Nr. 47-49 06.04.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

212. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la asigurări (nr. 1049-IV, 28 martie 2007).

213. Lege cu privire la asigurări (nr. 407-XVI, 21 decembrie 2006).

214. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 12 alnbsp; Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică (nr. 1050-IV, 28 martie 2007).

215. Lege pentru modificarea articolului 12 al Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică (nr. 48-XVI, 1 martie 2007).

216. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1051-IV, 28 martie 2007).

217. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 49-XVI, 1 martie 2007).

218. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 1061-IV, 30 martie 2007).

219. Lege pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 53-XVI, 2 martie 2007).

220. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 38 din Legea nr. 970-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la instanțele judecătorești economice (nr. 67-XVI, 22 martie 2007).

221. Hotărîre privind numirea în funcție a Președintelui Curții Supreme de Justiție (nr. 79-XVI, 29 martie 2007).

222. Hotărîre pentru modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 17-XVI din 8 aprilie 2005 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 84-XVI, 29 martie 2007).

223. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 85-XVI, 29 martie 2007).nbsp;nbsp;

224. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 1046-IV, 27 martie 2007).

225. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1047-IV, 27 martie 2007).

226. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1048-IV, 27 martie 2007).

227. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Alexei TULBURE, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 1060-IV, 29 martie 2007).

228. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Valeriu OSTALEP, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 1062-IV, 30 martie 2007).

229. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1063-IV, 30 martie 2007).

230. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Oleg MANTOROV (nr. 1064-IV, 30 martie 2007).

231. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Tudor TATARU (nr. 1065-IV, 30 martie 2007).

232. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Alexei REVENCO (nr. 1066-IV,
30 martie 2007).

233. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Mihai CIORICI (nr. 1067-IV, 2 aprilie 2007).

234. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Mihail KROTOV (nr. 1068-IV, 2 aprilie 2007).

235. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Eftania VOITO{ENA (nr. 1069-IV, 2 aprilie 2007).

236. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 1070-IV, 3 aprilie 2007).nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

8. Hotărîre pentru controlul constituționalității prevederilor pct. 5 din Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28 iulie 2006 (nr. 6, 27 martie 2007).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

7. Hotărîre privind raportul asupra planificării și utilizării mijloacelor publice în instituțiile de învățămînt superior în perioada anilor 2005-2006 (9 luni) (nr. 3, 18 ianuarie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

353. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre pentru completarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile cetățenilor Republicii Moldova decorați cu distincțiile de stat ale fostei U.R.S.S. (nr. 332, 26 martie 2007).

354. Hotărîre cu privire la instalarea plăcii comemorative Vasile Pascaru (nr. 333, 26 martie 2007).

355. Hotărîre privind instalarea în or. Cimișlia a monumentului în memoria participanților la lichidarea catastrofei de la Cernobîl (nr. 334, 26 martie 2007).

356. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 335, 26 martie 2007).

357. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind abrogarea Legii nr. 208-XVI din 7 iulie 2006 privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 336, 26 martie 2007).

358. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 337, 26 martie 2007).

359. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 338, 26 martie 2007).

360. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 339, 26 martie 2007).

361. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 340, 26 martie 2007).

362. Hotărîre cu privire la transmiterea unor sectoare de teren (nr. 341, 27 martie 2007).

363. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 (nr. 342, 27 martie 2007).

364. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea art. 87 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (nr. 343, 27 martie 2007).

365. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 345, 28 martie 2007).

366. Hotărîre cu privire la crearea Întreprinderii de Stat Vamtehinform (nr. 346, 28 martie 2007).

367. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 347, 28 martie 2007).

368. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vitalie IURCU (nr. 348, 28 martie 2007).

369. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nucului nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 (nr. 349, 29 martie 2007).

370. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 350, 30 martie 2007).nbsp;

371. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 351, 30 martie 2007).

372. Hotărîre privind aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1641-III din 17 ianuarie 2004 (nr. 352, 30 martie 2007).nbsp;nbsp;

373. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 354, 2 aprilie 2007).

374 Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 355, 2 aprilie 2007).

375. Hotărîre cu privire la crearea Agenției pentru administrarea zonelor turistice naționale (nr. 356, 3 aprilie 2007).

376. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea alineatului (3) al articolului 14 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (nr. 357, 3 aprilie 2007).

377. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 870 din 28 iulie 2004 (nr. 358, 3 aprilie 2007).nbsp;

378. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind înființarea Universității Academiei de {tiințe a Moldovei (nr. 360, 3 aprilie 2007).

379. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru, în Republica Lituania (Vilnius, 5-6 martie 2007) (nr. 363, 3 aprilie 2007).

380. Dispoziție (nr. 39-d, 26 martie 2007).

381. Dispoziție (nr. 41-d, 30 martie 2007).

382. Dispoziție (nr. 42-d, 2 aprilie 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

nbsp;

177. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare la exportul și importul de păsări și ouă de incubație (nr. 197, 22 august 2006).

178. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului (nr. 244, 9 noiembrie 2006).

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

179. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialităților/specializărilor din Cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova (nr. 4.5.1., 29 martie 2007).nbsp;

180. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Cooperatist din Moldova
(nr. 4.5.2., 29 martie 2007).nbsp;

181. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Evrika din or. Rîbnița (nr. 4.5.3., 29 martie 2007).nbsp;

182. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Hyperion din or. Anenii Noi
(nr. 4.5.4., 29 martie 2007).nbsp;

Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldovanbsp;nbsp;

183. Hotărîre (nr. 1913-RT, 3 aprilie 2006).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

184. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-TABP Transportul aerian al bunurilor periculoase (nr. 56/GEN, 26 martie 2007).

185. Ordin cu privire la punerea în aplicare a Reglementărilor aeronautice JAR-1 DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS (nr. 57/GEN, 26 martie 2007).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

186. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 18/1, 29 martie 2007).

187. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni BPC Agroindmaș (nr. 18/2, 29 martie 2007).

188. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății pe acțiuni Fincom pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare de consulting investițional (nr. 18/3, 29 martie 2007).

189. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizației pentru lichidarea genului de activitate în calitate de participant profesionist la piața valorilor mobiliare FINN Real-Invest SA (nr. 18/4, 29 martie 2007).

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii

190. Ordin privind forma și conținutul rapoartelor financiar-contabile și statistice ale organizațiilor de asigurare, precum și informațiile utilizate la întocmirea acestor rapoarte pentru perioadele gestionare trimestriale ale anului 2007 (nr. 30, 16 martie 2007).

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

191. Ordin privind completarea Ordinului nr. 12-g din 20 februarie 2006 privind condițiile de licențiere și listele documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licențelor pentru unele genuri de activitate (nr. 23-g, 7 martie 2007).

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

192. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în Judecătoriile Botanica, mun. Chișinău și Comrat (nr. 79/4, 22 martie 2007).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

193. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 42 din 22 februarie 2001 Cu privire la stabilirea ratelor dobînzilor ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 71, 29 martie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;