Nr. 74-77 01.06.2007

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

339. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții, cu amendamente (nr. 1134-IV, 28 mai 2007).

340. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții, cu amendamente
(nr. 122-XVI, 11 mai 2007).

341. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 14 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (nr. 1135-IV, 28 mai 2007).

342. Lege pentru completarea articolului 14 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (nr. 123-XVI, 11 mai 2007).

343. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 25 din Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 1136-IV, 28 mai 2007).

344. Lege pentru modificarea articolului 25 din Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 127-XVI, 18 mai 2007).

345. Decret privind eliberarea doamnei Iia ZUDINA din funcția de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău (nr. 1130-IV, 22 mai 2007).

346. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Tamara MALEARCIUC (nr. 1131-IV, 23 mai 2007).

347. Decret privind conferirea titlului onorific Meșter-Faur domnului Victor ȘTIRBU (nr. 1132-IV, 23 mai 2007).

348. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ștefan AGACHI (nr. 1133-IV, 28 mai 2007).

349. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Valeriu OSTALEP, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 1137-IV, 28 mai 2007).

350. Decret privind numirea doamnei Daniela CUJBĂ, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Șef al Misiunii Diplomatice a Republicii Moldova pe lîngă Comunitățile Europene (nr. 1138-IV, 28 mai 2007).

351. Decret privind numirea domnului Ion ROBU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Georgia (nr. 1139-IV, 28 mai 2007).

352. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Serghei EVSTRATIEV (nr. 1140-IV, 28 mai 2007).

353. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnei Lidia ȘUTCA și domnului Iurie HARMELIN (nr. 1141-IV, 28 mai 2007).nbsp;

354. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Titus SOBEȚCHI (nr. 1142-IV, 28 mai 2007).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

12. Hotărîre privind raportul asupra rezultatelor controlului efectuat la Direcția construcții capitale a Primăriei municipiului Chișinău privind reconstrucția Complexului Memorial Eternitate în perioada anilor 2005-2007 (trimestrul I) (nr. 19,
6 aprilie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

585. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod pînă în anul 2010 (nr. 539, 17 mai 2007).

586. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 544, 17 mai 2007).

587. Hotărîre pentru aprobarea numărului total al contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere și amenzile, precum și a totalurilor sumelor majorărilor de întîrziere și amenzilor care se anulează (nr. 545, 18 mai 2007).

588. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul cinematografiei, semnat la Almatî la 10 februarie 1995 (nr. 546, 18 mai 2007).

589. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. referitor la Regulamentul privind bugetul unic al organelor C.S.I., finanțate din contul mijloacelor bugetare ale statelor-membre ale C.S.I., în redacție nouă, semnată la Minsk la 24 noiembrie 2006 (nr. 547, 18 mai 2007).

590. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace cu privire la cooperare și asistență reciprocă în domeniul vamal (nr. 549, 18 mai 2007).

591. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 555, 18 mai 2007).

592. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii regnului vegetal (nr. 556, 18 mai 2007).

593. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 557, 18 mai 2007).

594. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor unice ale formularelor tipizate ale actelor de stare civilă (nr. 558, 18 mai 2007).

595. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 559, 18 mai 2007).

596. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 560, 18 mai 2007).

597. Hotărîre cu privire la Sistemul Informațional Integrat Vamal (nr. 561, 18 mai 2007).

598. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului protocolului între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind regimul de lucru al punctelor de trecere locale la frontiera de stat moldo-ucraineană (nr. 562, 18 mai 2007).

599. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 563, 18 mai 2007).

600. Hotărîre cu privire la aprobarea repartizării mijloacelor Fondului pentru realizarea Programului național de elaborare a reglementărilor tehnice (nr. 564, 21 mai 2007).

601. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005 (nr. 566, 21 mai 2007).

602. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de compensare a veniturilor bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, ratate în legătură cu scutirea deținătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbnița-Tiraspol de plata impozitului funciar, plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și plata primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 567, 21 mai 2007).

603. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 568, 21 mai 2007).

604. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea și realizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006-2015 (nr. 569, 21 mai 2007).

605. Hotărîre cu privire la prelungirea aplicării procedurii planului pentru Оntreprinderea de Stat Combinatul Vitivinicol Național-Vin (nr. 570, 21 mai 2007).

606. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la parcurile industriale (nr. 571, 22 mai 2007).

607. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 573, 22 mai 2007).

