Nr. 18-20 09.02.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

60. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Оntreprinderea Specializată în Cadastru și de filialele acesteia (nr. 977-IV, 5 februarie 2007).

61. Lege pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Оntreprinderea Specializată în Cadastru și de filialele acesteia (nr. 393-XVI, 8 decembrie 2006).

62. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 974-IV, 31 ianuarie 2007).

63. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 444-XVI, 28 decembrie 2006).

64. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vladimir ȘANDROVSCHI (nr. 973-IV, 31 ianuarie 2007).

65. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Pavel CEBANU (nr. 975-IV, 1 februarie 2007).

66. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne
(nr. 976-IV, 2 februarie 2007).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

3. Hotărîre privind raportul asupra legalității privatizării obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date în arendă, precum și comercializării activelor neutilizate în procesul tehnologic în perioada anilor 2003-2004 (nr. 83, 15 decembrie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

109. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 (nr. 83,
26 ianuarie 2007).

110. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare între Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova și Ministerul Оnvățămîntului și Științei al Republicii Bulgaria (nr. 90, 29 ianuarie 2007).

111. Hotărîre pentru denunțarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea comercial-economică, semnat la Chișinău la 12 decembrie 1994 (nr. 92, 29 ianuarie 2007).

112. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 93, 29 ianuarie 2007).

113. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 38 al Legii cu privire la instanțele judecătorești economice nr. 970-XIII din 24 iulie 1996 (nr. 94, 29 ianuarie 2007).

114. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 97, 29 ianuarie 2007).

115. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere în domeniul tineretului între Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova și Secretariatul General Responsabil de Tineret al Ministerului Educației Naționale și al Activităților Religioase al Republicii Elene, întocmit la Atena la 14 octombrie 2006 (nr. 98,
29 ianuarie 2007).

116. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 100, 30 ianuarie 2007).

117. Hotărîre cu privire la reorganizarea Centrului de reabilitare a invalizilor și pensionarilor Victoria al Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului (nr. 101, 30 ianuarie 2007).

118. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1432 din 21 decembrie 2001 (nr. 105, 1 februarie 2007).

119. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecția desenelor și modelelor industriale
(nr. 106, 1 februarie 2007).

120. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1608 din 30 decembrie 2003 (nr. 107, 1 februarie 2007).

121. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 108, 1 februarie 2007).

122. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1259 din
1 noiembrie 2006 (nr. 109, 1 februarie 2007).

123. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova în anul 2007 (nr. 110,
1 februarie 2007).

124. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de susținere a dezvoltării comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2007-2009 (nr. 111, 1 februarie 2007).

125. Hotărîre cu privire la dezvoltarea rețelei de supermarkete (nr. 112, 1 februarie 2007).

126. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 (nr. 115, 5 februarie 2007).

127. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar în Irak (nr. 116, 6 februarie 2007).

128. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Valentina HAHEU (nr. 124, 6 februarie 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

77. Ordin cu privire la aprobarea modului de finanțare a investițiilor și reparațiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2007 (nr. 8, 29 ianuarie 2007).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

78. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Panuș Carolina, teritoriul de activitate mun. Chișinău (nr. 19, 22 ianuarie 2007).

79. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Cebotarean Tatiana, teritoriul de activitate r-nul Soroca (nr. 22, 22 ianuarie 2007).

80. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Zvonov Marina, teritoriul de activitate mun. Chișinău (nr. 23, 22 ianuarie 2007).

81. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice din oficiu la solicitarea organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești (nr. 38, 30 ianuarie 2007).nbsp;

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

82. Ordin cu privire la limitarea zonelor de operare a aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova
(nr. 13/GEN, 16 ianuarie 2007).

83. Ordin cu privire la operarea aeronavelor de către operatorii aerieni a Republicii Moldova care au dreptul să efectueze transportul internațional comercial (nr. 21/GEN, 29 ianuarie 2007).

84. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementărilenbsp; aeronautice civile RAC-AOC Certificarea Operatorilor Aerieni (nr. 27/GEN, 5 februarie 2007)

85. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementărilenbsp; aeronautice civile RAC-AW Navigabilitatea aeronavelornbsp; (nr. 28/GEN, 5 februarienbsp; 2007)

86. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementărilenbsp; aeronautice civile RAC-47 Оnmatricularea aeronavelor (nr. 29/GEN, 5 februarienbsp; 2007)

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

87. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 6/1, 1 februarie 2007).

88. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 6/2, 1 februarie 2007).

89. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Comtiras (nr. 6/4,
1 februarie 2007).

90. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Оntreprinderii Mixte Sudzucker-Moldova SA (nr. 6/5, 1 februarie 2007).

91. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Drum-96 (nr. 6/6, 1 februarie 2007).

92. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Tricon (nr. 6/7, 1 februarie 2007).

93. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender competitive de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Drum-96 (nr. 7/1, 5 februarie 2007).

94. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Zidarul-Cupcini (nr. 6/3-O, 1 februarie 2007).nbsp;

95. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/6-O din 14.06.2001 (nr. 6/8-O, 1 februarie 2007).

96. Ordonanță cu privire la suspendarea circulației valorilor mobiliare deținute de FINN Telecom-Invest SA în proces de lichidare (nr. 6/9-O, 1 februarie 2007).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

96a. Decizie cu privire retragerea licenței de emisie, eliberatănbsp; întreprinderii MAR-SOR TV SRL (nr. 18,
30 ianuarie 2007).

96b. Decizie cu privire la emisia postului Vzrosloe radio Shanson (nr. 20, 1 februarie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte