Nr. 29-31 02.03.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

90. Decret pentru promulgarea Legii privind descentralizarea administrativă (nr. 995-IV, 26 februarie 2007).

91. Lege privind descentralizarea administrativă (nr. 435-XVI, 28 decembrie 2006).

92. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului și privind retragerea din circuitul agricol a terenurilor pentru construcția stației de purificare a apelor reziduale în extravilanul satului Onițcani, raionul Criuleni (nr. 993-IV, 23 februarie 2007).

93. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului și privind retragerea din circuitul agricol a terenurilor pentru construcția stației de purificare a apelor reziduale în extravilanul satului Onițcani, raionul Criuleni (nr. 5-XVI, 8 februarie 2007).

94. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Parlamentuluinbsp; (nr. 7-XVI, 8 februarie 2007).

95. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 13-XVI,
9 februarie 2007).

96. Hotărîre de aprobare a Regulamentului privind gestionarea mijloacelor fondului pentru susținerea înființării plantațiilor viticole (nr. 14-XVI, 9 februarie 2007).

97. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind securitatea aeronautică (nr. 16-XVI, 15 februarie 2007).

98. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 20-XVI, 15 februarie 2007).

99. Hotărîre cu privire la măsurile de organizare a Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței (nr. 21-XVI, 16 februarie 2007).

100. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 24-XVI, 16 februarie 2007).

101. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la rețeaua ecologică națională (nr. 25-XVI, 16 februarie 2007).

102. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 26-XVI, 16 februarie 2007).

103. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 27-XVI, 16 februarie 2007).

104. Hotărîrenbsp; privind numirea unui judecător la Curtea Supremă de Justiție (nr. 28-XVI, 22 februarie 2007).

105. Hotărîre privind numirea unor judecători ai Curții Constituționale (nr. 35-XVI, 23 februarie 2007).

106. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Victor KOSTE|KI (nr. 990-IV, 21 februarie 2007).

107. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Adriaan JACOBOVITS de SZEGED (nr. 991-IV, 21 februarie 2007).

108. Decret privind conferirea medaliei jubiliare 60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă domnului Pavel NEDRANCO (nr. 992-IV, 22 februarie 2007).

109. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Tudor BEȘLEAGA (nr. 994-IV, 26 februarie 2007).

110. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Alexei MARULEA (nr. 996-IV, 27 februarie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

184. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 168, 19 februarie 2007).

185. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 169, 19 februarie 2007).

186. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul combaterii traficului de ființe umane în cadrul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind lupta împotriva traficului ilicit de droguri, terorismului internațional și altor crime organizate, semnat la Ankara la 8 februarie 2006 (nr. 170, 19 februarie 2007).

187. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 171, 19 februarie 2007).

188. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Roma la 7 decembrie 2006 (nr. 172, 19 februarie 2007).

189. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului specific între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Suediei cu privire la suportul autorităților pieței forței de muncă și serviciilor educației profesionale în cadrul activităților de perfecționare a pieței de muncă în Moldova, semnat la Stockholm la 5 aprilie 2006 (nr. 173, 19 februarie 2007).

190. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Portugheze privind transporturile rutiere internaționale de pasageri și mărfuri și a proiectului Protocolului la acest Acord (nr. 174, 19 februarie 2007).

191. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la prevenirea, combaterea și sancționarea traficului de persoane (nr. 175, 19 februarie 2007).

192. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 176, 19 februarie 2007).

193. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în domeniul statisticii între Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Statistică al Republicii Azerbaidjan
(nr. 177, 19 februarie 2007).

194. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul protecției mediului (nr. 178, 19 februarie 2007).

195. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea și schimbul de informații în domeniul combaterii contravențiilor fiscalenbsp; (nr. 179, 19 februarie 2007).

196. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 180, 19 februarie 2007).

197. Hotărîre cu privire la unele măsuri suplimentare de reglementare a circulației armelor de foc și munițiilor (nr. 181, 19 februarie 2007).

198. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 182, 19 februarie 2007).

199. Hotărîre cu privire la micșorarea obligațiilor fiscale contribuabililor care au participat la lichidarea consecințelor calamităților naturale din 18-19 august 2005 (nr. 183, 19 februarie 2007).

200. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 184, 20 februarie 2007).

201. Hotărîre cu privire aprobarea Acordului privind colaborarea în domeniul sănătății între ministerele sănătății ale statelor participante la GUUAM, semnat la Chișinău la 22 aprilie 2005 (nr. 185, 20 februarie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

202. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru abrogarea Legii nr. 861-XII din 14 ianuarie 1992 cu privire la arendă (nr. 186, 20 februarie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;203. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea art. 141 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 187, 20 februarie 2007).

204. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor șI completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1518 din 17 decembrie 2003 (nr. 189, 20 februarie 2007).

205. Hotărîre privind crearea Centrului de armonizare a legislației (nr. 190, 21 februarie 2007).

206. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2007 (nr. 191, 21 februarie 2007).

207. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 192, 21 februarie 2007).

208. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul finanțelor publice
(nr. 193, 21 februarie 2007).

209. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (nr. 194, 21 februarie 2007).

210. Hotărîre privind rezultatele executării actelor legislative și normative și însărcinărilor Președintelui Republicii Moldova în anul 2006 de către ministere și alte autorități administrative centrale (nr. 197, 26 februarie 2007).

211. Hotărîre cu privire la implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției în anul 2006 (nr. 200, 26 februarie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

128. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Standardului Național de Audit (nr. 16, 12 februarie 2007).nbsp;

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

129. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind profilaxia, supravegherea și combaterea bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) (nr. 164, 11 iulie 2006).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Agenției Agroindustriale Moldova-Vin, Federației Naționale a Patronatelor din Agricultură și Industria Alimentară și ale Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație Agroindsind

130. Convenție colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2007-2008.

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

131. Ordin cu privire la aprobarea Amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-AZ Autorizarea zborurilor (nr. 22/GEN, 26 ianuarie 2007).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

132. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 12/1, 22 februarie 2007).

133. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea cu răspundere limitată Sconta (nr. 12/2, 22 februarie 2007).

134. Hotărîre cu privire la reluarea valabilității acțiunii licenței eliberată anterior Societății cu răspundere limitată Passim pentru dreptul de a desfășura activitate de brokeraj (nr. 12/3, 22 februarie 2007).

135. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 12/4, 22 februarie 2007).

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

nbsp;136. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Filologie (nr. 34/AC, 8 februarie 2007).nbsp;

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

136a. Decizie cu privire la emisia postului de radio Antena C (nr. 21, 7 februarie 2007).

136b. Decizie cu privire la contestările întreprinderilor Ulduz-Grup SRL, TeleDixi SRL, Compania Radio Antena C SRL (nr. 22, 12 februarie 2007).

136c. Decizie cu privire la noile grile de emisie ale posturilor Vzrosloe radio Șanson și Antena C (nr. 23, 12 februarie 2007).

136d. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibilizate, anunțat prin Decizia CCA nr. 9 din 15 decembrie 2006 (nr. 26, 13 februarie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte