Nr. 193-203 08.07.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

412. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la energia electrică (nr. 2178-VII, 1 iulie 2016)

413. Lege cu privire la energia electrică (nr. 107, 27 mai 2016)

414. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la gazele naturale (nr. 2179-VII, 1 iulie 2016)

415. Lege cu privire la gazele naturale (nr. 108, 27 mai 2016)

416. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică (nr. 2145-VII, 17 iunie 2016)

417. Lege pentru ratificarea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică (nr. 117, 2 iunie 2016)

418. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 2164-VII, 29 iunie 2016)

419. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr. 127, 9 iunie 2016)

420. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru acceptarea Protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (nr. 2146-VII, 20 iunie 2016)

421. Lege pentru acceptarea Protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului (nr. 129, 9 iunie 2016)

422. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 17 din Legea privatizării fondului de locuințe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (nr. 2173-VII, 30 iunie 2016)

423. Lege pentru completarea articolului 17 din Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (nr. 145, 23 iunie 2016)

424. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Apă Nord Moldova” (nr. 2165-VII, 29 iunie 2016)

425. Decret privind numirea domnului Dumitru BRAGHIȘ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Tadjikistan (nr. 2166-VII, 29 iunie 2016)

426. Decret privind numirea domnului Veaceslav DOBÎNDĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Finlanda (nr. 2167-VII, 29 iunie 2016)

427. Decret privind numirea domnului Ruslan BOLBOCEAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Armenia, în Republica Uzbekistan și în Turkmenistan (nr. 2168-VII, 29 iunie 2016)

428. Decret privind numirea domnului Gheorghe LEUCĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Islamică Iran (nr. 2169-VII, 29 iunie 2016)

429. Decret privind numirea domnului Oleg ȚULEA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ungaria, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Bosnia și Herțegovina, în Republica Croația și în Republica Slovenia (nr. 2170-VII, 29 iunie 2016)

430. Decret privind numirea domnului Ștefan GORDA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Albania (nr. 2171-VII, 29 iunie 2016)

431. Decret pentru aprobarea semnării Convenției Consiliului Europei privind abordarea integrată a siguranței, securității și deservirii în timpul meciurilor de fotbal și a altor evenimente sportive (nr. 2172-VII, 30 iunie 2016)

432. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Mircea BOLOGA (nr. 2174-VII, 30 iunie 2016)

433. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Henrik HOLOLEI (nr. 2175-VII, 30 iunie 2016)

434. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 2176-VII, 30 iunie 2016)

435. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Anatol LATÎȘEV (nr. 2177-VII, 30 iunie 2016)

436. Decret privind Ziua comemorării victimelor stalinismului (nr. 2180-VII, 1 iulie 2016)

437. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2181-VII, 1 iulie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

57. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 10 alin. (4) din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental (accesul la informație) (Sesizarea nr. 29g/2016) (nr. 16, 18 mai 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

872. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (nr. 761, 17 iunie 2016)

873. Hotărîre privind modificarea capitolului 3 din Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova (nr. 806, 29 iunie 2016)

874. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţei autorităţilor publice în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător (nr. 807, 29 iunie 2016)

875. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (nr. 808, 29 iunie 2016)

876. Hotărîre cu privire la completarea punctului 312 din Statutul executării pedepsei de către condamnaţi (nr. 812, 30 iunie 2016)

877. Hotărîre сu privire la completarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor (nr. 813, 30 iunie 2016)

878. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 814, 30 iunie 2016)

879. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 815, 30 iunie 2016)

880. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de intervenţie timpurie şi a standardelor minime de calitate pentru serviciile de intervenție timpurie (nr. 816, 30 iunie 2016)

881. Hotărîre сu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (nr. 817, 30 iunie 2016)

882. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor înaintate la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 (nr. 818, 1 iulie 2016)

883. Hotărîre privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor (nr. 819, 1 iulie 2016)

884. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind organismele modificate genetic (nr. 820, 1 iulie 2016)

885. Hotărîre cu privire la aprobarea metodelor de cooperare necesare pentru prevenirea consumului de droguri şi combaterea fenomenului traficului de droguri (nr. 821, 1 iulie 2016)

886. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 822, 1 iulie 2016)

887. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 823, 4 iulie 2016)

888. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 634 din 24 august 2012 (nr. 824, 4 iulie 2016)

889. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor bunuri (nr. 825, 4 iulie 2016)

890. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004 (nr. 826, 4 iulie 2016)

891. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 848 din 7 decembrie 2015 (nr. 827, 4 iulie 2016)

892. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 296-XIII din 23 noiembrie 1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (nr. 828, 4 iulie 2016)

893. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 829, 4 iulie 2016)

894. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Statul Major General al Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul instruirii militare (nr. 830, 4 iulie 2016)

895. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Programului de cooperare dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Ucrainei pentru anii 2016-2020 (nr. 831, 4 iulie 2016)

896. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 728 din 8 septembrie 2014 (nr. 832, 4 iulie 2016)

897. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 4 din Hotărîrea Guvernului nr.33 din 17 ianuarie 1995 (nr. 834, 4 iulie 2016)

898. Hotărîre privind aprobarea formularului-tip aferent activității şi veniturilor nerezidenţilor şi a modului de completare a acestuia (nr. 836, 5 iulie 2016)

899. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Gabriela FRUNZĂ-DANAIL (nr. 838, 6 iulie 2016)

900. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Anatol MĂMĂLIGĂ (nr. 839, 6 iulie 2016)

901. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dlui Veaceslav ZAPOROJAN (nr. 840, 6 iulie 2016)

902. Dispoziţie (nr. 82-d, 4 iulie 2016)

903. Dispoziţie (nr. 83-d, 6 iulie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1152. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului general de metrologie legală, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 116 din 30 iunie 2014 (nr. 117, 13 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1153. Ordin cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public (nr. 90, 25 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1154. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional ”732006 Constructor de acoperișuri” (nr. 85, 30 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1155. Ordin cu privire la aprobarea indicilor obligatorii pentru evaluarea conformităţii produselor de uz fitosanitar (nr. 142, 6 iulie 2016)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1156. Ordin privind limitarea provizorie a circulației mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile Republicii Moldova (nr. 187/139, 23 iunie 2016)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1157. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 60, 28 iunie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1158. Ordin cu privire la clasificarea lemnului plastifiat WPC (nr. 216-o, 23 iunie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1159. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32/1, 30 iunie 2016)

1160. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32/2, 30 iunie 2016)

1161. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor asociaţii de economii şi împrumut de a prezenta rapoartele specializate pentru trimestrul I al anului de gestiune 2016 (nr. 32/3, 30 iunie 2016)

1162. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 32/5, 30 iunie 2016)

1163. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L. (nr. 32/6, 30 iunie 2016)

1164. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 32/4-O, 30 iunie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1165. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a președintelui, vicepreședintelui și secretarului Comisiei Electorale Centrale (nr. 1, 27 iunie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1166. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 428/19 din 21 iunie 2016.

1167. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 436/19 din 21 iunie 2016 cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, Victor Burduh, referitor la prelungirea transferului temporar al judecătorului Natalia Iordachi de la Judecătoria Sîngerei.

1168. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 441/19 din 21 iunie 2016.

1169. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 455/19 din 21 iunie 2016.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1170. Decizie (nr. ASER-26, 30 mai 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1171. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 175, 4 iulie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte