Nr. 21-24 16.02.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

67. Decret pentru promulgarea Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (nr. 979-IV, 7 februarie 2007).

68. Lege privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (nr. 438-XVI, 28 decembrie 2006).nbsp;

69. Hotărîre privind declararea vacanței funcției de Procuror General (nr. 1-XVI, 8 februarie 2007).nbsp;

70. Hotărîre privind numirea în funcție a Procurorului General (nr. 2-XVI, 8 februarie 2007).

71. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind activitatea de audit (nr. 3-XVI, 8 februarie 2007).

72. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 6-XVI, 8 februarie 2007).

73. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea titlului III al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 11-XVI, 9 februarie 2007).

74. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de militari ai Armatei Naționale (nr. 978-IV,
7 februarie 2007).

75. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Anatoli VLASCOV (nr. 980-IV, 7 februarie 2007).

76. Decret privind repunerea domnului Ion COVTONIUC în drepturi la distincțiile de stat ale U.R.S.S. (nr. 981-IV, 7 februarie 2007).

77. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 982-IV, 7 februarie 2007).

78. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului (nr. 983-IV, 9 februarie 2007).

79. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Dumitru DIACOV (nr. 984-IV, 10 februarie 2007).

80. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă doamnei Maria ILIU| (nr. 985-IV, 12 februarie 2007).

nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

129. Hotărîre pentru aprobarea Programului de acțiuni privind implementarea Planului Preliminar de |ară al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA Provocările Mileniului (nr. 32, 11 ianuarie 2007).

130. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor
(nr. 103, 1 februarie 2007).

131. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a cadrului de reglementare de stat a activității de întreprinzător (nr. 104, 1 februarie 2007).

132. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 114, 5 februarie 2007).nbsp;

133. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 117, 6 februarie 2007).

134. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 118,
6 februarie 2007).

135. Hotărîre cu privire la Оntreprinderea de Stat Registrul animalelor (nr. 119, 7 februarie 2007).

136. Hotărîre cu privire la unele măsuri în vederea finalizării lucrărilor prevăzute în Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1030 din 12 octombrie 1998 (nr. 120,
7 februarie 2007).

137. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative
(nr. 121, 7 februarie 2007).

138. Hotărîre privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-științifice și medico-legale (nr. 122, 7 februarie 2007).

139. Hotărîre privind conferirea titlului Cel mai bun contribuabil al anului 2006 (nr. 125, 7 februarie 2007).

140. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare și a Regulamentului acesteia (nr. 126, 7 februarie 2007).

141. Hotărîre cu privire la lichidarea Centrului pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor din sistemul Ministerului Justiției (nr. 127, 7 februarie 2007).

142. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul la Convenția relativă la Contractul de transport internațional al mărfurilor pe șosele (C.M.R.), semnat la Geneva la 5 iulie 1978 (nr. 128, 8 februarie 2007).

143. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 136, 12 februarie 2007).

144. Hotărîre privind cota de imigrare în Republica Moldova pe anul 2007 (nr. 147, 12 februarie 2007).

145. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1431 din 4 decembrie 2003 (nr. 148, 12 februarie 2007).

146. Hotărîre cu privire la confirmarea dlui Grigore Belostecinic în postul de rector (nr. 160, 14 februarie 2007)

147. Hotărîre cu privire la Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (nr. 161, 14 februarie 2007)

148. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează înnbsp; Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 1 august 2006 (nr. 162, 14 februarie 2007)

149. Hotărîre cu privire la conferirea numelui academicianului Andrei Lupan Bibliotecii Științifice Centrale a Academiei de Științe a Moldovei (nr. 164, 15 februarie 2007).

150. Dispoziție (nr. 19-d, 6 februarie 2007).nbsp;

Acte ale Guvernului Republicii Moldova și ale Băncii Naționale a Moldovei

151. Hotărîre cu privire la baterea și emiterea unor monede comemorative (nr. 153, 13 februarie 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

97. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind statutul, drepturile și obligațiunile executorilor de buget (nr. 2, 3 ianuarie 2007).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

98. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate animală care reglementează mișcarea și comerțul cu ecvidee (nr. 161, 10 iulie 2006).

99. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate ce reglementează producerea și comercializarea cărnii de iepure și a cărnii de vînat de crescătorie (nr. 170, 14 iulie 2006).

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

100. Ordin despre aprobarea cerințelor calificative pentru personalul farmaceutic (nr. 553, 29 decembrie 2006).

Acte ale Biroului Național de Statistică

101. Indicii prețurilor de consum al populației

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

102. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale (nr. 239, 14 februarie 2007).

103. Hotărîre privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice și de livrare a energiei termice consumatorilor finali (nr. 240, 14 februarie 2007).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

104. Ordin cu privire la aprobarea dării de seamă privind dividendele calculate în funcție de rezultatele activității societăților pe acțiuni în anul de gestiune (nr. 09, 22 ianuarie 2007).

105. Informație despre completarea declarației privind accizele pentru mărfurile de la poziția tarifară 2208
(nr. (17-13-03/1-309)05, 23 ianuarie 2007).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

106. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 8/1, 8 februarie 2007).

107. Hotărîre cu privire la cererea de eliberare a autorizației de reorganizare (nr. 8/2, 8 februarie 2007).

108. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Codreanca (nr. 8/4, 8 februarie 2007).

109. Hotărîre cu privire la respectarea unor acte normative ale CNVM referitor la procesul de lichidare a fondurilor de investiții (nr. 8/6, 8 februarie 2007).

110. Hotărîre privind modificarea Regulamentului provizoriu cu privire la circulația valorilor mobiliare pe piața secundară (nr. 8/7, 8 februarie 2007).

111. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/9-O din 01.02.2007 (nr. 7/2-O, 5 februarie 2007).

112. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale unor societăți pe acțiuni (nr. 8/3-O, 8 februarie 2007).

113. Ordonanță cu privire la efectuarea unor controale complexe (nr. 8/5-O, 8 februarie 2007).nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;