608. Hotărîre privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară (nr. 575 24 mai 2007).

609. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 6 mai 2004 (nr. 576, 24 mai 2007).

610. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 5 august 2003 (nr. 577, 24 mai 2007).

611. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru aprobarea Raportului despre executarea bugetului de stat pe anul 2006 (nr. 578, 24 mai 2007).nbsp;

612. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 579, 24 mai 2007).

613. Hotărîre cu privire la desfășurarea la Chișinău, în anul 2007, a Concursului internațional Madame Butterfly, ediția a IX-a (nr. 580, 24 mai 2007).

614. Hotărîre cu privire la construcția liniei de cale ferată Cahul-Giurgiulești (nr. 581, 24 mai 2007).

615. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 582, 24 mai 2007).

616. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 583, 25 mai 2007).

617. Hotărîre pentru aprobarea proiectului decretului Președintelui Republicii Moldova Cu privire la aprobarea Nomenclatorului informațiilor ce sînt atribuite la secret de stat (nr. 584, 25 mai 2007).

618. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Cerințele tehnice față de încăperile și obiectivele în care se păstrează substanțe narcotice, psihotrope și/sau precursori (nr. 585, 25 mai 2007).

619. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de restructurare între Guvernul Republicii Moldova și Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională (JBIC), semnat la Tokio la 5 aprilie 2007 (nr. 586, 25 mai 2007).

620. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la simplificarea procedurii de perfectare a vizei pentru șoferi profesioniști de camioane ai statelor-membre ale Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (nr. 588, 25 mai 2007).

621. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Comandamentul European al Statelor Unite ale Americii pentru desfășurarea exercițiului MEDCEUR -2007 (nr. 589, 25 mai 2007).

622. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Organizației Mondiale a Vămilor (OMV) în conformitate cu Standardele Cadru privind Securitatea și Facilitarea Comerțului Mondial
(iunie 2005) (nr. 590, 28 mai 2007).

623. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 28 august 2002 (nr. 592, 28 mai 2007).

624. Hotărîre cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2007 în instituțiile de înățămînt superior (cilul I), mediu de specialitate și secundar profesional (nr. 594, 28 mai 2007).

625. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Nicolae TRIBOI (nr. 601, 30 mai 2007).

626. Dispoziție (nr. 56-d, 21 mai 2007).

627. Dispoziție (nr. 57-d, 21 mai 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

348. Informație (nr. 07/1-3-6/204, 25 mai 2007).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

al Republicii Moldova

349. Ordin cu privire la aprobarea standardelor naționale voluntare, în baza cărora se poate evalua conformitatea produselor cosmetice (nr. 71, 26 aprilie 2007).

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

350. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 21 din 29 decembrie 2005 (nr. 4, 28 februarie 2007).nbsp;

Acte ale Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului

al Republicii Moldova

351. Informație privind copiii cu statut de adopție, luați la evidență de către Secția adopții a Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului, domiciliați pe teritoriul UTA Găgăuzia, Comratnbsp;

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

352. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 222, 22 mai 2007).

Acte ale Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova

353. Ordin cu privire la aprobarea a două reglementări tehnice (nr. 52, 28 aprilie 2007).

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

354. Ordin referitor la completarea declarației vamale în detaliu (nr. 164-0, 18 mai 2007).

Acte ale Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova

355. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 6 la Indicatoarele de Norme de deviz în construcții și a Indicatorului de Norme de deviz Ms (nr. 39, 14 martie 2007).nbsp;nbsp;

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

356. Ordin cu privire la limitarea zonelor de operare a aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova (nr. 85/GEN, 23 mai 2007).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

357. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 27/1, 23 mai 2007).

358. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării (nr. 27/2, 23 mai 2007).

359. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Refplast (nr. 27/3, 23 mai 2007).

360. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 27/4, 23 mai 2007).

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

361. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Tehnică Agricolă Mecagro (nr. 36/AC, 17 mai 2007).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

361a. Decizie cu privire la activitatea studioului TV prin cablu Acces TV din sec. Ciocana, mun. Chișinău (nr. 66, 18 mai 2007).

361b. Decizie cu privire la activitatea studioului TV prin cablu Satelit TV (nr. 67, 18 mai 2007).

361c. Decizie cu privire la difuzarea blocurilor de știri de către M1, Radio Moldova, NIT în perioada desfășurării campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 68, 23 mai 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;