Nr. 25-28 23.02.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

81. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea articolului 31 din Legea viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (nr. 989-IV, 19 februarie 2007).

82. Lege cu privire la modificarea și completarea articolului 31 din Legea viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (nr. 8-XVI, 9 februarie 2007).

83. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 9-XVI, 9 februarie 2007).

84. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la societățile cu răspundere limitată (nr. 10-XVI, 9 februarie 2007).

85. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 12-XVI, 9 februarie 2007).

86. Hotărîre de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 15-XVI, 9 februarie 2007).

87. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Jeroen KREMERS (nr. 986-IV, 19 februarie 2007).

88. Decret privind eliberarea doamnei Nina NEZALIZOVA din funcția de judecător la Judecătoria Comrat
(nr. 987-IV, 19 februarie 2007).

89. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Alexandru CIUBOTARU (nr. 988-IV, 19 februarie 2007).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

4. Hotărîre pentru controlul constituționalității unei prevederi din Legea nr. 25-XVI din 16 februarie 2006 pentru modificarea și completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 2,
13 februarie 2007).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

4. Hotărîre privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă și la Ambasada Republicii Moldova în Italia pe perioada anilor 2004-2006 (semestrul I) (nr. 84, 19 decembrie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

152. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni prioritare privind implementarea în anul 2007 a Planului de Acțiuni Republica Moldova Uniunea Europeană (nr. 113, 3 februarie 2007).

153. Hotărîre cu privire la comanda de stat pentru anul 2007 referitor la perfecționarea profesională a personalului din administrația publică în Academia de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 129, 8 februarie 2007).

154. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la biocombustibili, biocombustibili pentru transport și biouleiuri (nr. 131, 12 februarie 2007).

155. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 133, 12 februarie 2007).

156. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 134, 12 februarie 2007).

157. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 135, 12 februarie 2007).

158. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 136, 12 februarie 2007).

159. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 137, 12 februarie 2007).

160. Hotărîre cu privire la restaurarea edificiului Sălii cu Orgă (nr. 138, 12 februarie 2007).

161. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind colaborarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile fiscale, semnat la Tbilisi la 3 iunie 2005 (nr. 139, 12 februarie 2007).

162. Hotărîre pentru aprobarea Deciziei Consiliului Economic al C.S.I. privind introducerea completării și modificării în Nomenclatorul condițiilor, operațiunilor de producere și tehnologice, în urma îndeplinirii cărora produsul se consideră de originea țării în care acestea au avut loc, semnată la Moscova la 30 iunie 2006 (nr. 140, 12 februarie 2007).

163. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Norvegiei privind contribuția Norvegiei la consolidarea statului de drept în Republica Moldova (nr. 141, 12 februarie 2007).

164. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptată la Paris la 14 noiembrie 1970 (nr. 142, 12 februarie 2007).

165. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății, Muncii și Bunăstării al Japoniei privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 143, 12 februarie 2007).

166. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene cu privire la cooperarea în domeniul apărării, semnat la Roma la 6 decembrie 2006 (nr. 146, 12 februarie 2007).

167. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexă la Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 23 ianuarie 2006 (nr. 149, 12 februarie 2007).

168. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 150,
12 februarie 2007).

169. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea art. 97 al Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 (nr. 151, 13 februarie 2007).

170. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 958 din 18 august 2006 (nr. 152, 13 februarie 2007).

171. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 154, 13 februarie 2007).

172. Hotărîre cu privire la executarea unor hotărîri de Guvern (nr. 155, 13 februarie 2007).

173. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 156, 13 februarie 2007).

174. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Glodeni și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 157, 13 februarie 2007).

175. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor executate și serviciilor prestate, contra plată, de către instituțiile subordonate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a modului și direcțiilor de utilizare a mijloacelor speciale (nr. 158, 14 februarie 2007).nbsp;

176. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1115 din 12 septembrie 2003 (nr. 159, 14 februarie 2007).

177. Hotărîre cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiției și aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei (nr. 163, 15 februarie 2007).

178. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 22 aprilie 2004 (nr. 165, 15 februarie 2007).

179. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Anatol |URCAN (nr. 195, 21 februarie 2007).

180. Dispoziție (nr. 16-d, 6 februarie 2007).

181. Dispoziție (nr. 20-d, 6 februarie 2007).

182. Dispoziție (nr. 21-d, 7 februarie 2007).

183. Dispoziție (nr. 24-d, 14 februarie 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

114. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea unor metode de analiză și testare a laptelui materie primă și celui tratat termic (nr. 159, 7 iulie 2006).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

115. Ordin cu privire la unele măsuri de reglementare a activității notariale (nr. 45, 6 februarie 2007).

116. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 46, 6 februarie 2007).nbsp;

117. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 47, 6 februarie 2007).nbsp;

118. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 53, 12 februarie 2007).nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

119. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 9/1, 15 februarie 2007).

120. Hotărîre cu privire la cererea de eliberare a autorizației de reorganizare (nr. 9/2, 15 februarie 2007).

121. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni InterAutoTrans (nr. 9/3, 15 februarie 2007).

122. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Banca Comercială Banca de Finanțe și Comerț (nr. 9/4, 15 februarie 2007).

123. Hotărîre cu privire la lichidarea din propria inițiativă a genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 9/5, 15 februarie 2007).

124. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 10/1, 19 februarie 2007).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

125. Hotărîre cu privire la delegarea dnei Renata LAPTI, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale și dlui Pavel MIDRIGAN, membru al Comisiei la Tallin, Estonia (nr. 419, 13 februarie 2007).

126. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului Declarației privind veniturile și proprietățile persoanelor care candidează la alegerile locale generale din anul 2007 (nr. 431, 13 februarie 2007).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

127. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 23/09-01 cu privire la autorizarea băncilor (nr. 35, 15 februarie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;