Nr. 64-66 11.05.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

295. Decret pentru promulgarea Legii privind statutul și organizareanbsp; activității grefierilor din instanțele judecătorești (nr. 1108-IV, 4 mai 2007).

296. Lege privind statutul și organizareanbsp; activității grefierilor din instanțele judecătorești (nr. 59-XVI, 15 martie 2007).

297. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legiinbsp; nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 1109-IV, 5 mai 2007).

298. Lege pentru modificarea și completarea Legiinbsp; nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 109-XVI, 27 aprilie 2007).

299. Decretnbsp; privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1111-IV,nbsp; 8 mai 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

300. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 111-XVI, 27 aprilie 2007).

301. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 2 din Legeanbsp; nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 1110-IV, 7 mai 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

302. Lege pentru modificarea articolului 2 din Legeanbsp; nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 114-XVI, 4 mai 2007).

303. Hotărîre privind modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 300-XVI din 24 noiembrie 2005 cu privire la Programul legislativ pentru anii 2005-2009 (nr. 107-XVI, 20 aprilie 2007).

304. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ion PÎRGARU (nr. 1106-IV, 1 mai 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

305. Decret pentru modificarea și completarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 52-IV din 17 mai 2005 și anbsp; Decretuluinbsp; Președintelui Republicii Moldova nr. 53-IV din 17 mai 2005 (nr. 1107-IV, 2 mai 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

10. Hotărîre privind raportul asupra legalității transmiterii în arendă de către Palatul Național de Creație a Copiilor și Adolescenților a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile în perioada anilor 2004-2006 (5 luni)
(nr. 71, 19 octombrie 2006).

11. Hotărîre privind raportul asupra gestionării patrimoniului public de către Tutun-CTC S.A. în perioada anilor 2004-2005 (nr. 7, 22 februarie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

493. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului Național privindnbsp; sănătatea mintală pentru anii 2007-2011 (nr. 353, 30 martie 2007).

494. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000 (nr. 456, 24 aprilie 2007).

495. Hotărîre pentru aprobarea Programului național de reabilitare și integrare socială a persoanelor cu disabilități pentru anii 2007-2009 (nr. 459, 25 aprilie 2007).nbsp;

496. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 464, 27 aprilie 2007).

497. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Serviciul Grăniceri (nr. 465, 27 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

498. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Proiect de susținere a Programului în sectorul drumurilor) (nr. 466, 27 aprilie 2007).nbsp;nbsp;

499. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 467, 27 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

500. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea problemelor aferente datoriei de stat valutare interne a fostei URSS, semnat la 27 noiembrie 2006 la Moscova (nr. 468, 27 aprilie 2007).nbsp;

501. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 469, 27 aprilie 2007).

502. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 470, 27 aprilie 2007).

503. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 471, 28 aprilie 2007).

504. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 472, 28 aprilie 2007).

505. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la mediere (nr. 473, 28 aprilie 2007).

506. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 474, 28 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

507. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului, organizării teritoriului, sistemelor informaționale geografice și teledetecției asupra Pămîntului, semnat la Baku la 22 februarie 2007 (nr. 475, 28 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

508. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul asigurărilor sociale dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Fondul protecției sociale a populației al Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Belarus (nr. 476, 28 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

509. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria privind transportul neregulat internațional rutier de pasageri, semnat la Viena la 20 septembrie 1996 (nr. 477, 28 aprilie 2007).nbsp;

510. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria privind transportul internațional de mărfuri, semnat la Viena la 20 septembrie 1996 (nr. 478, 28 aprilie 2007).nbsp;

511. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria privind transportul auto regulat de pasageri, semnat la Viena la 20 septembrie 1996 (nr. 479, 28 aprilie 2007).nbsp;

512. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 481, 28 aprilie 2007).

513. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 482, 28 aprilie 2007).

514. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri (nr. 483, 28 aprilie 2007).

515. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 484, 28 aprilie 2007).

516. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 485, 28 aprilie 2007).

517. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 487, 2 mai 2007).nbsp;

518. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2002 (nr. 489, 3 mai 2007).

519. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru, în Republica Slovenia (Ljubljana, 18 aprilie 2007) (nr. 490, 3 mai 2007).

520. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1188 din 2 noiembrie 2004 (nr. 491, 3 mai 2007).

521. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 370 din 12 aprilie 2006 (nr. 493, 3 mai 2007).

522. Hotărîre cu privire la asigurarea măsurilor organizatorice și a condițiilor necesare pentru participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar în Irak (nr. 495, 4 mai 2007).nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

294. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor (nr. 41, 5 aprilie 2007).nbsp;nbsp;

Acte ale Ministerului Industriei și Infrastructurii al Republicii Moldova

295. Ordin cu privirenbsp; la aprobarea Normelor de timp pentru deservirea tehnică și reparația sistemelor de gazenbsp; NTSG-01-2005 (nr. 135, 14 septembrie 2006).

296. Ordin cu privire la aprobarea Normelor de consum a materialelor și normele de rezervă de utilaj, aparate, instrumente, materiale și mijloace a protecției personale la exploatarea sistemelor de distribuție gaze NMSG-01-2006 (nr. 155, 22 decembrie 2006).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

297. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește condițiile de sănătate și certificare veterinară pentru comerțul și exportul ovinelor și caprinelor (nr. 219, 26 septembrie 2006).nbsp;

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

298. Ordin cu privire la aprobarea normelor financiare pentru alimentarea elevilor din licee-internat cu profil sportiv (nr. 138, 19 martie 2007).

299. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialităților/specializărilor din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă (nr. 5.3.1, 26 aprilie 2007).

300. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Academician Constantin Sibirschi din mun. Chișinău (nr. 5.3.2, 26 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

301. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 47 din 4 februarie 2005nbsp; Cu privire la suspendarea activității notarului Brihuneț Svetlana (nr. 190, 27 aprilie 2007).

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

302. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunilor de recepționare, examinare tehnică, balistică și autorizare a armelor și munițiilor predate benevol din posesie ilegală (nr. 97, 21 martie 2007).

Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

303. Hotărîre (nr. 1955-RT, 30 iunie 2006).

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

304. Ordin privind aprobarea tarifelor la serviciile (lucrările) prestate de Întreprinderea de Stat Cadastru și de filialele acesteia (nr. 57, 2 mai 2007).

305. Ordin privind aprobarea tarifelor la serviciile (lucrările) de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării (nr. 58, 2 mai 2007).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

306. Ordin cu privire la unele măsuri pentru creșterea siguranței operării aeronavelor (nr. 61/GEN, 28 martie 2007).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

307. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 24/1, 4 mai 2007).

308. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării (nr. 24/2, 4 mai 2007).

309. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de vînzare a acțiunilor Societății pe acțiuni Monolit
(nr. 24/3, 4 mai 2007).

310. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni QBE ASITO (nr. 24/4, 4 mai 2007).

311. Hotărîre cu privire la conformarea activității Depozitarului Național de Valori Mobiliare cu legislația în vigoare (nr. 24/6, 4 mai 2007).

312. Hotărîre cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ce țin de activitatea fondurilor de investiții în proces de reorganizare (nr. 24/9, 4 mai 2007).

313. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale ale posesorilor pachetelor de control în registrul acționarilor unor emitenți (nr. 24/7-O, 4 mai 2007).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

314. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție (nr. 538, 26 aprilie 2007).

315. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind stabilirea ordinii de primire a documentelor prin tragere la sorți de la reprezentanțiinbsp; partidelor, altor organizații social-politice, blocurilor electorale și candidaților independenți pentru înregistrare la organele electorale (nr. 539, 26 aprilie 2007).

316. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Oficiului Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 555, 26 aprilie 2007).

317. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Academiei Europene a Societății Civile în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 556, 26 aprilie 2007).

318. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației Primul club al Consiliului Europei în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 557, 26 aprilie 2007).

319. Hotărîre privind aplicarea uniformă de către consiliile electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul întîi și doi, a alin. (6) al art. 46, alin. (1) al art. 44 și alin. (13) al art. 47 din Codul electoral (nr. 561, 27 aprilie 2007).

320. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție (nr. 562, 28 aprilie 2007).

321. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Ligii Apărării Drepturilor Omului din Moldova în vederea monitorizării alegerilor loale generale din 3 iunie 2007 (nr. 563, 28 aprilie 2007).

322. Hotărîre cu privire la modificarea Devizului de cheltuieli al Comisiei Electorale Centrale pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 574, 2 mai 2007).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

322a. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie pentru ÎM ORANGE MOLDOVA SA (ÎM Voxtel SA), EMH-GARANT-SISTEM SRL, VIRAVID-LUX SRL, RUFNAT SRL (nr. 55, 24 aprilie 2007).

322b. Decizie cu privire la cererile prealabile ale întreprinderilor Ulduz-Grup SRL, ÎM SUN Communications SRL, Radio-Star SRL. Канал Единоборств SRL (nr. 58, 24 aprilie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;nbsp;