Nr. 67-69 18.05.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

306. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Codului funciar (nr. 1113-IV, 10 mai 2007).

307. Lege privind modificarea Codului funciar (nr. 101-XVI, 20 aprilie 2007).

308. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 679-XV din 23 noiembrie 2001 pentru aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale și a instituțiilor Ministerului Apărării (nr. 100-XVI, 13 aprilie 2007).

309. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 115-XVI, 4 mai 2007).nbsp;

310. Hotărîre privind numiri în funcție la Curtea Supremă de Justiție (nr. 116-XVI, 4 mai 2007).nbsp;

311. Hotărîre pentru numirea în funcție a unui vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție (nr. 117-XVI, 4 mai 2007).nbsp;nbsp;

312. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vasile MÎNZARARI (nr. 1112-IV, 10 mai 2007).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

11. Decizie asupra sesizării pentru interpretarea unei sintagme din art. 31 alin. (4) din Constituția Republicii Moldova (7 mai 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

523. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 (nr. 480, 28 aprilie 2007).

524. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției salubrizării localităților din Republica Moldova (nr. 486, 2 mai 2007).nbsp;

525. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 492, 3 mai 2007).

526. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 (nr. 494, 4 mai 2007).

527. Hotărîre cu privire la totalurile Concursului republican Cea mai verde, mai salubră și mai amenajată localitate (ediția 2006) (nr. 496, 7 mai 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

528. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Serviciul Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova și Oficiul Standardizare, Metrologie și Testări al Republicii Cehe privind colaborarea în procesul evaluării conformității produselor furnizate reciproc și în alte domenii de interes comun (nr. 497, 7 mai 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

529. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania cunbsp; privire la colaborarea în domeniul reglementării tehnice, standardizării, metrologiei și evaluării conformității (nr. 498, 7 mai 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

530. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind formularea declarațiilor Republicii Moldova la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984 (nr. 499, 7 mai 2007).

531. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Mihail BARBULAT, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia (nr. 500, 7 mai 2007).nbsp;

532. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Feodosia FURCULIȚA, director general al Serviciului Vamal (nr. 501, 7 mai 2007).nbsp;

533. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 103 al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 502, 7 mai 2007).nbsp;

534. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 503, 7 mai 2007).nbsp;

535. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1504 din 29 decembrie 2006 (nr. 504, 7 mai 2007).nbsp;

536. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 505, 7 mai 2007).nbsp;nbsp;

537. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 506, 7 mai 2007).nbsp;

538. Hotărîre privind unele măsuri de îmbunătățire a situației în domeniul transportului auto (nr. 507, 7 mai 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

539. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 508, 7 mai 2007).

540. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 509, 7 mai 2007).

541. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 510, 7 mai 2007).

542. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 511, 8 mai 2007).

543. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XVI din 9 februarie 2007 (nr. 512, 10 mai 2007).

544. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentrunbsp; completarea art. 29 al Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (nr. 513, 10 mai 2007).

545. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1104 din 28 noiembrie 1997 (nr. 515, 10 mai 2007).

546. Hotărîre cu privire la numirea domnului Nicolae CHIRTOACĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federativă a Braziliei și Statele Unite Mexicane, prin cumul, cu reședința la Washington
(nr. 516, 10 mai 2007).

547. Hotărîre privind activitatea Agenției Agroindustriale Moldova-Vin în anii 2005-2006 (nr. 517, 10 mai 2007).

548. Hotărîre privind instituirea Comitetului de supraveghere a realizării prevederior Legii nr. 111-XVI din 27 aprilie 2007 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 518, 11 mai 2007).

549. Hotărîre cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2007 (nr. 528, 14 mai 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

550. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Dorian CHIROȘCA (nr. 536, 16 mai 2007).

551. Dispoziție (nr. 49-d, 24 aprilie 2007).

552. Dispoziție (nr. 52-d, 11 mai 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldoveinbsp;nbsp;

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

323. Ordin privind evidența, colectarea, păstrarea și prelucrarea resturilor și deșeurilor ce conțin metale prețioase și predarea metalelor prețioase prelucrate în Fondul de stat (nr. 92, 20 decembrie 2006).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Molodva

324. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor și modelul de certificat veterinar pentru exportul și importul cărnii proaspete de pasăre (nr. 220, 26 septembrie 2006).nbsp;

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și alenbsp; Companiei Naționale de Asigurări în Medicinănbsp;

325. Ordin cu privire la dotarea instituțiilor medicale primare (nr. 144/65-A, 12 aprilie 2007).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

325a. Comunicat informativ spre atenția administratorilor implicați în procedura de insolvabilitate (lichidare) (nr. 17-6-07-1/365, 4 mai 2007).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

326. Hotărîre cu privire la unele tranzacții cu valori mobiliare efectuate de Registratorul independent Registru-Corect SA (nr. 24/5, 4 mai 2007).nbsp;nbsp;

327. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 25/1, 11 mai 2007).

328. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Magazinul Ionel (nr. 25/2, 11 mai 2007).

329. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 38/4 din 29.09.2005 (nr. 25/4, 11 mai 2007).

330. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 25/5, 11 mai 2007).

331. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de către Compania de brokeri Proajioc SRL (nr. 25/3-O, 11 mai 2007).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

332. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind reflectarea în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova a campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 580, 4 mai 2007).nbsp;

333. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție (nr. 581, 4 mai 2007).

334. Hotărîre cu privire la completarea Oficiului de Protocol al Observatorilor pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 586, 4 mai 2007).

335. Hotărîre cu privire la atribuțiile suplimentare ale unor ministere, departamente și altor autorități ale administrației publice ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 591, 8 mai 2007).nbsp;

336. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Institutului Național Democratic pentru Relații Internaționale (NDI) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 596, 8 mai 2007).nbsp;

337. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Centrului Liberal Internațional din Suedia (Silc) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 597, 8 mai 2007).nbsp;

Acte ale Centrului de Acreditare în domeniul Evaluării Conformității Produselor

338. Modificarea Criteriilor și cerințelor care trebuie să le îndeplinească organismul de certificare solicitant al acreditării Cr.OC-01.05 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 77-79 din 03.06.2005).

339. Modificarea Criteriilor și cerințelor care trebuie să le îndeplinească laboratorul de încercări solicitant al acreditării Cr.LО-01.05 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 77-79 din 03.06.2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

340. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei
(nr. 112, 10 mai 2007).nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

nbsp;

Partea V

Avize pierderi de acte