Nr. 86-89 22.06.2007

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

385. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 1169-IV, 14 iunie 2007).

nbsp;386. Lege pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 106-XVI, 20 aprilie 2007).

387. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 348-XVI din 23 noiembrie 2006 (nr. 1174-IV, 15 iunie 2007).nbsp;

388. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 348-XVI din 23 noiembrie 2006 (nr. 132-XVI, 14 iunie 2007).

389. Decret privind conferirea Ordinuluinbsp; Gloria Muncii domnului Petru AXENTI (nr. 1172-IV, 14 iunie 2007).

390. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali (nr. 1173-IV, 14 iunie 2007).

391. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnelor Olga CALIN și Elena MARȚENCO și domnului Vasile BUNESCU (nr. 1175-IV, 15 iunie 2007).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

14. Hotărîre pentru controlul constituționalității art. II alineatul doi din Legea nr. 186-XVI din 29 iunie 2006 Pentru modificarea și completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice și art. 12 alineatul opt din Legea nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 în redacția Legii nr. 186-XVI din 29 iunie 2006 (nr. 16, 12 iunie 2007).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

14. Hotărîre privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului și modului de gestionare a patrimoniului public de către Biroul Relații Interetnice în perioada anilor 2004-2006 (nr. 22, 20 aprilie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

679. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat Registrul informației criminalistice și criminologice (nr. 633, 6 iunie 2007).

680. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat Registrul de stat al armelor (nr. 634, 6 iunie 2007).

681. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de intenții între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea în domeniul reglementării tehnice, standardizării, metrologiei, evaluării conformității, acreditării (nr. 639, 11 iunie 2007).

682. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare între Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Moldova și MinisteruI Economiei al Republicii Slovace (nr. 640, 11 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

683. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova și MinisteruI Învățămîntului și {tiinței al Ucrainei privind colaborarea în domeniul învățămîntului (nr. 642, 11 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

684. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene cu privire la modificarea și completarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la Roma la 27 noiembrie 2003 (nr. 643, 11 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

685. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în domeniul luptei cu circulația medicamentelor falsificate între guvernele statelor-membre ale C.S.I. (nr. 644, 11 iunie 2007).

686. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letone privind cooperarea în domeniul tehnologiilor informaționale (nr. 645, 11 iunie 2007).

687. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul administrației publice, managementului și organizării personaluluinbsp; între Ministerul Administrației Publice Locale al Republicii Moldova și MinisteruI de Interne, al Administrației Publice și Descentralizăriinbsp; al Republicii Elene (nr. 646, 11 iunie 2007).

688. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între miniștrii responsabili de educație, știință și cercetări din țările Europei de Sud-Est (nr. 647, 11 iunie 2007).

689. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului opțional la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, adoptat la New York la 16 decembrie 1966 (nr. 648, 11 iunie 2007).

690. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Programul de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor pe anul 2007, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 322 din 20 martie 2007 (nr. 653, 11 iunie 2007).

691. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 (nr. 654, 11 iunie 2007).

692. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 655, 11 iunie 2007).

693. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 656, 12 iunie 2007).

694. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la Summitul șefilor de state și de guverne ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) (Republica Croația, Zagreb, 11 mai 2007) (nr. 659, 12 iunie 2007).

695. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea la lucrările Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (or. Ialta, Ucraina, 25 mai 2007) (nr. 660, 12 iunie 2007).

696. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei privind aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților din Republica Moldova (nr. 662, 13 iunie 2007).

697. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie VRABIE, viceprim-ministru, ministru al administrației publice locale (nr. 664, 13 iunie 2007).

698. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru al zonelor umede de importanță internațională (nr. 665, 14 iunie 2007).

699. Hotărîre cu privire la activitatea Serviciului Grăniceri în anul 2006 și în primul trimestru al anului 2007
(nr. 666, 14 iunie 2007).

700. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președinte al Republicii Moldova, la Summit-ul șefilor de state din Europa Centrală (Republica Cehă, or. Brno, 25 mai 2007) (nr. 668, 14 iunie 2007).

701. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la probațiune (nr. 669, 15 iunie 2007).

702. Hotărîre cu privire la crearea Departamentului de administrare judecătorească (nr. 670, 15 iunie 2007).

703. Hotărîre cu privire la numirea domnului Nicolae CHIRTOAC+, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada, prin cumul, cu reședința la Washington (nr. 671, 18 iunie 2007).

704. Dispoziție (nr. 66-d, 14 iunie 2007).

nbsp; Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

388. Ordin cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind reflectarea în evidența contabilă a legalizării capitalului și amnistiei fiscale (nr. 52, 30 mai 2007).

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicinănbsp;

389. Ordin cu privire la modificarea ordinului comun al MSPS și CNAM nr. 389/204-A din 27.12.2004 (nr. 204/92-A, 30 mai 2007).nbsp;

390. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului comun al MSPS și CNAM din 27 decembrie 2005 nr. 490/216-A Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 205/93-A, 30 mai 2007).nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

391. Hotărîre privind aprobarea Codului de guvernare corporativă (nr. 28/6, 1 iunie 2007).

392. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32/1, 19 iunie 2007).

393. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de înregistrare a acțiunilor Băncii Comerciale Unibank SA (nr. 32/3, 19 iunie 2007).

394. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacția din 12.06.2007 cu acțiunile emise de SA Nord-Mobilă (nr. 31/1-O, 14 iunie 2007).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

395. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în Fondul electoral al concurentului electoral (nr. 736, 12 iunie 2007).

396. Hotărîre cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în Circumscripția electorală comunală Pervomaiscoe nr. 20, raionul Drochia (nr. 737, 12 iunie 2007).

397. Hotărîre cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în Circumscripția electorală orășenească Fălești nr. 17/1, secția de votare nr. 4, raionul Fălești (nr. 738, 12 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

398. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 728 din 7 iunie 2007 Cu privire la fixarea datei de desfășurare a turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor în unele circumscripții electorale municipale, orășenești, sătești (comunale) (nr. 743, 13 iunie 2007).

399. Hotărîre cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 744, 13 iunie 2007).

400. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 728 din 7 iunie 2007 Cu privire la fixarea datei de desfășurare a turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor în unele circumscripții electorale municipale, orășenești, sătești (comunale) (nr. 747, 14 iunie 2007).

401. Hotărîre cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în Circumscripția electorală comunală Doina
nr. 7/18-38, raionul Cahul (nr. 748, 14 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

402. Hotărîre cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în Circumscripția electorală comunală Bahmut
nr. 2, raionul Călărașinbsp;nbsp; (nr. 750, 15 iunie 2007).

403. Hotărîre cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în Circumscripția electorală comunală Budăi
nr. 33/6, raionul Taraclianbsp;nbsp; (nr. 751, 15 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

404. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 728 din 7 iunie 2007 Cu privire la fixarea datei de desfășurare a turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor în unele circumscripții electorale municipale, orășenești, sătești (comunale) (nr. 752, 16 iunie 2007).

405. Hotărîre cu privire la închiderea secției de votare nr. 15/3/5 amplasată în Liceul Mihai Eminescu, comuna Corjova raionul Dubăsari (nr. 753, 17 iunie 2007).

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

406. Decizie (nr.nbsp; 02-05/2007, 25 mai 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte