Nr. 32-35 09.03.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

111. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 1000-IV, 28 februarie 2007).

112. Lege cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule
(nr. 414-XVI, 22 decembrie 2006).

113. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat
(nr. 1001-IV, 28 februarie 2007).

114. Lege cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat (nr. 419-XVI, 22 decembrie 2006).

115. Decret pentru promulgarea Legii privind administrația publică locală (nr. 1002-IV, 28 februarie 2007).

116. Lege privind administrația publică locală (nr. 436-XVI, 28 decembrie 2006).

117. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 22-XVI, 16 februarie 2007).

118. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind convertirea în acțiuni a datoriilor Societății pe Acțiuni Combinatul de Produse Cerealiere din Chișinău (nr. 33-XVI, 22 februarie 2007).

119. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 34-XVI, 22 februarie 2007).

120. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 2 al Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 36-XVI, 23 februarie 2007).

121. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la utilizarea resurselor regenerabile de energie (nr. 38-XVI, 23 februarie 2007).

122. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind promovarea produceriinbsp; de energie electrică din surse regenerabile de energie (nr. 39-XVI, 23 februarie 2007).

123. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la biocombustibili, biocombustibili pentru transport și biouleiuri (nr. 40-XVI, 23 februarie 2007).

124. Hotărîre privind expirarea mandatului adjuncților Procurorului General (nr. 41-XVI, 1 martie 2007).

125. Hotărîre privind confirmarea candidaturilor pentru funcțiile de adjunct al Procurorului General (nr. 42-XVI, 1 martie 2007).

126. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la organele pentru situații excepționale (nr. 47-XVI, 1 martie 2007).

127. Hotărîre cu privire la confirmarea componenței nominale a Colegiului Procuraturii (nr. 50-XVI, 2 martie 2007).

128. Hotărîre privind eliberarea din funcție a Președintelui Curții Supreme de Justiție (nr. 55-XVI, 2 martie 2007).

129. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Gheorghe DUCA (nr. 998-IV, 28 februarie 2007).

130. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 11-IV din 19 aprilie 2005 și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 303-IV din 8 noiembrie 2005 (nr. 999-IV,
28 februarie 2007).

131. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător (nr. 1003-IV, 1 martie 2007).

132. Decret privind conferirea gradului de calificare domnului Alexandru ROMAN, rector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1004-IV, 1 martie 2007).nbsp;nbsp;

133. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Ecaterina PLATON (nr. 1005-IV, 2 martie 2007).

134. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă doamnei Svetlana MAREEVA (nr. 1006-IV,
3 martie 2007).

135. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Alina IANUCENCO (nr. 1007-IV, 5 martie 2007).

136. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Victor GAICIUC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 1008-IV, 5 martie 2007).

137. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Andrei NEGU|A, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1009-IV, 5 martie 2007).

138. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în mai-iunie 2007 (nr. 1010-IV, 5 martie 2007).

139. Decret privind rechemarea domnului Eugen CARPOV din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Șef al Misiunii Diplomatice a Republicii Moldova pe lîngă Comunitățile Europene (nr. 1011-IV, 5 martie 2007).nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

5. Hotărîre privind alegerea Președintelui Curții Constituționale (nr. 5, 1 martie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

212. Hotărîre cu privire la stabilirea condițiilor de plasare pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale (nr. 96, 29 ianuarie 2007).

213. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea alin. (4) al art. 44 din Legea nr. 156-XIV din 14.10.98 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 198, 26 februarie 2007).

214. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 199, 26 februarie 2007).

215. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 201, 26 febuarie 2007).

216. Hotărîre cu privire la declararea anului 2007 anul salubrizării localităților (nr. 202, 26 februarie 2007).

217. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea art. 21nbsp; al Legii cu privire la veterani nr. 190-XV din 8 mai 2003 (nr. 203, 26 februarie 2007).

218. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 369 din 12 aprilie 2006 (nr. 204, 26 februarie 2007).

219. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 467 din 2 mai 2006 (nr. 205, 26 februarie 2007).

220. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 206, 26 februarie 2007).

221. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 207, 27 februarie 2007).

222. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului general de brigadă Ion COROPCEAN, Șef al Marelui Stat-Major comandant al Armatei Naționale, pentru semnarea Memorandumului de înțelegere pentru Programul multinațional de coproducție geospațială (nr. 208, 27 februarie 2007).

223. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 209, 27 februarie 2007).

224. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea condițiilor uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997 (nr. 210, 27 februarie 2007).

225. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 5 din Legea
nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii
(nr. 211, 27 februarie 2007).

226. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri (nr. 212, 27 februarie 2007).

227. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 213, 27 februarie 2007).

228. Hotărîre cu privire la unele măsuri de revitalizare a ramurii de producere a semințelor și revigorare a sferei de cercetare-dezvoltare din sectorul agroalimentar (nr. 214, 27 februarie 2007).

229. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind retragerea din circuitul agricol a unor terenuri de calitate superioară (nr. 215, 27 februarie 2007).

230. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 216, 27 februarie 2007).

231. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind activitatea sanitară veterinară (nr. 217, 27 februarie 2007).

232. Hotărîre cu privire la reorganizarea Оntreprinderii de Stat Organizația Concertistică și de Impresariat Moldova-Concert (nr. 218, 27 februarie 2007).

233. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 220, 27 februarie 2007).

234. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de amendare a articolului 1 (a), a articolului 14 (1) și a articolului 14 (3) (b) ale Acordului european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR) din 30 septembrie 1957, adoptat la Geneva la 28 octombrie 1993 (nr. 221, 27 februarie 2007).

235. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Complexul hotelier-turistic Nistru (nr. 224, 28 februarie 2007).

236. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 225, 28 februarie 2007).

237. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Eugenia KISTRUGA, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 226, 28 februarie 2007).

238. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 227, 28 februarie 2007).

239. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 (nr. 228, 28 februarie 2007).

240. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 229, 28 februarie 2007).

241. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Anatol SPIVACENCO, viceministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 230, 28 februarie 2007).

242. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, ministru al economiei și comerțului (nr. 231, 28 februarie 2007).

243. Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din luna martie 2007 (nr. 239, 2 martie 2007).

244. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților pentru anul 2007 (nr. 240,
2 martie 2007).

245. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Eugen CARPOV din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, șef al Misiunii Diplomatice a Republicii Moldova pe lîngă Comunitățile Europene (nr. 243, 2 martie 2007).

246. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 252, 5 martie 2007).

247. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Feodosia FURCULI|A, director general al Serviciului Vamal (nr. 257, 5 martie 2007).

248. Hotărîre cu privire la modificarea destinației, schimbul terenurilor și autorizarea unor lucrări de proiectare (nr. 260, 5 martie 2007).

249. Hotărîre pentru aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1138 din 1 noiembrie 2005 (nr. 262, 6 martie 2007).

250. Hotărîre cu privire la reorganizarea Institutului de Management, Dezvoltare Rurală și Perfecționare
(nr. 264, 6 martie 2007).

251. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Viorica CĂRARE (nr. 266, 7 martie 2007).

252. Hotărîre privind procurarea unui imobil (nr. 267, 7 martie 2007).

253. Dispoziție (nr. 29-d, 1 martie 2007).

nbsp;Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

137. Ordin cu privire la modificarea punctului 4.1 al Regulamentului privind repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor și surselor de finanțare ale bugetului de stat (nr. 22, 28 februarie 2007).

138. Ordin privind aprobarea modului de primire, înregistrare și coordonare la Ministerul Finanțelor a planurilor de finanțare (nr. 23, 28 februarie 2007).

139. Informație (nr. 07/1-3-06/163, 7 martie 2007).

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

140. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Colegiului Financiar-Bancar Alexandru Diordița (nr. 3.4.1., 22 februarie 2007).

141. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Gimnaziului Roghi din raionul Dubăsari (nr. 3.4.2., 22 februarie 2007).

142. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Constantin Stere din or. Soroca (nr. 3.4.3., 22 februarie 2007).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

143. Ordin privind modificarea Ordinului nr. 21/GEN din 29 ianuarie 2007 Cu privire la operarea aeronavelor de către operatorii aerieni a Republicii Moldova care au dreptul să efectueze transportul internațional comercial (nr. 44/GEN, 28 februarie 2007).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

144. Informație (nr. 17-13-02/1-737)11, 20 februarie 2007).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

145. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 13/1, 1 martie 2007).nbsp;nbsp;

146. Hotărîre cunbsp; privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 14, 7 martie 2007)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

146a. Decizie cu privire la serviciile de programe difuzate de canalul TV Боец (Federația Rusă) (nr. 27, 22 februarie 2007).

147b. Decizie cu privire la utilizarea frecvenței 97,50 MHz-Taraclia,nbsp; anunțată la concurs prin Decizia CCA nr. 7 din 29.11.06 (nr. 28, 22 februarie 2007).

146c. Decizie privind retragerea licenței de emisie, eliberată întreprinderii Lucasar SRL (nr. 31, 22 februarie 2007).

146d. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie, solicitate de unele întreprinderi (nr. 33, 22 februarie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;