Nr. 90-93 29.06.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui nbsp;nbsp;Republicii Moldova

nbsp;

392. Decret pentru promulgarea Legii privind securitatea aeronautică (nr. 1176-IV, 20 iunie 2007)............................................

393. Lege privind securitatea aeronautică (nr. 92-XVI, 5 aprilie 2007).........................................................................................

394. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la rețeaua ecologică (nr. 1168-IV, 14 iunie 2007). ...........................................

395. Lege cu privire la rețeaua ecologică (nr. 94-XVI, 5 aprilie 2007). ........................................................................................

396. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1177-IV,
20 iunie 2007)......................................................................................................................................................................................

397. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 104-XVI, 20 aprilie 2007). .............................................

398. Decret pentru promulgarea Legii contabilității (nr. 1170-IV, 14 iunie 2007). .........................................................................

399. Legea contabilității (nr. 113-XVI, 27 aprilie 2007). ................................................................................................................

400. Decret pentru promulgarea Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 1171-IV,
14 iunie 2007). ....................................................................................................................................................................................

401. Lege privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 121-XVI, 4 mai 2007). ..................................................

402. Hotărîre privind numiri în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (nr. 143-XVI, 22 iunie 2007).

403. Hotărîre cu privire la demisia unui membru al Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 146-XVI, 22 iunie 2007). ............................................................................................................................................................... nbsp;nbsp;

404. Decret privind rechemarea domnului Nicolae Dudău din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană (nr. 1178-IV, 20 iunie 2007).....................................................................................................................................................

405. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului doamnei Olga ADAM (nr. 1179-IV, 20 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

406. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Veaceslav SVIRIDOV (nr. 1180-IV, 20 iunie 2007)...................

407. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Corneliu BOTGROS (nr. 1181-IV,
20 iunie 2007)......................................................................................................................................................................................

408. Decret privind eliberarea domnului Andrei BOTNAR din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Centru, municipiulnbsp; Chișinău (nr. 1182-IV, 21 iunie 2007)...........................................................................................................................................................................................

409. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Iosif KOBZON (nr. 1183-IV, 21 iunie 2007).........................

410. Decret privind rechemarea domnului Veaceslav MADAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Serbia și Muntenegru (nr. 1185-IV, 26 iunie 2007).............................................................................................................................................

411. Decret privind eliberarea domnului Victor KUZNEȚOV din funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 1186-IV, 26 iunie 2007)....................................................................................................................................................................................................

412. Decret privind eliberarea domnului Sergiu MOCANU din funcția de consilier cu misiuni speciale al Președintelui Republicii Moldova (nr. 1187-IV, 26 iunie 2007)...........................................................................................................................................................................................

nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

nbsp;

15. Hotărîre pentru controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 683 din 18 iunie 2004 Despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a rețelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societății pe Acțiuni Moldovagaz la deservire tehnică (nr. 17, 19 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

nbsp;

15. Hotărîre privind raportul asupra revizieinbsp; financiare efectuate la Procuratura Generală pe perioada anilor 2005-2006 (nr. 24, 26 aprilie 2007).

nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

705. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 626, 5 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

706. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat Registrul obiectelor păzite (nr. 635, 6 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

707. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice Miere naturală (nr. 661, 13 iunie 2007). ......................................

708. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Comandamentul European al Statelor Unite ale Americii pentru desfășurarea Exercițiului MEDCEUR-2007, semnat la Chișinău la 18 mai 2007 (nr. 672, 18 iunie 2007)...........................................................................................................................................................................................

709. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 673, 18 iunie 2007)......................................................................

710. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa șn Republica Moldova privind distrugerea surplusului și stocurilor învechite de muniții în Republica Moldova (nr. 674, 18 iunie 2007)...........................................................................................................................................................................................

711. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor și completărilor în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la comerțul liber, semnat la Minsk la 26 mai 1995 (nr. 675, 18 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

712. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 681 din 10 iunie 2003 (nr. 676, 18 iunie 2007).

713. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernele statelor-membre ale Organizației pentru democrație și dezvoltare economică - GUAM privind transporturile internaționale multimodale ale mărfurilor (nr. 677, 18 iunie 2007)....................

714. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne, pentru semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate (nr. 678, 18 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

715. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 679, 18 iunie 2007)......................................................................

716. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 680, 18 iunie 2007)......................................................................

717. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia cu privire la colaborarea economică, industrială și tehnico-științifică, semnat la Riga la 11 mai 2007 (nr. 681,
18 iunie 2007). ....................................................................................................................................................................................

718. Hotărîre pentru aprobarea componen\\ei nominale a Consiliului colegial al Serviciului Vamal (nr. 682,
18 iunie 2007). ....................................................................................................................................................................................

719. Hotărîre cu privire la activitatea Inspecției de Stat în construcții în perioada 2006 trimestrul I 2007 (nr. 683, 18 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

720. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (nr. 684, 18 iunie 2007).

721. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 685, 18 iunie 2007)........................................................

722. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime ]n muncă angajaților civili din organele apărării naționale, securității statului și ordinii publice (nr. 686, 18 iunie 2007)..........................

723. Hotărîre privind eliberarea unor bunuri materiale din rezerva de stat (nr. 687, 18 iunie 2007). ...........................................

724. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 688, 18 iunie 2007)......................................................................

725. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 689, 18 iunie 2007)......................................................................

726. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 690, 18 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

727. Hotărîre privind activitatea Biroului Relații Interetnice în anii 2005-2006 (nr. 691, 19 iunie 2007).nbsp; .......................................

728. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 692, 20 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

729. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat Registrul de stat al accidentelor rutiere (nr. 693, 21 iunie 2007).

730. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 694, 21 iunie 2007)........................................................................................................................................................................

731. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare în domeniul culturii între statele-membre ale Organiza\\iei pentru democraîie și dezvoltare economică - GUAM pentru anii 2007-2010 (nr. 695, 21 iunie 2007)................................................

732. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 696, 21 iunie 2007)......................................................................

733. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 300-XVI din 24 noiembrie 2005 cu privire la Programul legislativ pentru anii 2005-2009 (nr. 697, 22 iunie 2007). ....................................

734. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la completarea art. 22 din Legea cu privire la activitatea farmaceutică (nr. 698, 22 iunie 2007). ............................................................................................................................................................................

735. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului Strategic de Cooperare dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție, semnat la Haga la 12 februarie 2007 (nr. 699, 22 iunie 2007).

736. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului ]ntre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind asistența judiciară și recunoa[terea și executarea hotărîrilor în materie civilă, semnat la Roma la 7 decembrie 2006 (nr. 700, 22 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

737. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Sultanatului Oman pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la acesta, semnate la Muscat la 3 aprilie 2007 (nr. 701, 22 iunie 2007). .............................................................................................................................................................

738. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (nr. 702, 22 iunie 2007)...........................................................................................................................................................................................

739. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind transmiterea, cu titlu de ajutor umanitar, a materialelor sanitare din dotarea Forțelor Armate Germane (nr. 703, 22 iunie 2007)....................................................................................................................................................................................................

740. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectelor Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare îi Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Investiții (proiect de susținere a programului în sectorul drumurilor) (nr. 704,
22 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; ...................................................................................................................................................................

741. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 lanbsp; Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 705, 22 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; ......................................................................................................................................................................................... nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

742. Hotărîre cu privire la instituirea și decernarea Diplomei Guvernului (nr. 706, 25 iunie 2007).nbsp; .............................................

743. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri dlui Valeriu OSTALEP, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 707, 25 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

744. Hotărîre cu privire la aprobarea componen\\ei nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru, la Summitul șefilor de stat și de guvern al Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică - GUAM (Republica Azerbaidjan, Baku, 18-19 iunie 2007 (nr. 708, 25 iunie 2007). ......................................................................................................................................................................

745. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Anatolie BARBAROȘIE (nr. 711, 25 iunie 2007). .....................................

746. Hotărîre cu privire la numirea ]n funcție a dlui Nicolae BĂTRОNCEA (nr. 712, 25 iunie 2007). ..............................................

747. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul III al anului 2007 (nr. 713,
26 iunie 2007).nbsp; ...................................................................................................................................................................................

748. Hotărîre cu privire la crearea Centrului educațional Lumea copiilor (nr. 715, 26 iunie 2007). ...........................................

749. Dispoziție (nr. 67-d, 21 iunie 2007). ......................................................................................................................................

750. Dispoziție(nr. 69-d, 21 iunie 2007). .......................................................................................................................................

751. Dispoziție (nr. 70-d, 22 iunie 2007). ......................................................................................................................................

nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

407. Ordin privind aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru anul de studii 2007-2008 (nr. 376,
7 mai 2007).nbsp; .......................................................................................................................................................................................

nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

nbsp;

408. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Transobiect (nr. 32/2, 19 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;

409. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Banca Comercială Moldova-Agroindbank S.A. (nr. 32/4, 19 iunie 2007). ......................................................................................................................................

410. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase
(nr. 32/5, 19 iunie 2007). .....................................................................................................................................................................

411. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 32/6, 19 iunie 2007). ..................................................................................................................................................................................................

412. Ordonanță cu privire la suspendarea circula\\iei valorilor mobiliare SA Basarabia-Nord și SA Combinatul de produse cerealiere din Chișinău (nr. 33/1-O, 20 iunie 2007). .......................................................................................................................................................................

nbsp;

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

nbsp;

412a. Decizie cu privire la anun\\area concursului, Criteriile pentru suplinirea funcțiilor de membru al Consiliului de Observatori al Instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 87, 26 iunie 2007).nbsp; ..........................................................................

nbsp;

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și alenbsp; Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției

nbsp;

413. Ordin Comun pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de organizare și înfăptuire a măsurilor operative de investigații în rețelele de telefonie fixă [i mobilă (nr. 23/138/39, 12 aprilie 2007)..............................................................................................................................................

nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

nbsp;

Partea V

Avize pierderi de acte

nbsp;