Nr. 70-73 25.05.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

313. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la registre (nr. 1116-IV, 17 mai 2007).

314. Lege cu privire la registre (nr. 71-XVI, 22 martie 2007).

315. Decret pentru promulgarea Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (nr. 1117-IV, 17 mai 2007).

316. Lege privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (nr. 91-XVI, 5 aprilie 2007).

317. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 1118-IV, 17 mai 2007).

318. Lege pentru modificarea și completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 102-XVI, 20 aprilie 2007).

319. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 271-XV din 27 iunie 2003 cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale (nr. 1119-IV, 17 mai 2007).

320. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 271-XV din 27 iunie 2003 cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale (nr. 103-XVI, 20 aprilie 2007).

321. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1124-IV, 21 mai 2007).

322. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 108-XVI, 27 aprilie 2007).

323. Decret pentru promulgarea Legii privind unele aspecte ale repatrierii mijloacelor bănești provenite din exportul producției alcoolice în Federația Rusă (nr. 1120-IV, 17 mai 2007).

324. Lege privind unele aspecte ale repatrierii mijloacelor bănești provenite din exportul producției alcoolice în Federația Rusă (nr. 112-XVI, 27 aprilie 2007).

325. Decret privind promulgarea Legiinbsp; pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 1121-IV, 17 mai 2007).

326. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 118-XVI, 4 mai 2007).

327. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Republicii Moldova la Comitetul European de Standardizare în calitate de membru-partener (nr. 1122-IV, 17 mai 2007).

328. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Comitetul European de Standardizare în calitate de membru-partener (nr. 119-XVI, 4 mai 2007).

329. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) (nr. 1123-IV, 17 mai 2007).

330. Lege pentru ratificarea Acordului de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) (nr. 120-XVI, 4 mai 2007).

331. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 22-XV din 29 martie 2001 cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la statul de funcții al Aparatului și al Parlamentului și la asigurarea materială a personalului Aparatului și a deputaților în Parlament (nr. 128-XVI, 18 mai 2007).nbsp;

332. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Edward K. BROWN (nr. 1114-IV, 15 mai 2007).

333. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Ruslan AUȘEV (nr. 1115-IV, 17 mai 2007).

334. Decret privind numirea domnului Nicolae CHIRTOACĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federativă a Braziliei și în Statele Unite Mexicane (nr. 1125-IV, 21 mai 2007).

335. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Oleg REIDMAN (nr. 1126-IV, 21 mai 2007).

336. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Nicolae GAVIUC (nr. 1127-IV, 21 mai 2007).

337. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Victoria NOVIC (nr. 1128-IV, 21 mai 2007).

338. Decret privind conferirea de titluri onorifice doamnelor Gabriela LUNGU și Iulia ȘUMANSCHI (nr. 1129-IV, 21 mai 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

553. Hotărîre privind aprobarea unor acte normative (nr. 514, 10 mai 2007).

554. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 348-XVI din 23 noiembrie 2006 (nr. 519, 14 mai 2007).

555. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale, semnat la Baku la 22 februarie 2007 (nr. 520, 14 mai 2007).

556. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul protecției mediului, semnat la 22 februarie 2007 la Baku (nr. 521, 14 mai 2007).nbsp;nbsp;

557. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 522, 14 mai 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

558. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 523, 14 mai 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

559. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 10 al Legii cu privire la Guvern (nr. 524, 14 mai 2007).

560. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia cu privire la colaborarea economică, industrială și tehnico-științifică (nr. 525, 14 mai 2007).

561. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON (nr. 526, 14 mai 2007).

562. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ion ROBU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Georgia, prin cumul, cu reședința la Baku (nr. 527, 14 mai 2007).

563. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie PОRLOG, ministru al justiției (nr. 529,
14 mai 2007).

564. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 968 din 21 august 2006 (nr. 530, 14 mai 2007).

565. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 531, 15 mai 2007).

566. Hotărîre cu privire la Consiliul pentru statistică (nr. 532, 15 mai 2007).

567. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 533, 15 mai 2007).

568. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 534, 15 mai 2007).

569. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 535, 15 mai 2007).

570. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 22 din Legea
nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (nr. 537, 17 mai 2007).

571. Hotărîre cu privire la crearea Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (nr. 538, 17 mai 2007).

572. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 541, 17 mai 2007).

573. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor COLENOV, director general al Serviciului Grăniceri (nr. 542, 17 mai 2007).

574. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 543, 17 mai 2007).

575. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Lidia GUȚU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Rom`nia, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Muntenegru, prin cumul, cu reședința la București (nr.nbsp; 548, 18 mai 2007).

576. Hotărîre cu privire la numirea domnului Jacob TIMCIUC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Coreea, prin cumul, cu reședința la Beijing (nr. 550, 18 mai 2007).

577. Hotărîre cu privire la numirea domnișoarei Daniela CUJBĂ în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Șef al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Comunitățile Europene (nr. 551, 18 mai 2007).

578. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Artur COZMA, ministru al culturii și turismului (nr. 552, 18 mai 2007).

579. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Sergiu BABAN, director general al Serviciului Standardizare și Metrologie (nr. 553, 18 mai 2007).

580. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor ȚVIRCUN, ministru al educației și tineretului (nr. 554, 18 mai 2007).

581. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova în Regatul Suediei (Stockholm, 17-19 aprilie 2007) (nr. 572, 22 mai 2007).

582. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vladimir BOTNARI (nr. 574, 23 mai 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

583. Dispoziție (nr. 54-d, 14 mai 2007).

Acte ale Guvernului Republicii Moldova,nbsp; ale Confederației Naționale a Patronatului, ale Confederației Sindicatelor și ale Confederației Sindicatelor Libere Solidaritate

584. Convenția colectivă (nivel național) pentru modificarea Convenției colective (nivel național) nr. 1 din 3 februarie 2004 Salarizarea angajaților aflați în relații de muncă în baza contractelor individuale de muncă (nr. 7, 18 mai 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

341. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea și comercializarea cărnii proaspete de pasăre (nr. 229, 6 octombrie 2006).

Acte ale Ministerului Culturii și Turismului al Republicii Moldova

342. Ordin cu privire la crearea Serviciului Arheologie Preventivă din Republica Moldova (nr. 150, 22 mai 2007).

Acte ale Biroului Național de Statisticănbsp;

343. Indicii prețurilor de consum al populației.

nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

344. Hotărîre cu privire la aprobarea unor acte normative ce reglementează activitatea Depozitarului Național de Valori Mobiliare al Moldovei (nr. 24/8, 4 mai 2007).

345. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 26/1, 17 mai 2007).

346. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Оntreprinderii Mixte Sudzucker-Moldova SA (nr. 26/3, 17 mai 2007).

347. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare (nr. 26/2-O, 17 mai 2007).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

347a. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV (nr. 60,
15 mai 2007).

347b. Decizie cu privire la serviciile de programe ale posturilor Autoradio, Kiss FM, Polidisc-Russcoe Radio, NIT (nr. 61, 15 mai 2007).

347c. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie unor întreprinderi (nr. 62, 15 mai 2007).

347d. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie, eliberată Centrului de creație și cultură Colinda din s. Cărpineni pentru studioul TV prin eter INFO-M (nr. 63, 15 mai 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;nbsp;