Nr. 107-111 27.07.2007

Partea I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova
467. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal (nr. 1228-IV, 20 iulie 2007).
468. Lege cu privire la protecția datelor cu caracter personal (nr. 17-XVI, 15 februarie 2007).nbsp;
469. Decret pentru promulgarea Legii privind achizițiile publice (nr. 1229-IV, 20 iulie 2007).nbsp;
470. Lege privind achizițiile publice (nr. 96-XVI, 13 aprilie 2007).nbsp;
471. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea unor acte legislative (nr. 1227-IV, 18 iulie 2007).
472. Lege privind completarea unor acte legislative (nr. 133-XVI, 14 iunie 2007). nbsp;
473. Decret privind promulgarea Legii grădinilor zoologice (nr. 1222-IV, 18 iulie 2007).nbsp;
474. Legea grădinilor zoologice (nr. 136-XVI, 14 iunie 2007).nbsp;
475. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare (nr. 1230-IV, 20 iulie 2007).nbsp;
476. Lege cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare (nr. 138-XVI, 21 iunie 2007).
477. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 1223-IV, 18 iulie 2007).nbsp;
478. Lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 153-XVI, 5 iulie 2007).
479. Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural (nr. 1224-IV, 18 iulie 2007).nbsp;
480. Lege privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural (nr. 154-XVI, 5 iulie 2007). nbsp;
481. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 38 din Legeanbsp; nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (nr. 1241-IV, 24 iulie 2007).nbsp;
482. Lege pentru modificarea articolului 38 din Legeanbsp; nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (nr. 172-XVI, 19 iulie 2007).nbsp;
483. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1234-IV, 23 iulie 2007).nbsp;
484. Lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
(nr. 179-XVI, 20 iulie 2007).nbsp;
485. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23 noiembrie 2006nbsp; (nr. 1246-IV, 26 iulie 2007).nbsp;
486.Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23 noiembrie 2006 (nr. 184-XVI, 26 iulie 2007).nbsp;
487. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2006 (nr. 166-XVI,
13 iulie 2007).nbsp;
488. Hotărîre privind Raportul Curții de Conturi asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exercițiul bugetar 2006 (nr. 167-XVI, 13 iulie 2007).nbsp;
489. Hotărîre privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 175-XVI, 20 iulie 2007).nbsp;
490. Hotărîre privind declararea vacanței unor funcții la Curtea Supremă de Justiție (nr. 176-XVI, 20 iulie 2007).
491. Hotărîre pentru modificarea și completarea anexei nr. 5 la Hotărîrea Parlamentului nr. 22-XV din 29 martie 2001 cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la statul de funcții al Aparatului și al Parlamentului și la asigurarea materială a personalului Aparatului și a deputaților în Parlament (nr. 183-XVI, 20 iulie 2007).nbsp;
492. Decret privind numirea doamnei Lidia GU|U, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Rom`nia, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Serbia (nr. 1225-IV, 18 iulie 2007).nbsp;
493. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 1226-IV, 18 iulie 2007).nbsp;
494. Decret privind eliberarea domnului Simion CARP din funcția de comandant al Trupelor de Carabinieri
(nr. 1231-IV, 20 iulie 2007).nbsp;
495. Decret privind eliberarea domnului Nicolae CHIRILOV din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Dubăsari (nr. 1232-IV, 20 iulie 2007).nbsp;
496. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Valerii CORCIMARI (nr. 1233-IV, 20 iulie 2007).nbsp;
497. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 1235-IV, 23 iulie 2007).
498. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 1236-IV, 23 iulie 2007).
499. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr.1237-IV, 23 iulie 2007).nbsp;
500. Decret privind numirea doamnei Angela BOSTAN în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești
(nr. 1238-IV, 23 iulie 2007).nbsp;
501. Decret privind numirea doamnei Renata POPESCU în funcția de judecător la Judecătoria Cantemir
(nr. 1239-IV, 23 iulie 2007).nbsp;
502. Decret privind numirea domnului Sergiu CRUTCO în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău (nr. 1240-IV, 23 iulie 2007).nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova
21. Hotărîre privind raportul asupra administrării fiscale efectuate de către Serviciul Vamal și reviziei financiare la aparatul central al Serviciului Vamal și la unele organe vamale teritoriale pe perioada anilor 2005-2006 (nr. 28, 18 mai 2007).nbsp;

Partea II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
832. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 152 din 19 februarie 2004 (nr. 782, 4 iulie 2007).nbsp;
833. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 787, 18 iulie 2007).nbsp;
834. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor (nr. 788, 18 iulie 2007).nbsp;
835. Hotărîre pentru îndeplinirea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 670 din 9 iunie 2003 (nr. 789, 18 iulie 2007).nbsp;nbsp;
836. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliție (nr. 796, 19 iulie 2007).nbsp;
837. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 797, 20 iulie 2007).nbsp;
838. Hotărîre cu privire la desfășurarea exercițiului medical multinațional MEDCEUR-2007 (nr. 799, 20 iulie 2007).
839. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 800, 20 iulie 2007).nbsp;
840. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Proiectul Servicii de Sănătate și Asistență Socială), semnat la Chișinău la 3 iulie 2007 (nr. 802, 20 iulie 2007).nbsp;
841. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (proiect de susținere a Programului în sectorul drumurilor), semnat la 3 mai 2007 la Chișinău (nr. 803, 20 iulie 2007).nbsp;
842. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 804, 20 iulie 2007).
843. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene cu privire la asistență reciprocă între administrațiile lor vamale, semnat la Atena la 12 iunie 2007 (nr. 805, 23 iulie 2007).nbsp;
844. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene cu privire la cooperarea în domeniile culturii, educației și științei, semnat la Atena la 12 iunie 2007 (nr. 806, 23 iulie 2007).nbsp;
845. Hotărîre cu privire la numirea domnului Eduard MELNIC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Letonia, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia prin cumul, cu reședința la Riga (nr. 807, 23 iulie 2007).nbsp;
846. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, ministru al economiei și comerțului (nr. 808, 23 iulie 2007).nbsp;
847. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern
(nr. 809, 23 iulie 2007).nbsp;
848. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 810, 23 iulie 2007).
849. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova,la ședința Consiliului de Cooperare Republica Moldova Uniunea Europeană (18-19 iunie 2007, Bruxelles-Luxemburg) (nr. 811, 23 iulie 2007).nbsp;
850. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 812, 23 iulie 2007).nbsp;
851. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 129 din 15 februarie 2000 (nr. 813, 23 iulie 2007).
852. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, ministru al economiei și comerțului (nr. 814, 23 iulie 2007).nbsp;
853. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în problemele întoarcerii minorilor în statele cu domiciliere permanentă, semnat la Chișinău la 7 octombrie 2002 (nr. 815, 23 iulie 2007).nbsp;
854. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 816, 23 iulie 2007).nbsp;
855. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 713 din 27 iulie 1999 (nr. 817, 23 iulie 2007).nbsp;
856. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Înțelegerii de colaborare în domeniul culturii între Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Moldova și Ministerul Culturii și Învățămîntului al Republicii Ungare pentru anii 2007-2010 (nr. 818, 23 iulie 2007).nbsp;
857. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 819, 23 iulie 2007).nbsp;
858. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor |VIRCUN, ministru al educației și tineretului (nr. 820, 23 iulie 2007).nbsp;
859. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 821, 23 iulie 2007).nbsp;
860. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului
nr. 550 din 13 iunie 1997 (nr. 822, 23 iulie 2007).nbsp;
861. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 823, 23 iulie 2007).nbsp;
862. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 18 iunie 2007 prin schimb de scrisori
(nr. 826, 23 iulie 2007).nbsp;
863. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1349 din 16 octombrie 2002 (nr. 827, 24 iulie 2007).nbsp;
864. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului tehnic între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Comandamentul European al Statelor Unite ale Americii pentru desfășurarea Exercițiului MEDCEUR-2007 (nr. 828, 24 iulie 2007).nbsp;
865. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea în domeniul informatizării și tehnologiilor informaționale
(nr. 829, 24 iulie 2007).nbsp;
866. Hotărîre pentru inițierea negocierilor cu privire la proiectul Memorandumului de înțelegere asupra Cadrului instituțional al Inițiativei de pregătire către dezastre și de prevenire a lor în Europa de Sud-Est (nr. 830, 24 iulie 2007).nbsp;
867. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Feodosia FURCULI|A, director general al Serviciului Vamal (nr. 831, 24 iulie 2007).nbsp;
868. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 45 din 8 februarie 1993 (nr. 834, 24 iulie 2007).nbsp;
869. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 836, 24 iulie 2007).nbsp;
870. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 837, 24 iulie 2007).nbsp;
871. Hotărîre cu privire pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 28 mai 2007 (nr. 840, 25 iulie 2007).nbsp;
872. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Petru SILIVESTRU (nr. 841, 25 iulie 2007).nbsp;
873. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vladimir BALDOVICI (nr. 842, 25 iulie 2007).nbsp;

Partea III
Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

465. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice periodice și acreditării Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova (nr. 8.5.1., 19 iulie 2007).nbsp;
466. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice periodice și acreditării Colegiului de Informatică din Chișinău (nr. 8.5.2., 19 iulie 2007).nbsp;
467. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice periodice și acreditării Colegiului de Transporturi din Chișinău (nr. 8.5.3., 19 iulie 2007).nbsp;
468. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului de Muzică și Pedagogie din Bălți (nr. 8.5.4., 19 iulie 2007).nbsp;
469. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Agroindustrial din Grinăuți
(nr. 8.5.5., 19 iulie 2007).nbsp;

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
470. Ordin despre aprobarea Regulamentului privind tratamentul și conduita deținuților bolnavi de tuberculoză (nr. 278, 17 iulie 2007).nbsp;

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene
al Republicii Moldova

471. Ordin (nr. 683-b-114, 20 iunie 2007).nbsp;


Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
472. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 38/1, 18 iulie 2007).nbsp;
473. Hotărîre cu privire la Casa de Comerț Gemeni SA (nr. 38/2, 18 iulie 2007).nbsp;
474. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase a FINN Real-Invest SA (nr. 38/5, 18 iulie 2007).nbsp;
475. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase a FINN Daac-Hermes SA (nr. 38/6, 18 iulie 2007).nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații
și Informatică

476. Informație privind licențele eliberate de ANRTI în primul semestru al anului 2007.nbsp;

Acte ale Comisiei Electorale Centrale
477. Hotărîre cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în circumscripția electorală sătească {irăuți
nr. 6/25, raionul Briceni (nr. 785, 10 iulie 2007).nbsp;
478. Hotărîre cu privire la fixarea datei de desfășurare a votării repetate pentru alegerea consilierilor în Consiliul raional Rîșcani și a datei de efectuare a turului doi de scrutin pentru alegerea primarului în circumscripția electorală sătească Mihăileni nr. 27/14, raionul Rîșcani (nr. 786, 10 iulie 2007).nbsp;
479. Hotărîre privind modificarea hotărîrii nr. 773 din 3 iulie 2007 cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în circumscripția electorală comunală Bobeica și în circumscripția electorală sătească Dancu, raionul Hîncești (nr. 787, 10 iulie 2007).nbsp;
479a. Hotărîre cu privire la prelungirea degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor persoane din componența consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întîi și doi (nr. 814, 10 iulie 2007).nbsp;