Nr. 103-106 20.07.2007

Partea I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova
442. Decret pentru promulgarea Legii privind siguranța traficului rutier (nr. 1212-IV, 16 iulie 2007).nbsp;
443. Lege privind siguranța traficului rutier (nr. 131-XVI, 7 iunie 2007).nbsp;
444. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nucului nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 (nr. 1206-IV, 10 iulie 2007).nbsp;
445. Lege privind modificarea și completarea Legii nucului nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 (nr. 142-XVI, 21 iunie 2007).nbsp;
446. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de restructurare dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională (JBIC) (nr. 1213-IV, 16 iulie 2007).nbsp;
447. Lege pentru ratificarea Acordului de restructurare dintre Guvernul Republicii Moldovsa și Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională (JBIC) (nr. 148-XVI, 29 iunie 2007).nbsp;
448. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția penală privind corupția (nr. 1214-IV, 16 iulie 2007).nbsp;
449. Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția penală privind corupția (nr. 157-XVI, 6 iulie 2007).
450. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (nr. 1215-IV, 16 iulie 2007).nbsp;
451. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (nr. 158-XVI,nbsp; 6 iulie 2007).
452. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Comandamentul European al Statelor Unite ale Americii pentru desfășurarea exercițiului MEDCEUR-2007 (nr. 1220-IV, 16 iulie 2007).nbsp;
453. Lege cu privire la ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Comandamentul European al Statelor Unite ale Americii pentru desfășurarea exercițiului MEDCEUR-2007
(nr. 159-XVI, 6 iulie 2007).nbsp;
454. Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 300-XVI din 24 noiembrie 2005 cu privire la Programul legislativ pentru anii 2005-2009 (nr. 149-XVI, 29 iunie 2007).nbsp;
455. Hotărîre asupra raportului cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 2006 (nr. 152-XVI, 5 iulie 2007).nbsp;
456. Hotărîre privind aprobarea obiectului concesiunii și a clauzelor obligatorii pentru contractul de concesiune a activităților de prospectare și explorare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale (nr. 155-XVI, 5 iulie 2007).
457. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Gheorghe BAGRIN (nr. 1207-IV, 10 iulie 2007).
458. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Olga GONCEAROVA (nr. 1208-IV, 11 iulie 2007).
459. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Constantin BOLDI{OR și Petru CRE| (nr. 1209-IV, 12 iulie 2007).nbsp;
nbsp;460. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina privind colaborarea în domeniul asigurării drepturilor persoanelor aparținînd minorităților naționale (nr. 1210-IV, 13 iulie 2007).nbsp;
461. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Gheorghe CIOBANU (nr. 1211-IV, 13 iulie 2007).
462. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ion PL+M+DEAL+ (nr. 1216-IV, 16 iulie 2007).
463. Decret privind revocarea domnului Vitalie VRABIE din funcția de viceprim-ministru, ministru al administrației publice locale (nr. 1217-IV, 16 iulie 2007).nbsp;
464. Decret privind numirea domnului Vitalie VRABIE în funcția de ministru al apărării (nr. 1218-IV, 16 iulie 2007).
465. Decret privind numirea domnului Valentin GUZNAC în funcția de ministru al administrației publice locale (nr. 1219-IV, 16 iulie 2007).nbsp;
466. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1204-IV din
4 iulie 2007 (nr. 1221-IV, 17 iulie 2007).nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova
20. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii formării și eficienței utilizării fondului rutier în perioada anilor 2005-2006 (9 luni) (nr. 21, 20 aprilie 2007).nbsp;

Partea II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
820. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Produse din carne (nr. 720, 28 iunie 2007).nbsp;
821. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Zahăr. Producerea și comercializarea (nr. 774, 3 iulie 2007).
822. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Produse de panificație și paste făinoase (nr. 775, 3 iulie 2007).nbsp;
823. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiuni privind reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012 (nr. 784, 9 iulie 2007).nbsp;
824. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Lituania (or. Vilnius, 9 iunie 2007) și pentru participare la ședința neformală a șefilor de state-membre ale C.S.I. (or. Sankt Petersburg, 9-10 iunie 2007) (nr. 785, 16 iulie 2007).nbsp;
825. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative
(nr. 786, 16 iulie 2007).
826. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Simion CARP (nr. 790, 18 iulie 2007)
827.Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Igor SEMENOVCHER (nr. 791, 18 iulie 2007).nbsp;
828. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Valentin GUZNAC (nr. 792, 18 iulie 2007).nbsp;nbsp;
829.Hotărîrenbsp; cu privire la confirmarea eliberării din funcție a dlui Constantin BOE{TEANU (nr. 793, 18 iulie 2007).
830.Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Mircea BUGAnbsp; (nr. 794, 18 iulie 2007).nbsp;
831.Hotărîrenbsp; pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind eliberarea dlui Simion CARP din funcția de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 794, 18 iulie 2007).nbsp;

Partea III
Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova

443. Ordin cu privire la reglementarea activității agenților economici în domeniul transportului auto (nr. 161,
10 iulie 2007).nbsp;
Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova
444. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Alexandru cel Bun din or. Bender (nr. 7.5.1, 28 iunie 2007).nbsp;
445. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării periodice a unor specialități din cadrul Colegiului Politehnic din mun. Chișinău (nr. 7.5.2, 28 iunie 2007).nbsp;
446. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Universității Agrare de Stat din Moldova (nr. 7.5.3, 28 iunie 2007).nbsp;
447. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acredităriinbsp; unor specialități/specializări din cadrul Universității de Stat din Tiraspol cu sediul în mun. Chișinău (nr. 7.5.4, 28 iunie 2007).nbsp;
448. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acredităriinbsp; specialității/specializării 2051. Transport auto, 2051.01 Exploatarea tehnică din cadrul Academiei de Transporturi, Informatică și Comunicații (nr. 7.5.6,
28 iunie 2007).nbsp;

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
449. Ordin cu privire la învestirea temporară cu împuterniciri a notarilor privați Cornos Elena și Cazacu Viorel (teritoriul de activitate în r-nul Rezina) pentru exercitarea activității în r-nul {oldănești (nr. 228, 4 iunie 2007).nbsp;nbsp;

nbsp;Acte ale Biroului Național de Statistică
450. Indicii prețurilor de consum al populației. nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
451. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 36/1, 5 iulie 2007).nbsp;
452. Hotărîre cu privire la prezentarea de către societățile pe acțiuni de tip deschis a dărilor de seamă anuale (nr. 36/3, 5 iulie 2007).nbsp;
453. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase a FINN Asito-Invest-Prim (nr. 36/4, 5 iulie 2007).nbsp;
454. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 37/1, 12 iulie 2007).nbsp;
455. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare SRL Proajioc (nr. 37/2, 12 iulie 2007).nbsp;
456. Hotărîre cu privire la suspendarea executării Hotărîrii CNVM nr. 32/2 din 19.06.2007 (nr. 37/4, 12 iulie 2007).
457. Hotărîre cu privire la desemnarea registratorilor independenți (nr. 37/5, 12 iulie 2007).nbsp;
458. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase a FINN Agrofond S.A. (nr. 37/6, 12 iulie 2007).nbsp;
459. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase a FINN Dividend SA (nr. 37/7, 12 iulie 2007).nbsp;
460. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare (nr. 36/2-O, 5 iulie 2007).nbsp;
461. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața vaorilor mobiliare desfășurată de către Banca Comercială Energbank SA (nr. 37/3-O, 12 iulie 2007).nbsp;

Acte ale Comisiei Electorale Centrale
462. Hotărîre cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în circumscripția electorală comunală Bobeica și în circumscripția electorală sătească Dancu, raionul Hîncești (nr. 773, 3 iulie 2007).nbsp;
463. Hotărîre cu privire la prelungirea degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor persoane din componența consiliilor electorale de nivelul întîi, doi și ale aparatului acestora (nr. 774, 3 iulie 2007).nbsp;
464. Hotărîre cu privire la aprobarea Mesajului de recunoștință al Comisiei Electorale Centrale (nr. 784, 3 iulie 2007).nbsp;
Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova
464a. Decizie cu privire la Concursul pentru suplinirea funcțiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova, anunțat prin Decizia CCA nr.nbsp; 87 din 26.06.07 (nr. 89, 12 iulie 2007).nbsp;

nbsp;