Nr. 39-42 23.03.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

168. Decret pentru promulgarea Legii privindnbsp; modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1039-IV, 20 martie 2007).

169. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 399-XVI, 14 decembrie 2006).

170. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 997-IV, 27 februarie 2007).nbsp;

171. Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 430-IV, 27 decembrie 2006).

172. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din
24 aprilie 1997 (nr. 1034-IV, 16 martie 2007).

173. Lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 51-XVI,
2 martie 2007).

174. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 7 al Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (nr. 44-XVI, 1 martie 2007).

175. Hotărîre privind aprobarea Listei serviciilor publice de gospodărie comunală din comuna Pelinia, raionul Drochia, propuse pentru concesionare, și a clauzelor obligatorii ale contractului de concesiune (nr. 46-XVI, 1 martie 2007).

176. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Constantin CURNIC (nr. 1027-IV, 14 martie 2007).

177. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Boris CAPNIN (nr. 1028-IV, 14 martie 2007).

178. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldovanbsp; nr. 2231-III din 17 februarie 2005 (nr. 1029-IV, 15 martie 2007).

179. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasile BOLOCAN (nr. 1030-IV, 15 martie 2007).

180. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană cu privire la facilitarea eliberării vizelor (nr. 1031-IV, 15 martie 2007).

181. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală (nr. 1032-IV, 15 martie 2007).

182. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Mihail MARTОNENCO (nr. 1033-IV, 15 martie 2007).

183. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Petro CEAL~I (nr. 1035-IV, 17 martie 2007).

184. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Natalia CIOCAN (nr. 1036-IV, 19 martie 2007).

185. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Maia IONCO (nr. 1037-IV, 19 martie 2007).

186. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă (nr. 1038-IV, 19 martie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

288. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 219, 27 februarie 2007).

289. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de acte legislative (nr. 236, 1 martie 2007).

290. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 265, 6nbsp;nbsp; martie 2007).

291. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse alimentare perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, cu amendamentele respective (nr. 269, 12 martie 2007).

292. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la Concepția Sistemului informațional automatizat de stat Alegeri și a modului de implementare a Registrului de stat al alegătorilor (parte componentă a Sistemului informațional automatizat de stat Alegeri) (nr. 271, 13 martie 2007).

293. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenția pentru Silvicultură Moldsilva și Regulamentului cu privire la modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale (nr. 273, 13 martie 2007).

294. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la conflictul de interese (nr. 274, 13 martie 2007).

295. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1031 din
3 octombrie 2005 (nr. 276, 13 martie 2007).

296. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 277, 13 martie 2007).

297. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 11 august 2003 (nr. 279, 13 martie 2007).

298. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 280, 13 martie 2007).

299. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de Оnțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungaria privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Chișinău, la 22 decembrie 2006 (nr. 282, 13 martie 2007).

300. Hotărîre pentru aprobarea structurii, efectivului-limită și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului (nr. 283, 14 martie 2007).

301. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (nr. 284, 14 martie 2007).

302. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 285, 14 martie 2007).

303. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației oficiale a Republicii Moldova la Reuniunea anuală a Consiliului de Guvernatori al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care va avea loc la Kazan la 20-21 mai 2007 (nr. 287, 14 martie 2007).

304. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cadru de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (nr. 288, 14 martie 2007).

305. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale (nr. 289, 14 martie 2007).

306. Hotărîre cu privire la transmiterea unor obiecte de menire social-comunală (nr. 290, 14 martie 2007). ..

307. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 291, 14 martie 2007).

308. Hotărîre cu privire la construcția gazoductului-branșament de presiune înaltă Bălți-Ungheni (nr. 292,
14 martie 2007).

309. Hotărîre cu privire la executarea unor hotărîri de Guvern (nr. 293, 14 martie 2007).

310. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 415 din 8 aprilie 2003 (nr. 294, 14 martie 2007).

311. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii siguranței traficului rutier (nr. 295, 14 martie 2007).

312. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 296, 14 martie 2007).

313. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
(nr. 297, 14 martie 2007).

314. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1593 din 29 decembrie 2003 (nr. 298, 14 martie 2007).

315. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 46 al Codului electoral
(nr. 300, 16 martie 2007).

316. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 815 din 2 august 2005 (nr. 301, 17 martie 2007).nbsp;

317. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare destinate pentru stimularea creării stațiunilor tehnologice de mașini (nr. 303, 17 martie 2007).

318. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 305, 17 martie 2007).

319. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Artur COZMA, ministru al culturii și turismului (nr. 306, 17 martie 2007).

320. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1120 din 27 octombrie 2005 (nr. 307, 17 martie 2007).

321. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)
(nr. 308, 17 martie 2007).

322. Hotărîre cu privire la stabilirea riscurilor și obiectelor supuse asigurării subvenționate în agricultură în anul 2007 (nr. 310, 17 martie 2007).

323. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la București la 19 decembrie 2006 (nr. 311,17 martie 2007).

324. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Feodosia FURCULI|A, director general al Serviciului Vamal (nr. 312, 17 martie 2007).

325. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Anatolie GORILĂ (nr. 316, 19 martie 2007).

326. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 317, 19 martie 2007).

327. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 318, 19 martie 2007).

328. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 319, 19 martie 2007).

329. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 320, 19 martie 2007).

330. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Serghei IA|CO (nr. 324, 21 martie 2007).

331. Hotărîre cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat (nr. 325, 21 martie 2007).

332. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită al aparatului central ale Ministerului Sănătății (nr. 326, 21 martie 2007)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova

154. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

155. Ordin cu privire la aplicarea Reglementărilor aeronautice europene JAR-OPS1, JAR-OPS3 și JAR-145
(nr. 47/GEN, 6 martie 2007).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

156. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și referendumuri (nr. 434, 13 martie 2007).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

156a. Decizie cu privire la activitatea posturilor de radio Noroc Unda Nistreană, Radio Moldova, Maestro FM, Autoradio (nr. 34, 6 martie 2007).

156b. Decizie cu privire la activitatea posturilor de televiziune Moldova 1, NIT, Pervîi canal Moldova, TV 7 Albasat Euronova (nr. 35, 6 martie 2007).

156c. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie de către întreprinderile DIC S.R.L., CTC Alfa S.A., A.M.T. S.R.L.. ОM SUN Communications (nr. 36, 6 martie 2007).

156d. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie de către întreprinderile Art Club SRL, Rinovit-Lux SRL, Lozvic-prim SRL, Rețeaua TA-TV S.R.L., Vertamar SRL. Tele-Luci SRL, Interservicii SRL, Linsercom SRL, Marvitmin SRL (nr. 37, 6 martie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;