Decret privind numirea doamnei Galina BALMOȘ în funcția de ministru al protecției sociale, familiei și copilului (nr. 950-IV, 22 ianuarie 2007)

36. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai procuraturii (nr. 951-IV, 23 ianuarie 2007).

37. Decret privind revocarea domnului Miron GAGAUZ din funcția de ministru al transporturilor și gospodăriei drumurilor (nr. 955-IV, 23 ianuarie 2007)

38. Decret privind numirea domnului Vasile URSU în funcția de ministru al transporturilor și gospodăriei drumurilornbsp; (nr. 956-IV, 23 ianuarie 2007)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

3. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul constituționalității pct. 1 și pct. 2 alineatul unu din Hotărîrea Guvernului nr. 740 din 11 iunie 2002 Cu privire la edificiile și locașurile de cult (nr. 1, 16 ianuarie 2007).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

2. Hotărîre privind raportul asupra controlului administrării resurselor financiare publice de către Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova în perioada anilor 2004-2006 (9 luni) (nr. 81, 5 decembrie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

60. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale de instruire a funcționarilor publici și aleșilor locali, pentru anii 2007-2010 (nr. 31, 11 ianuarie 2007).

61. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 44, 12 ianuarie 2007).

62. Hotărîre cu privire la salarizarea angajaților organizațiilor de drept public din sfera științei și inovării finanțate de la bugetul de stat (nr. 47, 12 ianuarie 2007).

63. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 48, 15 ianuarie 2007).

64. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1015 din 5 septembrie 2006 (nr. 49, 15 ianuarie 2007).

65. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Hotărîrii Guvernului nr. 962 din 21 august 2006 (nr. 50, 16 ianuarie 2007).

66. Hotărîre cu privire la unele măsuri de ameliorare a activității ramurii piscicole și de reglementare a modului de utilizare a iazurilor (nr. 51, 16 ianuarie 2007).

67. Hotărîre privind reorganizarea unor organe centrale de specialitate ale administrației publice (nr. 52, 18 ianuarie 2007).

68. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului detaliat de implementare a Strategiei de reformă a administrației publice centrale pentru anul 2007 (nr. 54, 18 ianuarie 2007).

69. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Finanțelor (nr. 55, 19 ianuarie 2007).

70. Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului de observatori al procesului de reconstrucție și restaurare a complexului de clădiri ale conacului familiei Mirzoian (Manuc Bei) din or. Hîncești (nr. 69, 23 ianuarie 2007).

71. Hotărîre cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2007 (nr. 70, 23 ianuarie 2007).

72. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 72, 24 ianuarie 2007).

73 Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Iurii BUCINSCHI (nr. 73, 24 ianuarie 2007).

74. Dispoziție (nr. 9-d, 17 ianuarie 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

42. Lista auditorilor din Republica Moldova care dețin certificatul de calificare al auditorului independent (conform situației la 1 ianuarie 2007).nbsp;

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

43. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind anunțarea, declararea și notificarea unor boli transmisibile ale animalelor (nr. 34, 27 februarie 2006).

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

44. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Universității de Stat Bogdan Petriceicu Hașdeu din Cahul (nr. 14.8.1, 30 noiembrie 2006).

45. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Pedagogic Alexandru cel Bun din Călărași (nr. 14.8.3, 30 noiembrie 2006).

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

46. Ordin despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului în condiții de ambulator în cazul unor maladii cu diagnosticul confirmat, acordat de medicul de familie și echipa sa (nr. 549/291-A, 29 decembrie 2006).

Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

47. Hotărîre (nr. 2031RT, 9 ianuarie 2007).

Acte ale Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova

48. Ordin pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la lemnul în stare brută (nr. 72, 4 decembrie 2006).

49. Ordin pentru aprobarea reglementărilor tehnice cu privire la sticla cristal (nr. 73, 4 decembrie 2006).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

50. Informație privind licențele eliberate în anul 2006.nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

51. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 3/1, 18 ianuarie 2007).

52. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 3/3, 18 ianuarie 2007).

53. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Combinatul materialelor de construcție (nr. 3/2-O, 18 ianuarie 2007).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

54. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 396, 14 decembrie 2006).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

54a. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie întreprinderii KIWI Studio-TV (nr. 1, 16 ianuarie 2007).

54b. Decizie cu privire la unele modificări în condițiile de licență (nr. 2, 16 ianuarie 2007).

54c. Decizie cu privire la eliberarea deciziei de autorizare întreprinderii ARSACO SRL și modificarea deciziei de autorizare a întreprinderii Muzical TV SRL din mun. Chișinău (nr. 3, 16 ianuarie 2007).

54d. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licența de emisie de către întreprinderea Canal X SRL din or. Briceni (nr. 4, 16 ianuarie 2007).

54e. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie de la ÎM Sun Communications SRL către Selectcanal-TV SRL din mun. Chișinău (nr. 6, 16 ianuarie 2007).

54f. Decizie cu privire la recomandările privind implementarea și respectarea Codului audiovizualului (nr. 8, 16 ianuarie 2007).

54g. Decizie cu privire la emiterea prin Satelit a programelor TVM Internațional (nr. 10, 16 ianuarie 2007).

Acte ale Comisiei Interdepartamentale pentru Mașinile de Casă și Control

55. Decizie (nr. 01-05/2007, 9 ianuarie 2007).

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

56. Hotărîre cu privire la stabilirea datei, locului și modul de desfășurare a concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător și judecător de instrucție la Curtea Supremă de Justiție, curțile de apel și judecătorii (nr. 288/18, 28 decembrie 2006).

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatele de Pensii

57. Ordin privind forma și conținutul rapoartelor financiar-contabile și statistice ale organizațiilor de asigurare la 31 decembrie 2006, precum și informațiile necesare pentru întocmirea acestor raportări (nr. 11, 23 ianuarie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte