Nr. 94-97 06.07.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

413. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative și a Legii nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (nr. 1198-IV, 3 iulie 2007). nbsp;nbsp;

414. Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative și a Legii

nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (nr. 70-XVI, 22 martie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

415. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 1196-IV, 2 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

416. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 129-XVI, 7 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

417. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1197-IV,

2 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

418. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 130-XVI, 7 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

419. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 64 din Codul funciar (nr. 1199-IV, 3 iulie 2007).

420. Lege privind completarea articolului 64 din Codul funciar (nr. 140-XVI, 21 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

421. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale (nr. 1190-IV, 29 iunie 2007).

422. Lege privind ratificarea Convenției asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale (nr. 141-XVI, 21 iunie 2007).

423. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 1200-IV, 3 iulie 2007).

424. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 144-XVI, 22 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

425. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea problemelor aferente datoriei de stat valutare interne a fostei U.R.S.S.

(nr. 1191-IV, 29 iunie 2007).nbsp;

426. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea problemelor aferente datoriei de stat valutare interne a fostei U.R.S.S. (nr. 145-XVI, 22 iunie 2007).

427. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unuinbsp; judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 147-XVI, 29 iunie 2007).

428. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Codului munciinbsp; al Republicii Moldovanbsp; (nr. 150-XVI, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

429. Decret privind aprobarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat (nr. 1184-IV, 26 iunie 2007).

430. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnei Nina NAVROȚCHI șinbsp;nbsp; domnului Petru CHETRUȘCA (nr. 1188-IV, 26 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

431. Decret privind numirea domnului Nicolae CHIRTOACĂ, Ambasador Extraordinar șI Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar șinbsp;nbsp; Plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada (nr. 1189-IV, 27 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

432.Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1192-IV, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

433. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1193-IV, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

434. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1194-IV, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

435. Decret nbsp;privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1195-IV, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

436. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnelor Ecaterina JOSANnbsp; și Neli TARCOVSCHI

(nr. 1201-IV, 3 iulie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;

437. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 1202-IV, 3 iulie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

16. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 18, 26 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;

17. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 448-XVI din 28 decembrie 2006 Pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 19, 28 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

16. Hotărîre privind raportul asupra unor aspecte ale utilizării mijloacelor financiare și bunurilor materiale, gestionării patrimoniului public de către Ministerul Educației și Tineretului și unele instituții subordonate în perioada anilor 2005-2006 (nr. 14, 23 martie 2007). nbsp;

17. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii administrării și gestionării mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli în perioada anului 2006 (nr. 23, 26 aprilie 2007).nbsp; nbsp;nbsp;

18. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 83 din 17.12.2004 Privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale executării bugetului or. Durlești și gestionării fondului funciar de către administrația publică locală în perioada a. 2002-01.07.2004 (nr. 27, 8 mai 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

752. Hotărîre cu privire la transmiterea și schimbul unor terenuri (nr. 709, 25 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

753. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 710, 25 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

754. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 716, 27 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

755. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr.nbsp; 717, 27 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

756. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificareanbsp; și completarea unor acte legislative

(nr. 718, 28 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

757. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 719, 28 iunie 2007).

758. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la ședința Adunării Interparlamentare a C.S.I. (30-31 mai 2007, or. Sankt Petersburg) (nr. 723, 29 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

759. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea

nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 724, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

760. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (nr. 725, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

761. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul migrației, semnat la Baku la 22 februarie 2007 (nr. 726, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

762. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare privind dezvoltarea Sistemului informațional integrat vamal ASYCUDA World, întocmit la Geneva la 14 mai 2007 (nr. 727, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

763. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din

26 decembrie 2006 (nr. 728, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

764. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse cu privire la schimbul de informații despre transmiterea (primirea) complexelor antiaeriene portative de tip Igla și Strela (nr. 729, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

765. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Serviciul de Pază a Frontierei al Republicii Ungare, semnat la Balatonalmadi la 23 mai 2007 (nr. 730, 29 iunie 2007).

766. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind Centrul pentru Drepturile Omului (nr. 731, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

767. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1349-XIII din

17 octombrie 1997 cu privire la avocații parlamentari (nr. 733, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;

768. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 734, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

769. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului, încheiat prin schimb de note, cu referire la unele aspecte tehnice privind implementarea Acordului de cooperare în domeniile economic și tehnic între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la 20 iunie 2005 (nr. 735,

29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

770. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unei unități de transport (nr. 736, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

771. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 737, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

772. Hotărîre privind simplificarea procedurii de recepție a garajelor din cooperativele de construcție a garajelor (nr. 739, 29 iunie 2007).nbsp;

773. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în anul 2006 și în trimestrul I al anului 2007 (nr. 740, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

774. Hotărîre cu privire la situația demografică în Republica Moldova (nr.nbsp; 741, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

775. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Lidia GUȚU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Serbia, prin cumul, cu reședința la București (nr. 742, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

776. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 815 din 2 august 2005 (nr. 743, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

777. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova (nr. 744, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

778. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 745, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

779. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea art. 4 al Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (nr. 749,

29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

780. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă (nr. 750, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

781. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 751, 30 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

782. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 752, 30 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

783. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 753, 2 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

784. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru, la Summit-ul Noul Sud al Europei (Republica Croația, Dubrovnik, 6-8 iulie 2007) (nr. 754, 2 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

785. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern

(nr. 755, 2 iulie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

786. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 959 din 9 septembrie 2005 (nr. 758, 2 iulie 2007).

787. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la Summit-ul șefilor de state ale Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN) (republica Turcia, Istanbul, 25 iunie 2007 ) (nr. 759, 2 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

788. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 760, 2 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

789. Hotărîre cu privire la înființarea unei întreprinderi de stat (nr. 761, 2 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

790. Hotărîre cu privire la unele măsuri de realizare a controlului asupra asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto externă (nr. 763, 2 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

791. Hotărîre cu privire la comanda de stat pentru delegarea funcționarilor publici în exercițiu la studii superioare de masterat în cadrul Academiei de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova în anul de învățămînt 2007-2008 (nr. 764, 2 iulie 2007).nbsp;

792. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 769, 2 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

793. Hotărîre privind eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 771, 2 iulie 2007).

794. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Proiectul Servicii de sănătate și asistență socială) (nr. 772, 2 iulie 2007).nbsp;nbsp;

795. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 777, 3 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

796. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului

nr. 1108 din 20 august 2002 (nr. 780, 3 iulie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

797. Hotărîre cu privire la atribuirea unui teren (nr. 781, 4 iulie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

798. Dispoziție (nr. 71-d, 28 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

799. Dispoziție (nr. 72-d, 28 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

800. Dispoziție (nr. 73-d, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

414. Extras din ordin cu privire la rezultatele atestării de stat a fermelor zootehnice de prăsilă (nr. 77, 7 mai 2007).

nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energeticănbsp;

415. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului (nr. 246, 2 mai 2007). nbsp;

nbsp;

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

416. Ordin cu privire la unele măsuri referitoare la ridicarea siguranței zborurilor (nr. 102/GEN, 21 iunie 2007).

nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

417. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34/1, 28 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

418. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase

(nr. 34/3, 28 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

419. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/1, 29 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

420. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare (nr. 34/2-O, 28 iunie 2007). nbsp;

421. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței CNVM nr. 33/1-O din 20.06.2007 (nr. 34/4-O, 28 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

422. Hotărîre cu privire la graficul convocării în prima ședință a consilierilor raionali și municipali (nr. 756, 18 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

423. Hotărîre cu privire la modificarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 757, 18 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;

424. Hotărîre cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în circumscripția electorală sătească Mihăileni

nr. 27/14, raionul Rîșcani (nr. 758, 20 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

425. Hotărîre cu privire la prelungirea degrevării unor persoane din componența consiliilor electorale de circumscripție de nivelul doi și a aparatului acestora (nr. 759, 20 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

426. Hotărîre cu privire la rezultatele turului II de scrutin și ale votării repetate din 17 iunie 2007 în unele circumscripții electorale pentru alegerile consiliilor raionale, orășenești, sătești (comunale), primarului general al municipiului Chișinău, primarilor orașelor, satelor (comunelor) (nr. 760, 21 iunie 2007).nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

427. Hotărîre cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în circumscripția electorală comunală Zorile

nr. 25/38, raionul Orheinbsp; (nr. 761, 21 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii

428. Hotărîre cu privire la transferul portofoliului de asigurare de la SC GRAWE România Asigurare S.A. către CA GRAWE Asigurare de Viață S.A. (nr. 52, 29 iunie 2007).

nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

429. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare (nr. 139, 14 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

430. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit (nr. 140, 14 iunie 2007). nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

430a. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie pentru Oldima SRL, Gririmar-TV SRL

(nr. 84, 26 iunie 2007).nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;