Nr. 82-85 15.06.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

370. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de amendare a articolului 1 a), a articolului 14 (1) și a articolului 14 (3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR) (nr. 1157-IV, 8 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

371. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de amendare a articolului 1 a), a articolului 14 (1) și a articolului 14 (3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR) (nr. 126-XVI, 18 mai 2007).

372. Decret privind numirea doamnei Lidia GUȚU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Rom`nia, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Muntenegru
(nr. 1154-IV, 7 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

373. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Serviciului Grăniceri (nr. 1155-IV,
7 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

374. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Ilian G~RNEȚ (nr. 1156-IV, 7 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

375. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Excelenței Sale domnului Karolos PAPOULIAS (nr. 1158-IV,
11 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

376. Decret privind numirea domnului Gheorghe CREȚU în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1159-IV, 11 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

377. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1160-IV, 11 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

378. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1161-IV, 11 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

379. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 1162-IV, 11 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

380. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 1163-IV, 11 iunie 2007).

381. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1164-IV, 11 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

382. Decret privind numirea domnului Serghei BODIU în funcția denbsp; judecător de instrucție la Judecătoria Ocnița
(nr. 1165-IV, 11 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

383. Decret privind ministrul apărării (nr. 1166-IV, 11 iunie 2007).

384. Decret privind numirea domnului Mihail CAMERZAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Maroc (nr. 1167-IV, 11 iunie 2007).

Acte ale Curții Constituționalenbsp; a Republicii Moldova

12. Hotărîre pentru controlul constituționalității pct. 2 și pct. 3 din Regulamentul cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 Cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar (nr.nbsp; 13, 29 mai 2007).

13. Hotărîre privind controlul constituționalității unei sintagme din art. 2 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 Privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, cu modificările și completările ulterioare (nr. 15, 5 iunie 2007).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

13. Hotărîre privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Franceză, Regatul Belgiei și Republica Federativă Germania, la Consulatul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main, la Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei și la Misiunea Diplomatică a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană pe perioada anilor 2005-2006 (nr. 18, 5 aprilie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

659. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 728 din
27 iunie 2006 (nr. 602, 31 mai 2007).

660. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei naționale privind politicile de ocupare a forței de muncă pe anii 2007-2015 (nr. 605, 31 mai 2007).

661. Hotărîre cu privire la realizarea Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1030 din 12 octombrie 1998 (nr. 610, 1 iunie 2007).

662. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 612, 4 iunie 2007).

663. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei indicatorilor pentru fiecare criteriu al gestionării durabile a pădurilor
(nr. 618, 4 iunie 2007).nbsp;nbsp;

664. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ipotecă (nr. 625, 5 iunie 2007).

665. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 400 din 11 aprilie 2007
(nr. 629, 5 iunie 2007).

666. Hotărîre cu privire la aprobarea listei produselor agricole și agroalimentare pentru care se vor constitui consilii pe produs (nr. 630, 5 iunie 2007).

667. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din
9 martie 2005 (nr. 631, 5 iunie 2007).

668. Hotărîre privind aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2007 (nr. 632, 5 iunie 2007).

669. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la prevenirea și combaterea corupției (nr. 636,
6 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

670. Hotărîre pentru aprobarea unor regulamente cu privire la modalitatea efectuării amnistiei fiscale (nr. 638, 8 iunie 2007).

671. Hotărîre cu privire la transmiterea unei clădiri (nr. 641, 11 iunie 2007).

672. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. privind introducerea modificărilor și completărilor în Regulamentul Biroului de coordonare privind combaterea criminalității organizate și altor crime periculoase pe teritoriul statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, semnată la Minsk la 24 noiembrie 2006 (nr. 649, 11 iunie 2007).

673. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu OSTALEP, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 650, 11 iunie 2007).

674. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Veaceslav MADAN din funcția deținută prin cumul de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Serbia și Muntenegru (nr. 652, 11 iunie 2007).

675. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Nicolae DUD+Unbsp; din funcția deținută de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană și acreditat prin cumul la FAO și FIDA (nr. 657, 12 iunie 2007).

676. Hotărîre cu privire la Programul național de promovare a modului sănătos de viață pentru anii 2007-2015 (nr. 658, 12 iunie 2007).

677. Dispoziție (nr. 60-d, 4 iunie 2007).

678. Dispoziție (nr. 62-d, 7 iunie 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

373. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului privind practica de audit (nr. 60, 5 iunie 2007).

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și ale Biroului Național de Statistică

374. Ordin privind modificarea ordinului comun al Ministerului Finanțelor și Departamentului Statistică și Sociologie
nr. 19 din 5.02.2002 (nr. 54 din 30 mai 2007, nr. 80 din 30 mai 2007).

Acte ale Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova și ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

375. Ordin cu privire la aprobarea Cerințelor-standard față de paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet (nr. 46/33, 17 aprilie 2007).

nbsp;Acte ale Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chișinăunbsp;

376. Comunicat informativ (nr. 01-91/15-1711, 18 aprilie 2007).

Acte ale Biroului Național de Statistică

377. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

378. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 29/1, 7 iunie 2007).

379. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Consat
(nr. 29/2, 7 iunie 2007).

380. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni Registru (nr. 29/3, 7 iunie 2007).

381. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 30/1, 11 iunie 2007).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

382. Hotărîre cu privire la fixarea datei de desfășurare a turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor în unele circumscripții electorale municipale, orășenești, sătești (comunale) (nr. 728, 7 iunie 2007).nbsp;

383. Hotărîre cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în Circumscripția electorală sătească Sadaclia nr. 7, raionul Basarabeasca (nr. 729, 7 iunie 2007).nbsp;

384. Hotărîre cu privire la fixarea datei de desfășurare a turului doi de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău și a primarilor în unele circumscripții electorale orășenești, sătești (comunale) din municipiul Chișinău (nr. 732, 8 iunie 2007).nbsp;

385. Hotărîre cu privire la declararea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 nevalabile în circumscripția electorală comunală Corjova nr. 15/3, raionul Dubăsari și fixarea datei pentru votarea repetată (nr. 733, 8 iunie 2007).

386. Hotărîre cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în Circumscripția electorală sătească Fundurii Noi nr. 10, raionul Glodeni (nr. 734, 8 iunie 2007).nbsp;

387. Hotărîre cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în Circumscripția electorală comunală Chioselia, raionul Cantemir (nr. 735, 8 iunie 2007).nbsp;

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republicanbsp; Moldova

387a. Decizie cu privire la protejarea patrimoniului cultural (nr. 76, 7 iunie 2007).

387b. Decizie cu privire la activitatea studioului TV prin cablu Mic TV (nr. 77, 7 iunie 2007).

387c. Decizie privind retragerea licenței de emisie, eliberată S.C. Eluxen Studio SRL din mun. Chișinău pentru studioul TV prin cablu Eluxen Studio (nr. 78, 7 iunie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte