Nr. 112-116 03.08.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova503. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1242-IV, 26 iulie 2007).504. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 137-XVI, 21 iunie 2007).505. Decret privind promulgarea Legii asociațiilor de economii și împrumut (nr. 1249-IV, 30 iulie 2007).506. Legea asociațiilor de economii și împrumut (nr. 139-XVI, 21 iunie 2007).507. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului VI din Legea nr. 247-XVI din 21 iulie 2006 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1250-IV, 30 iulie 2007).508. Lege cu privire la modificarea articolului VI din Legea nr. 247-XVI din 21 iulie 2006 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 169-XVI, 19 iulie 2007).509. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1251-IV, 30 iulie 2007).510. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 171-XVI, 19 iulie 2007).511. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse alimentare perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale destinate acestor transporturi (ATP), cu amendamentele respective (nr. 1252-IV, 30 iulie 2007).512. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse alimentare perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale destinate acestor transporturi (ATP), cu amendamentele respective (nr. 173-XVI, 19 iulie 2007).513. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Sultanatului Oman pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la acesta (nr. 1253-IV, 30 iulie 2007).514. Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Sultanatului Oman pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la acesta (nr. 181-XVI, 20 iulie 2007).515. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 1243-IV, 26 iulie 2007).516. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 182-XVI, 20 iulie 2007).517. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1255-IV, 31 iulie 2007).518. Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 186-XVI, 26 iulie 2007).519. Hotărîre asupra Raportului Centrului pentru Drepturile Omului privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2006 și asupra informației Comisiei pentru drepturile omului a Parlamentului privind activitatea Centrului în perioada indicată (nr. 168-XVI, 13 iulie 2007).520. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23 noiembrie 2006 (nr.189-XVI, 26 iulie 2007).521. Hotărîre privind acordarea concediului de odihnă deputaților în Parlament (nr. 204-XVI, 26 iulie 2007).522. Hotărîre privind demisia unui membru al Curții de Conturi (nr.205-XVI, 26 iulie 2007).523. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 15-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 207-XVI, 27 iulie 2007).524. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1244-IV, 26 iulie 2007).525. Decret privind conferirea de titluri onorifice doamnei Ella VLAICU și domnului Gheorghe DUMINIC+ (nr. 1245-IV, 26 iulie 2007).526. Decret privind conferirea medaliei Mihai Eminescu domnului Mihail TITOV (nr. 1247-IV, 27 iulie 2007).527. Decret privind numirea domnului Eduard MELNIC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Letonia, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 1256-IV, 31 iulie 2007).528. Decret privind numirea unor membri ai Comisiei de Certificare de pe lîngă Ministerul Justiției (nr. 1257-IV, 31 iulie 2007).Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova23. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exercițiul bugetar 2006 (nr. 61, 28 iunie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova874. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de stat a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Elenă (Atena, 12-13 iunie 2007) (nr. 798, 20 iulie 2007).875. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat Registrul infrastructurii organelor de drept (nr. 824, 23 iulie 2007).876. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 15-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 832, 24 iulie 2007).877. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 348-XVI din 23 noiembrie 2006 (nr. 833, 24 iulie 2007).878. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 (nr. 835, 24 iulie 2007).879. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei republicane pentru recensămîntul general agricol (nr. 839, 25 iulie 2007).880. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Protocolului pentru operarea modificării în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind principiile perceperii impozitelor indirecte în comerțul reciproc din 29 mai 2001, semnat la Moscova la 18 iulie 2007 (nr. 843, 25 iulie 2007).881. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 846, 26 iulie 2007).882. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea financiară (nr. 847, 26 iulie 2007).883. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul administrației publice, managementului și organizării personalului între Ministerul Administrației Publice Locale al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne, Administrației Publice și Descentralizării al Republicii Elene, semnat la Atena la 12 iunie 2007 (nr. 848, 26 iulie 2007).884. Hotărîre cu privire la reorganizarea unei întreprinderi (nr. 849, 27 iulie 2007).885. Hotărîre privind instalarea în mun. Chișinău a unei stele consacrate conducătorilor auto (nr. 850, 27 iulie 2007).886. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1599 din 13 decembrie 2002 (nr. 866, 1 august 2007).887. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Veaceslav IORDAN (nr. 868, 1 august 2007) 888. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Mihail PENCOV (nr. 869, 1 august 2007)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova480. Ordin referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea și eliberarea certificatelor de transport EUR. 1 pentru mărfurile exportate dn Republica Moldova în cadrul regimului de comerț liber cu statele membre la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) și a modificărilor în Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea și eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerț preferențiale cu Uniunea Europeană (nr. 244-O, 3 iulie 2007).Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova481. Ordin cu privire la aprobarea Normelor tehnice în domeniul semnăturii digitale (nr. 64, 7 decembrie 2006).Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 482. Hotărîre privind tarifele la energia electrică (nr. 254, 31 iulie 2007).Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat483. Ordin privind aprobarea Declarației (darea de seamă fiscală unificată) (nr. 440, 12 iulie 2007).Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare484. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tranzacțiilor de schimb din 23.05.2007 (nr. 38/3, 18 iulie 2007).485. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 31/1-O din 14.06.2007 (nr. 38/4-O, 18 iulie 2007).Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței486. Hotărîre (nr. DCF-7, 26 iulie 2007).Acte ale Băncii Naționale a Moldovei487. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 189, 26 iulie 2007).