Nr. 184-192 01.07.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

384. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 59 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe (nr. 2147-VII, 21 iunie 2016)

385. Lege pentru modificarea și completarea articolului 59 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe (nr. 72, 14 aprilie 2016)

386. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești (nr. 2157-VII, 27 iunie 2016)

387. Lege cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești (nr. 76, 21 aprilie 2016)

388. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (nr. 2148-VII, 21 iunie 2016)

389. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (nr. 86, 28 aprilie 2016)

390. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 2155-VII, 27 iunie 2016)

391. Lege privind modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 105, 26 mai 2016)

392. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 2158-VII, 27 iunie 2016)

393. Lege pentru completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 120, 2 iunie 2016)

394. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1751 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 2159-VII, 27 iunie 2016)

395. Lege pentru modificarea articolului 1751 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 121, 2 iunie 2016)

396. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 203 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 2160-VII, 27 iunie 2016)

397. Lege pentru modificarea articolului 203 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 124, 2 iunie 2016)

398. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 54-XV din 21 februarie 2003 privind contracararea activității extremiste (nr. 2156-VII, 27 iunie 2016)

399. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 54-XV din 21 februarie 2003 privind contracararea activității extremiste (nr. 128, 9 iunie 2016)

400. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2163-VII, 29 iunie 2016)

401. Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 138, 17 iunie 2016)

402. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 2161-VII, 27 iunie 2016)

403. Lege pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 142, 17 iunie 2016)

404. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 154 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015 (nr. 89, 12 mai 2016)

405. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2016 (nr. 90, 12 mai 2016)

406. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2149-VII, 21 iunie 2016)

407. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 2150-VII, 21 iunie 2016)

408. Decret privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2151-VII, 21 iunie 2016)

409. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă la Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală (nr. 2153-VII, 23 iunie 2016)

410. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 2154-VII, 23 iunie 2016)

411. Decret privind numirea domnului Vitalie RUSU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cehă, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova pe lîngă Sfîntul Scaun (nr. 2162-VII, 27 iunie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

55. Hotărâre privind modul de executare a Hotărârii Curții Constituționale nr.3 din 23 februarie 2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a alineatelor (3), (5), (8) şi (9) ale articolului 186 din Codul de procedură penală (termenul arestului preventiv) Sesizarea 35g/2016 (nr. 9, 29 aprilie 2016)

56. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 48g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 nr. 251 din 8 noiembrie 2012 și Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 (condițiile de achitare de către avocați a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală) (nr. 28, 29 aprilie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

18. Hotărîre cu privire la Rapoartele de audit asupra conformității Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și asupra conformității gestionării și raportării situațiilor financiare ale acestor fonduri de către Instituțiile Medico-Sanitare Publice Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Republican și Institutul Mamei și Copilului în anul 2015 (nr. 14, 20 mai 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

845. Hotărîre сu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 775, 20 iunie 2016)

846. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la energetică (nr. 778, 21 iunie 2016)

847. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării (nr. 779, 21 iunie 2016)

848. Hotărîre cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” și modificarea denumirii Instituţiei Publice „Colegiul Agricol din Țaul” (nr. 781, 22 iunie 2016)

849. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 782, 22 iunie 2016)

850. Hotărîre cu privire la crearea, lichidarea şi modificarea denumirii unor instituţii de învăţămînt profesional tehnic (nr. 786, 23 iunie 2016)

851. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 787, 24 iunie 2016)

852. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 788, 24 iunie 2016)

853. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.939 din 16 august 2007 (nr. 789, 25 iunie 2016)

854. Hotărîre cu privire la împrospătarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat (nr. 790, 25 iunie 2016)

855. Hotărîre privind completarea pct. 4 din Regulamentul Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 3 mai 2000 (nr. 791, 25 iunie 2016)

856. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 792, 25 iunie 2016)

857. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 793, 25 iunie 2016)

858. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 794, 25 iunie 2016)

859. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 227 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 795, 25 iunie 2016)

860. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale (nr. 796, 25 iunie 2016)

861. Hotărîre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri al României privind cooperarea în domeniul gestionării deşeurilor radioactive (nr. 797, 25 iunie 2016)

862. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Regulilor unificate ale supravegherii sanitar-veterinare de stat la transportarea internațională şi interstatală a încărcăturilor animaliere (nr. 798, 25 iunie 2016)

863. Hotărîre cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare (nr. 799, 25 iunie 2016)

864. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 (nr. 800, 25 iunie 2016)

865. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor (nr. 801, 25 iunie 2016)

866. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr.625 din 20 mai 2016 (nr. 802, 25 iunie 2016)

867. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 803, 28 iunie 2016)

868. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la infrastructura naţională de date spaţiale (nr. 804, 28 iunie 2016)

869. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova (nr. 805, 28 iunie 2016)

870. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ghenadie CHIŢAC (nr. 809, 29 iunie 2016)

871. Hotărîre cu privire la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat (nr. 810, 29 iunie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1109. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de metrologie legală PML 2-02:2016 „Măsurarea vitezei mijloacelor de transport auto cu ajutorul sistemelor tip ”Celeritas” pentru măsurarea vitezei medii de mişcare a mijloacelor de transport” (nr. 64, 15 aprilie 2016)

1110. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 09-02:2016 „Măsurarea vitezei mijloacelor de transport auto cu ajutorul sistemului tip „АвтоУраган” (nr. 118, 13 iunie 2016)

1111. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul nr. 22 din 15 februarie 2016 (nr. 119, 14 iunie 2016)

1112. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 127, 27 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1113. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016” (nr. 87, 22 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1114. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM A.03.01:2016 „Nomenclator privind clasificarea activităților în domeniul construcțiilor” (nr. 81, 23 iunie 2016)

1115. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții CP H.04.02:2016 „Prepararea și aplicarea mortarelor de construcții” (nr. 83, 27 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

1116. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului și Instrucțiunii privind evidența de stat a rezultatelor lucrărilor de cercetare geologică a subsolului şi modul de păstrare şi folosire a materialelor Fondului de stat de informaţii privind subsolul (nr. 79, 7 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Culturii, Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

1117. Ordin privind aprobarea Mecanismului de includere a străinilor în activităţi de integrare (nr. 42/26/46/128/61/28-A/107-A, 16 februarie 2016)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1118. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 58, 23 iunie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1119. Hotărîre privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare (nr. 52/6, 24 septembrie 2015)

1120. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PARTENER-BROKER” S.R.L. (nr. 30/4, 17 iunie 2016)

1121. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 30/5, 17 iunie 2016)

1122. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 30/6, 17 iunie 2016)

1123. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni Restaurantul „BUTOIAȘ” (nr. 31/1, 24 iunie 2016)

1124. Hotărîre cu privire la retragerea licenţelor unor asociații de economii și împrumut (nr. 31/2, 24 iunie 2016)

1125. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/3, 24 iunie 2016)

1126. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „AUTOMOTOTRANS” (nr. 31/4, 24 iunie 2016)

1127. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 31/6, 24 iunie 2016)

1128. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 31/7, 24 iunie 2016)

1129. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „BR-ASIG BROKER” S.R.L. (nr. 31/8, 24 iunie 2016)

1130. Ordonanţă cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 27/3-O din 16.05.2014 (nr. 30/2-O, 17 iunie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1131. Decizie cu privire la activitatea posturilor de televiziune „A.Film” şi „OTV” (nr. 14/75, 17 mai 2016)

1132. Decizie cu privire la nevalorificarea tehnică a frecvenţelor de către unii radiodifuzori (nr. 14/76, 17 mai 2016)

1133. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 83 din 30.09.2008 „Despre Instrucţiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate la acordarea licenţelor prin concurs” (nr. 14/83, 17 mai 2016)

1134. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „TV-Găgăuzia”, „TV Elita”, „TV-Prim”, „Studio-L”, „Media TV”, „SOR-TV ”, „Canal Regional” şi „TV Drochia” la capitolul respectării Concepţiei generale şi a legislaţiei audiovizuale în vigoare (nr. 15/86, 31 mai 2016)

1135. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Constantin NUNU (nr. 15/87, 31 mai 2016)

1136. Decizie cu privire la examinarea solicitărilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi a Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii” (nr. 15/88, 31 mai 2016)

1137. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 15/89, 31 mai 2016)

1138. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de retransmisie (nr. 15/90, 31 mai 2016)

1139. Decizie cu privire la prezentarea de către radiodifuzori şi distribuitori de servicii a rapoartelor de activitate pentru anul 2015 (nr. 15/91, 31 mai 2016)

1140. Decizie cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 27/126 din 14 iulie 2015 „Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2015, anunţat prin Decizia nr. 20/102 din 5 iunie 2015” (nr. 15/92, 31 mai 2016)

1141. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a SC „TELEPROIECT” SRL (nr. 15/93, 31 mai 2016)

1142. Decizie cu privire la examinarea demersului „A. VIDEO-CONTENT” S.R.L. (nr. 15/94, 31 mai 2016)

1143. Decizie cu privire la bilanţul concursului pentru suplinirea capacităţii disponibile a Multiplexului A, anunţat prin Decizia CCA nr. 10/54 din 1 aprilie 2016 (nr. 16/96, 7 iunie 2016)

1144. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la Reuniunea Comisiei Tehnice a Reţelei Mediteraneene a Autorităţilor de Reglementare (MNRA) şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 16/97, 7 iunie 2016)

1145. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unei vizite de studiu la Autoritatea Portugheză de Reglementare a Mass-media şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 16/98, 7 iunie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1146. Extras din Hotărîrea nr. 11 a Adunării Generale a Judecătorilor din 11 martie 2016 cu privire la modificarea Regulamentului privind funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor.

1147. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 370/17 din 31 mai 2016.

1148. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 371/17 din 31 mai 2016.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1149. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la Consiliul de experți de pe lângă Consiliul Concurenței (nr. 1, 3 martie 2016)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1150. Ordin cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.402 din 13.05.2015 (nr. 557, 25 iunie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1151. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 158, 16 iunie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte