Nr. 60-63 04.05.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

278. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1096-IV, 26 aprilie 2007).nbsp;

279. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 82-XVI, 29 martie 2007).

280. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 1097-IV, 26 aprilie 2007).nbsp;

281. Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 90-XVI, 5 aprilie 2007).

282. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Republicii Moldova la Constituția Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI) (nr. 1099-IV, 27 aprilie 2007).

283. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Constituția Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI)nbsp; (nr. 97-XVI, 13 aprilie 2007).

284. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul la Convenția cu privire la Contractul de transport internațional al mărfurilor pe șosele (CMR) (nr. 1100-IV, 27 aprilie 2007).

285. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul la Convenția cu privire la Contractul de transport internațional al mărfurilor pe șosele (CMR) (nr. 98-XVI, 13 aprilie 2007).

286. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 2 al Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 1098-IV, 26 aprilie 2007).nbsp;

287. Lege privind completarea articolului 2 al Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 99-XVI, 13 aprilie 2007).

288. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 112-XV din 27 aprilie 2001 cu privire la aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune în domeniul conservării diversității biologice (nr. 80-XVI, 29 martie 2007).nbsp;

289. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Larisa MICULEȚ și domnului Samuil ROITMAN (nr. 1095-IV, 25 aprilie 2007).nbsp;nbsp;

290. Decret privind numirea doamnei Larisa MICULEȚ, Ambasador Extraordinar șI Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cipru (nr. 1101-IV, 27 aprilie 2007).

291. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Clementie ULMANU (nr. 1102-IV, 27 aprilie 2007).

292. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Nikolai BASKOV (nr. 1103-IV, 27 aprilie 2007).

293. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Vladimir SPIȚÎN (nr. 1104-IV, 27 aprilie 2007).

294. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Veaceslav MAJERU (nr. 1105-IV, 27 aprilie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

468. Hotărîre pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea și socializarea copiilor din instituțiile de tip rezidențial (nr. 432, 20 aprilie 2007).nbsp;

469. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile (nr. 435, 23 aprilie 2007).

470. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 (nr. 436, 23 aprilie 2007).

471. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului de stat (nr. 437, 23 aprilie 2007).

472. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiarenbsp; (nr. 438, 23 aprilie 2007).

473. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiarenbsp; (nr. 439, 23 aprilie 2007).

474. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu OSTALEP, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 440, 23 aprilie 2007).

475. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone referitor la acordarea unui credit tehnic (nr. 441, 23 aprilie 2007).

476. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu OSTALEP, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 442, 23 aprilie 2007).

477. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea obiectului propus pentru concesionare și a clauzelor obligatorii ale contractului de concesiune a activităților de prospectare și explorare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale (nr. 444, 24 aprilie 2007).nbsp;

478. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Estonianbsp; (nr. 445, 24 aprilie 2007).

479. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene cu privire la colaborarea în domeniul culturii (nr. 446, 24 aprilie 2007).

480. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiarenbsp; (nr. 447, 24 aprilie 2007).

481. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 798 din 18 iunie 2002 (nr. 448, 24 aprilie 2007).

482. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 449, 24 aprilie 2007).

483. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural (nr. 450, 24 aprilie 2007).

484. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Larisa MICULEȚ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cipru, prin cumul, cu reședința la Tel Aviv (nr. 451, 24 aprilie 2007).

485. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 453, 24 aprilie 2007).

486. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția penală privind corupția, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003 (nr. 454, 24 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

487. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Grupului de Nivel Înalt pentru Copiii Moldovei (nr. 455, 24 aprilie 2007).

488. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptate la New York la 31 octombrie 2003 (nr. 456, 24 aprilie 2007).

489. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 457, 25 aprilie 2007).

490. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre Pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 458, 25 aprilie 2007).

491. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a unor viceminiștri (nr. 488, 2 mai 2007).

492. Dispoziție (nr. 48-d, 24 aprilie 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Industriei și Infrastructurii al Republicii Moldova

241. Ordin cu privire la Reglementarea tehnică Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile (nr. 61, 23 aprilie 2007).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

242. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condițiilor de sănătate, ce reglementează importul și exportul de animale, material seminal, ovule și embrioni de la specii ce nu sînt prevăzute de legislația specifică (nr. 218, 26 septembrie 2006).

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

243. Ordin cu privire la examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei (nr. 401, 3 octombrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Agenției Medicamentului și ale Agenției Agroindustriale

nbsp;Moldova-Vin

244. Ordin privind aprobarea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2007 (nr. 34/28, 11 aprilie 2007).nbsp;

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

245. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare a legitimațiilor de serviciu colaboratorilor Serviciului Fiscal de Stat și formularelor legitimațiilor de serviciu (nr. 31, 2 martie 2007).nbsp;

246. Ordin privind operarea modificărilor și completărilor în Ordinul nr. 222 din 13 decembrie 2004 și Ordinul nr. 21 din 2 februarie 2006 (nr. 61, 18 aprilie 2007).nbsp;

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

247. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 (nr. 463, 11 aprilie 2007).

248. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2nbsp; (nr. 464, 11 aprilie 2007).

249. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Anenii Noi nr. 4 (nr. 465, 11 aprilie 2007).

250. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Basarabeasca nr. 5 (nr. 466, 11 aprilie 2007).

251. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Briceni nr. 6 (nr. 467, 11 aprilie 2007).

252. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cahul nr. 7 (nr. 468, 11 aprilie 2007).

253. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8 (nr. 469, 11 aprilie 2007).

254. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Călărași nr. 9 (nr. 470, 11 aprilie 2007).

255. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Căușeni nr. 10 (nr. 471, 11 aprilie 2007).

256. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cimișlia nr. 11 (nr. 472, 11 aprilie 2007).

257. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12 (nr. 473, 11 aprilie 2007).

258. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dondușeni nr. 13 (nr. 474, 11 aprilie 2007).

259. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Drochia nr. 14 (nr. 475, 11 aprilie 2007).

260. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dubăsari nr. 15 (nr. 476, 11 aprilie 2007).

261. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Edineț nr. 16 (nr. 477, 11 aprilie 2007).

262. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Fălești nr. 17 (nr. 478, 11 aprilie 2007).

263. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Florești nr. 18 (nr. 479, 11 aprilie 2007).

264. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Glodeni nr. 19 (nr. 480, 11 aprilie 2007).

265. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Hîncești nr. 20 (nr. 481, 11 aprilie 2007).

266. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ialoveni nr. 21 (nr. 482, 11 aprilie 2007).

267. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Leova nr. 22 (nr. 483, 11 aprilie 2007).

268. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Nisporeni nr. 23 (nr. 484, 11 aprilie 2007).

269. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ocnița nr. 24 (nr. 485, 11 aprilie 2007).

270. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Orhei nr. 25 (nr. 486, 11 aprilie 2007).

271. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26 (nr. 487, 11 aprilie 2007).

272. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27 (nr. 488, 11 aprilie 2007).

273. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Sîngerei nr. 28 (nr. 489, 11 aprilie 2007).

274. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Soroca nr. 29 (nr. 490, 11 aprilie 2007).

275. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30 (nr. 491, 11 aprilie 2007).

276. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale {oldănești nr. 31 (nr. 492, 11 aprilie 2007).

277. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale {tefan Vodă nr. 32 (nr. 493, 11 aprilie 2007).

278. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Taraclia nr. 33 (nr. 494, 11 aprilie 2007).

279. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Telenești nr. 34 (nr. 495, 11 aprilie 2007).

280. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ungheni nr. 35 (nr. 496, 11 aprilie 2007).

281. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale a U. T. A. Găgăuzianbsp; nr. 36 (nr. 497, 11 aprilie 2007).

282. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului pentru concurenții electorali la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 511, 20 aprilie 2007).

283. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicității electorale pe panourile publicitare (nr. 512, 20 aprilie 2007).

284. Hotărîre cu privire la cererea dlui Anatol Petrencu, președinte al Mișcării Social-Politice Acțiunea Europeană (nr. 515, 20 aprilie 2007).

285. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 520, 23 aprilie 2007).

286. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Oficiului Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 526, 23 aprilie 2007).

287. Hotărîre privind modificarea Instrucțiunii cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în consiliile raionale, orășenești (municipale) și sătești (comunale) (nr. 528, 24 aprilie 2007).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

288. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 22/1, 26 aprilie 2007).

289. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni Val-Invest (nr. 22/2, 26 aprilie 2007).

290. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Agenției de Rating și Estimare Estimator-VM SRL pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele (nr. 22/3, 26 aprilie 2007).

291. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizației pentru lichidarea genului de activitate în calitate de participant profesionist la piața valorilor mobiliare FINN Agrofon SA (nr. 22/4, 26 aprilie 2007).

292. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizației pentru lichidarea genului de activitate în calitate de participant profesionist la piața valorilor mobiliare FINN Dividend SA (nr. 22/5, 26 aprilie 2007).

293. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței Comisiei de atestare a specialiștilor participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 22/6, 26 aprilie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;nbsp;