Nr. 78-81 08.06.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

355. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare (nr. 1147-IV, 31 mai 2007).

356. Lege cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare (nr. 52-XVI, 2 martie 2007).

357. Decret pentru promulgarea Legii Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (nr. 1148-IV, 31 mai 2007).

358. Legea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (nr. 93-XVI, 5 aprilie 2007).

359. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1143-IV, 29 mai 2007).

360. Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 110-XVI, 27 aprilie 2007).

361. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului (nr. 1149-IV, 31 mai 2007).

362. Lege pentru ratificarea Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului
(nr. 124-XVI, 11 mai 2007).nbsp;

363. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Timofei GALIȚ (nr. 1144-IV, 29 mai 2007).

364. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnilor Petru BОRCĂ și Veaceslav GRAJDIAN
(nr. 1145-IV, 29 mai 2007).

365. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Maria Vittoria JONUSTAS PUȘCASIU (nr. 1146-IV, 29 mai 2007).

366. Decret privind numirea domnului Iacov TIMCIUC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Coreea (nr. 1150-IV, 31 mai 2007).

367. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Iurie RUSU (nr. 1151-IV, 2 iunie 2007).

368. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Anatolie DONCIU, Lilian BARBAROȘ și Veaceslav CARA (nr. 1152-IV, 4 iunie 2007).nbsp;nbsp;

369. Decret privind acordarea unor ranguri diplomatice (nr. 1153-IV, 5 iunie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

628. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat Registrul dactiloscopic (nr. 565, 21 mai 2007).

629. Hotărîre cu privire la atribuirea și modificarea destinației terenurilor (nr. 587, 25 mai 2007).

630. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 591, 28 mai 2007).

631. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 2-5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1240 din 27 octombrie 2006 (nr. 593, 28 mai 2007).

632. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 15 august 2006 (nr. 595, 29 mai 2007).

633. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar la data de 1 ianuarie 2007 (nr. 596, 29 mai 2007).

634. Hotărîre privind participarea delegației tripartite a Moldovei la cea de-a 96-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii (Geneva, Elveția) (nr. 597, 29 mai 2007).

635. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru, în Republica Letonia (Riga, 10-11 mai 2007) (nr. 598, 29 mai 2007).

636. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 599, 30 mai 2007).

637. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Lista organismelor internaționale și regionale cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru și datoriile din bugetul de stat pe anul 2007, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 17 din 4 ianuarie 2007 (nr. 600, 30 mai 2007).

638. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 603, 31 mai 2007).

639. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 604, 31 mai 2007).

640. Hotărîre cu privire la unele acțiuni de implementare a Strategiei Naționale de edificare a societății informaționale Moldova electronică în anul 2007 (nr. 606, 1 iunie 2007).

641. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 607, 1 iunie 2007).

642. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 608, 1 iunie 2007).

643. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihail CAMERZAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Maroc, prin cumul, cu reședința la Lisabona (nr. 609, 1 iunie 2007).

644. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2007-2008 (nr. 611, 1 iunie 2007).

645. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului despre executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 (nr. 613, 4 iunie 2007).

646. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul asigurărilor sociale de stat dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Institutul de Asigurări Sociale al Republicii Polonia (nr. 614, 4 iunie 2007).

647. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei privind introducerea modificărilor în Protocolul între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la schimbul foilor de însoțire în punctele de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană (nr. 615, 4 iunie 2007).

648. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Apendicelui IV la anexa de implementare D la Acordul între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Agenția Națională de Imagistică și Cartografie a Ministerului de Apărare al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea și schimbul de bază în domeniul de informație și servicii geospațiale globale, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2002 (nr. 616, 4 iunie 2007).

649. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de cooperare între Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Moldova și Ministerul Economiei al Republicii Slovenia, semnat la 18 aprilie 2007 la Ljubljana (nr. 617, 4 iunie 2007).

650. Hotărîre cu privire la acordarea burselor speciale (nr. 619, 4 iunie 2007).

651. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 620, 4 iunie 2007).

652. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare între Ministerul Administrației Publice Locale al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Estonia (nr. 621, 4 iunie 2007).

653. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 622, 4 iunie 2007).

654. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 623, 4 iunie 2007).

655. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 624, 4 iunie 2007).

656. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensației în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice (nr. 627, 5 iunie 2007).

657. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1363 din 29 noiembrie 2006 (nr. 628, 5 iunie 2007).

658. Dispoziție (nr. 58-d, 29 mai 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

362. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creșterea animalelor de fermă a unor substanțe cu acțiune hormonală sau tireostatică și a celor betaagoniste (nr. 245, 10 noiembrie 2006).nbsp;

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

363. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării periodice a Academiei de Studii Economice din Moldova (nr. 6.5.1, 24 mai 2007).

364. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Gimnaziului Corjova din raionul Dubăsari (nr. 6.5.2, 24 mai 2007).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

365. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 85/GEN din 23 mai 2007 Cu privire la limitarea zonelor de operare a aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova (nr. 91/GEN, 28 mai 2007).

366. Ordin cu privire la interzicerea operării în Afganistan și Irak (nr. 92/GEN, 1 iunie 2007).nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

367. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 28/1, 1 iunie 2007).

368. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 28/3, 1 iunie 2007).

369. Hotărîre cu privire la aprobarea și completarea unor acte normative referitor la procedura de legalizare a capitalului pe piața valorilor mobiliare (nr. 28/5, 1 iunie 2007).

370. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare (nr. 28/2-O, 1 iunie 2007).

371. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de către Societatea cu răspundere limitată Ita-Vest (nr. 28/4-O, 1 iunie 2007).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

371a. Decizie cu privire la difuzarea blocurilor de știri de către Antena C în perioada desfășurării campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007, emisia CTV Nis (nr. 69, 31 mai 2007).

371b. Decizie cu privire la activitatea studioului TV prin cablu Satelit TV (nr. 70, 31 mai 2007).

371c. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 71, 31 mai 2007).

371d. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie, eliberată Agenției de televiziune InterMedia SRL din mun. Chișinău pentru studioul TV Show TV (nr. 74, 31 mai 2007).

371e. Decizie cu privire la contestarea Emico SRL a Deciziei CCA nr. 48 din 3 aprilie 2007 (nr. 75, 31 mai 2007).

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

372. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru promovare la funcția de vicepreședinte al Colegiului economic al Curții Supreme de Justiție, pentru promovare în funcția de judecător în Curtea Supremă de Justiție și curțile de apel, pentru ocuparea funcției de președinte și vicepreședinte în unele judecătorii și ocuparea locurilor vacante de judecător și judecător de instrucție (nr. 153/7, 24 mai 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte