Nr. 43-46 30.03.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

187. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 459-XII din 22 ianuarie 1991 cu privire la proprietate (nr. 1041-IV, 23 martie 2007).

188. Lege pentru abrogarea Legii nr. 459-XII din 22 ianuarie 1991 cu privire la proprietate (nr. 54-XVI, 2 martie 2007). ..........

189. Decret pentru promulgarea Legii privind convertirea în acțiuni a datoriilor Societății pe Acțiuni Combinatul de Produse Cerealiere din Chișinău (nr. 1043-IV, 26 martie 2007).

190. Lege privind convertirea în acțiuni a datoriilor Societății pe Acțiuni Combinatul de Produse Cerealiere din Chișinău (nr. 58-XVI, 15 martie 2007).

191. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1052-IV, 28 martie 2007).

192. Lege pentru modificarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 69-XVI, 22 martie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

193. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 46 al Codului electoral (nr. 1053-IV,
28 martie 2007).

194. Lege pentru modificarea articolului 46 al Codului electoral (nr. 75-XVI, 23 martie 2007).

195. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 82 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 1054-IV, 28 martie 2007).

196. Lege pentru modificarea articolului 82 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 76-XVI, 23 martie 2007).

197. Hotărîre asupra proiectului Legii contabilității (nr. 57-XVI, 15 martie 2007).

198. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 60-XVI, 15 martie 2007).

199. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (nr. 65-XVI,
22 martie 2007).

200. Hotărîre privind instituirea Comisiei speciale pentru optimizarea cadrului legislativ de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 68-XVI, 22 martie 2007).nbsp;

201. Hotărîre privind declararea vacanței a două mandate de deputat în Parlament (nr. 74-XVI, 23 martie 2007).

202. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale generale (nr. 77-XVI, 23 martie 2007).nbsp;

203. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului {tefan MANIC (nr. 1040-IV, 21 martie 2007).

204. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1042-IV, 23 martie 2007).

205. Decret privind constituirea Comisiei Naționale pentru Pregătirea Editării Enciclopediei Moldovenești
(nr. 1044-IV, 26 martie 2007).

206. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Dumitru ACRI{ (nr. 1045-IV, 26 martie 2007). ...........

207. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 1055-IV, 28 martie 2007).

208. Decret privind numirea domnului Mihail NICOLAEV în funcția de judecător și vicepreședinte al Curții de Apel Bălți (nr. 1056-IV, 28 martie 2007).

209. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 1057-IV, 28 martie 2007).

210. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1058-IV, 28 martie 2007).

211. Decret privind numirea domnului Valeriu CEORNEA în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți
(nr. 1059-IV, 28 martie 2007).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

6. Hotărîre cu privire la validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 7, 27 martie 2007).

7. Decizie asupra sesizării Judecătoriei Fălești cu privire la excepția de neconstituționalitate a Legii nr/ 186-XVI din 29 iunie 2006 (26 martie 2007).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărîre privind raportul asupra rezultatelor reviziei financiare la Judecătoria Căușeni pe perioada anilor 2005-2006 (nr. 5, 30 ianuarie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

333. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1500, 29 decembrie 2006).nbsp;nbsp;

334. Hotărîre cu privire la mijloacele speciale ale instituțiilor subordinate Ministerului Educației și Tineretului (nr. 196, 22 februarie 2007).

335. Hotărîre privind stabilire cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2007 (nr. 302, 17 martie 2007).

336. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului Național de asigurare a securității ecologice pentru anii 2007-2015 (nr. 304, 17 martie 2007).

337. Hotărîre cu privire la efectuarea recensămîntului general agricol (nr. 309, 17 martie 2007).

338. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23 august 2006 (nr. 313, 17 martie 2007).

339. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni cu privire la combaterea narcomaniei și narcobusinessului în anii 2007-2009 (nr. 314, 17 martie 2007).

340. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Finanțelor în anul 2006 (nr. 315, 19 martie 2007).

341. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului
nr. 1472 din 25 decembrie 2006 (nr. 321, 19 martie 2007).

342. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor pe anul 2007 (nr. 322, 20 martie 2007).

343. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind unele aspecte ale repatrierii mijloacelor bănești provenite din exportul producției alcoolice în Federația Rusă (nr. 323, 20 martie 2007).

344. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului, structurii organizaționale și efectivului-limită ale Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (nr. 328, 23 martie 2007).nbsp;

345. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea completărilor în Protocolul cu privire la reexportul mărfurilor și modul de eliberare a autorizațiilor de reexport la Acordul cu privire la comerțul liber, încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei, la Chișinău la 29 august 1995 (nr. 329, 26 martie 2007).

346. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor (nr. 330, 26 martie 2007).

347. Hotărîre cu privire la finanțarea unor obiective (nr. 331, 26 martie 2007).nbsp;nbsp;

348. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul II al anului 2007 (nr. 344, 27 martie 2007).

349. Dispoziție (nr. 33-d, 19 martie 2007).

350. Dispoziție (nr. 35-d, 19 martie 2007).

351. Dispoziție (nr. 37-d, 21 martie 2007).

352. Dispoziție (nr. 38-d, 23 martie 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

157. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentul privind atestarea persoanelor cu funcții de răspundere din asociațiile de economii și împrumut ale cetățenilor (nr. 33-C, 19 ianuarie 2007).

158. Ordin privind abrogarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării nr. 5 din 29 ianuarie 2001 (nr. 44, 23 martie 2007).nbsp;nbsp;

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

159. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare pentru producerea, comerțul cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din alte țări al unor alimente și a unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie (nr. 172, 14 iulie 2006).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

160. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 65, 16 februarie 2007).

161. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 95, 6 martienbsp; 2007).

162. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 105, 7 martienbsp; 2007).

163. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 122, 20 martie 2007).

164. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Bărliba Lilia, teritoriul de activitate r-nul Rezina (nr. 123, 20 martie 2007).

165. Ordin cu privire la investirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 130, 22 martie 2007).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

166. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-RA Regulile aerului și la Reglementările aeronautice civile RAC-ATS Servicii de trafic aerian (nr. 53/GEN, 20 martie 2007).nbsp;

167. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-47 Înmatricularea aeronavelor (nr. 55/GEN, 23 martie 2007).nbsp;

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

168. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru promovare în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 60/3, 1 martie 2007).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

169. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Băncii Comerciale Mobiasbancă SA (nr. 17/2, 22 martie 2007).

170. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 17/3, 22 martie 2007).

171. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacția din 17.03.2007 cu valorile mobiliare ale Societății pe acțiuni Drum-96 (nr. 16/1-O, 20 martie 2007).

172. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare (nr. 17/1-O, 22 martie 2007).nbsp;

Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova

173. Hotărîre cu privire la sesizarea din partea Partidului Alianța Moldova Noastră (nr. 443, 20 martie 2007).

174. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 447, 23 martie 2007).

175. Hotărîre cu privire la modelul listelor de subscripție în susținerea candidatului independent la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 448, 23 martie 2007).

176. Hotărîre cu privire la modelele de legitimații la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 449, 23 martie 2007)............

Acte ale Confederației Sindicatelor Libere din Republica Moldova Solidaritate

176a. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale Ziua lucrătoruluinbsp; sindical (nr. 16-6, 27 septembrie 2006).........

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

176b. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie de la FPC Rubin-94 SRL către Satelrom SRL din or. Drochia (nr. 39, 6 martie 2007).

176c. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie prin satelit pentru Media Satelit SRL (nr. 40, 6 martie 2007).

176d. Decizie cu privire la retragerea licențelor de emisie, eliberate întrepriderilor Viencom SRL din Orhei și Tehnic-Service SRL din s. Coșnița, r-nul Dubăsari (nr. 44 din 20 martie 2007).

176e.nbsp; Decizie cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de televiziune TV-6 Bălți, TV Dixi, posturilor de radio Ecou, Hit FM și Vanoles (Bălți) (nr. 45, 20 martie 2007).

176f. Decizie cu privire la serviciile de programe ale canalului TV Боецnbsp; (Federația Rusă), retransmis de Î.M. SUN Communications SRL (nr. 46, 20 martie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;nbsp;