Nr. 36-38 16.03.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

140. Decret pentru promulgarea Legii privind activitatea de reglementare tehnică (nr. 1015-IV, 6 martie 2007).

141. Lege privind activitatea de reglementare tehnică (nr. 420-XVI, 22 decembrie 2006).

142. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare (nr. 1016-IV, 6 martie 2007).

143. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare (nr. 421-XVI, 22 decembrie 2006).

144. Decret pentru promulgarea Legii privind securitatea generală a produselor (nr. 1019-IV, 7 martie 2007).

145. Lege privind securitatea generală a produselor (nr. 422-XVI, 22 decembrie 2006).

146. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 17 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 1012-IV, 6 martie 2007).

147. Lege pentru modificarea articolului 17 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 4-XVI, 8 februarie 2007).

148. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european adițional la Convenția privind circulația rutieră (nr. 1013-IV, 6 martie 2007).

149. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european adițional la Convenția privind circulația rutieră (nr. 18-XVI, 15 februarie 2007).

150. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Investițiinbsp; privind activitatea BEI în Republica Moldova (nr. 1014-IV, 6 martie 2007).

151. Lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Investițiinbsp; privind activitatea BEI în Republica Moldova (nr. 19-XVI, 15 februarie 2007).

152. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului facultativ la Convenția cu privire la drepturile copilului referitor la vînzarea de copii, prostituția și pornografia infantilă (nr. 1020-IV, 7 martie 2007).

153. Lege pentru ratificarea Protocolului facultativ la Convenția cu privire la drepturile copilului referitor la vînzarea de copii, prostituția și pornografia infantilă (nr. 29-XVI, 22 februarie 2007).

154. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului la aceasta (nr. 1021-IV, 7 martie 2007).

155. Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului la aceasta (nr. 30-XVI, 22 februarie 2007).

156. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta (nr. 1022-IV, 7 martie 2007).

157. Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta (nr. 31-XVI, 22 februarie 2007).

158. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Proiectul privind primul credit destinat susținerii reducerii sărăciei în Republica Moldova CSRS-1) (nr. 1023-IV, 7 martie 2007).

159. Lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Proiectul privind primul credit destinat susținerii reducerii sărăciei în Republica Moldova CSRS-1) (nr. 32-XVI, 22 februarie 2007).

160. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1017-IV, 6 martie 2007).

161. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 37-XVI, 23 februarie 2007).

162. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (nr. 43-XVI, 1 martie 2007).

163. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind achizițiile publice (nr. 56-XVI, 2 martie 2007).nbsp;nbsp;

164. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Memorandumului de înțelegere dintre guvernele Republicii Albania, Bosniei și Herțegovina, Republicii Bulgaria, Republicii Croația, Fostei Republici Yugoslave Macedonia, Republicii Moldova, Republicii Muntenegru, Rom`niei și Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul inițiativei anticorupție sud-est europene (nr. 1018-IV, 7 martie 2007).

165. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Victor ȘTEFANIUC (nr. 1024-IV, 7 martie 2007).

166. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Anatoli ORLOVSKI (nr. 1025-IV, 7 martie 2007).

167. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa III domnului Victor GAICIUC (nr. 1026-IV,
12 martie 2007).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

5. Hotărîre privind raportul asupra reviziei financiare și eficienței gestionării patrimoniului public la О.S. Calea Ferată din Moldova în perioada anilor 2003-2005 (nr. 76, 10 noiembrie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

254. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru al Republicii Moldova, în Republica Azerbaidjan (Baku, 22-23 februarie 2007) (nr. 188, 20 februarie 2007).

255. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează înnbsp; Hotărîrea Guvernului nr. 24 din 11 ianuarie 1995 (nr. 222, 27 februarie 2007).

256. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii asociațiilor de economii și împrumut (în redacție nouă) (nr. 232, 28 februarie 2007).

257. Hotărîre cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 233, 28 februarie 2007).

258. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 16 iunie 2003 (nr. 234, 1 martie 2007).

259. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 235, 1 martie 2007).

260. Hotărîre pentru aprobarea Raportului cu privire la implementarea Programului de modernizare a sistemului educațional în Republica Moldova (nr. 237, 1 martie 2007).

261. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 238, 1 martie 2007).

262. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind crearea rețelei de abatoare în anii 2007-2010
(nr. 241, 2 martie 2007).

263. Hotărîre cu privire la implementarea Planului național de acțiuni Educație pentru toți pe anii 2004-2008 (nr. 242, 2 martie 2007).

264. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 112-XV din 27 aprilie 2001 cu privire la aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune în domeniul conservării diversității biologice (nr. 244, 2 martie 2007).

265. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 679-XV din 23 noiembrie 2001 pentru aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale și a instituțiilor Ministerului Apărării (nr. 245, 2 martie 2007).

266. Hotărîre privind lichidarea Departamentului administrativ-militar al Ministerului Apărării și aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 246, 2 martie 2007).

267. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea unor acte legislative (nr. 247, 2 martie 2007).

268. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 248, 2 martie 2007).

269. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 249, 2 martie 2007).

270. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului, întocmit prin schimb de scrisori, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea grantului pentru promovarea eforturilor privind ajustările structurale economice, tranșa a treia (nr. 250, 2 martie 2007).

271. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 251, 2 martie 2007).

272. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind Parteneriatul pentru Integrare Europeană (nr. 253, 5 martie 2007).nbsp;

273. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere pentru dezvoltarea coordonată a Șoselei de Centură a Mării Negre (nr. 254, 5 martie 2007).

274. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere privind dezvoltarea rețelelor de transport maritim în regiunea Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN) (nr. 255, 5 martie 2007).

275. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de colaborare în domeniul industriei și tehnico-științific între Ministerul Industriei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Ministerul Economiei al Regatului Suediei (nr. 256, 5 martie 2007).

276. Hotărîre cu privire la executarea, pe parcursul anului 2006, a Programului legislativ pentru anii 2005-2009 (nr. 258, 5 martie 2007).

277. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 300-XVI din 24 noiembrie 2005 cu privire la Programul legislativ pentru anii 2005-2009 (nr. 259, 5 martie 2007).

278. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 261, 6 martie 2007).

279. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Legii nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și agroalimentare (nr. 268, 12 martie 2007).

280. Hotărîre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier în anul 2007
(nr. 272, 13 martie 2007).

281.nbsp; Hotărîre privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2007 (nr. 275, 13 martie 2007).

282. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 278, 13 martie 2007).

283. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 281, 13 martie 2007).nbsp;

284. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea aplicării Legii nr.389-XVI din 8 decembrie 2006 privind anularea majorărilor de întîrziere și a amenzilor (nr. 286, 14 martie 2007)

285. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernuluinbsp; (nr. 297, 14 martie 2007)

286. Hotărîre cu privire lanbsp; aprobarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (nr. 299, 14 martie 2007)

287. Dispoziție (nr. 31-d, 7 martie 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

147. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind restituirea cheltuielilor, legate de acordarea compensațiilor pentru consumatorii casnici, în legătură cu majorarea tarifelor la gazele naturale, aprobat de către ministrul finanțelor și coordonat de către ministrul economiei și comerțului (nr. 28, 12 martie 2007).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

148. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală și de sănătate publică referitoare la uciderea vînatului sălbatic și la comercializarea cărnii de vînat sălbatic (nr. 165,
11 iulie 2006).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

149. Ordin cu privire la aprobarea normelor de alimentare a deținuților pentru cazurile excepționale cînd aprovizionarea deținuților cu hrană caldă nu este posibilă, și a normelor de substituire a unor produse alimentare prin altele (nr. 100, 7 martie 2007).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

150. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender competitive de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Drum-96 (nr. 13/2, 1 martie 2007).

151. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/3 din 08.02.2002, nr. 24/2 din 03.06.2004 și nr. 31/7 din 28.09.2004 (nr. 13/3, 1 martie 2007).

152. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea agențiilor teritoriale ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 13/4, 1 martie 2007).

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

153. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției de președinte și vicepreședinte în unele curți de apel și președinte în unele judecătorii (nr. 40/2, 15 februarie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte