Nr. 117-126 10.08.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova529. Decret pentru promulgarea Legii privind activitatea de audit (nr. 1258-IV, 1 august 2007).530. Lege privind activitatea de audit (nr. 61-XVI, 16 martie 2007).531. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului (nr. 1254-IV, 31 iulie 2007).532. Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului (nr. 165-XVI, 13 iulie 2007).533. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1263-IV, 2 august 2007).534. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 177-XVI, 20 iulie 2007).535. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 360-XVI din 30 noiembrie 2006 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007 (nr. 206-XVI, 26 iulie 2007).536. Hotărîre privind respingerea proiectului de Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 15-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 208-XVI, 27 iulie 2007).537. Decret privind modificarea preambulului Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1186-IV din 26 iunie 2007 (nr. 1274-IV, 2 august 2007).538. Decret privind constituirea Comisiei de Stat pentru elaborarea proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial al Republicii Moldova (nr. 1275-IV, 2 august 2007).539. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Jana CHIHAI (nr. 1277-IV, 3 august 2007). 540. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Nicolae GUMENÎI (nr. 1278-IV, 5 august 2007). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 24. Hotărîre privind raportul asupra administrării fiscale efectuate de Serviciul Fiscal de Stat și reviziei financiare la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerul Finanțelor și la unele inspectorate fiscale de stat teritoriale pe perioada anilor 2005-2006 (nr. 29, 22 mai 2007). 25. Hotărîre privind raportul asupra gestionării patrimoniului de stat de către Î.S. Moldaeroservice și Î.S. Aeroportul Internațional Mărculești pe perioada anilor 2005-2006 (nr. 32, 25 mai 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova889. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unitățile bugetare, salarizat în baza Rețelei tarifare unice (nr. 801, 20 iulie 2007). 890. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului integrat de circulație a documentelor electronice (nr. 844, 26 iulie 2007). 891. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (nr. 851, 27 iulie 2007). 892. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul hotărîrii Parlamentului Pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 15-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 852, 27 iulie 2007).893. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 853, 27 iulie 2007). 894. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea unor acte legislative (nr. 854, 27 iulie 2007). 895. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova (nr. 855, 30 iulie 2007).896. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenția privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, adoptat la Almatî la 27 mai 2005 (nr. 856, 30 iulie 2007).897. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 857, 30 iulie 2007).898. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare(nr. 858, 30 iulie 2007).899. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 859, 30 iulie 2007).900. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 860, 30 iulie 2007).901. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 861, 31 iulie 2007).902. Hotărîre privind rechemarea domnului Iulian MAGALEAS din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 862, 31 iulie 2007). 903. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 863, 31 iulie 2007).904. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 864, 31 iulie 2007). 905. Hotărîre privind abrogarea punctului 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 11 iulie 1996 (nr. 865, 1 august 2007).906. Hotărîre cu privire la monitorizarea tranzacțiilor comerciale de import (nr. 870, 3 august 2007).907. Hotărîre cu privire la repartizarea alocațiilor aprobate în bugetul de stat pentru majorarea salariilor în sectorul bugetar (nr. 872, 3 august 2007). 908. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor GAICIUC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 876, 6 august 2007). 909. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Larisa MICULE|, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 877, 6 august 2007). 910. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Tatiana LAPICUS (nr. 881, 6 august 2007). 911. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Evgheni PISOV (nr. 882, 6 august 2007). 912. Hotărîre cu privire la măsurile de protecție socială a populației în legătură cu majorarea tarifelor la energia electrică (nr. 889, 6 august 2007). 913. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Anatolie IZBÎNDA (nr. 896, 7 august 2007). 914. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Mihail SOLCAN (nr. 897, 7 august 2007). 915. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor destinate subvenționării lucrărilor agricole (nr. 900, 8 august 2007).916. Hotărîrecu privire la confirmarea în funcție a dlui Simion CARP (nr. 901, 8 august 2007) 917. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind numirea domnuIui Iurie MOISEEV în funcția de comandant al trupelor de carabinieri (nr. 902, 8 august 2007) 918. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Iurie MOISEEV (nr. 903, 8 august 2007) 919. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de import și comercializare a unor cereale și produse cerealiere (nr. 911, 10 august 2007)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 488. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2006 (nr. 73, 26 iulie 2007). Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova 489. Ordin privind limitarea provizorie a circulației mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile auto ale republicii (nr. 280/170, 27 iulie 2007). Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile490. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-ATE - Înregistrarea emițătoarelor radio, perfectarea și acordarea Autorizației de exploatare a acestora (nr. 111/GEN, 19 iulie 2007).Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 491. Ordin cu privire la aprobarea dării de seamă privind calculul defalcării din profitul net al întreprinderilor de stat (nr. 442, 13 iulie 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 492. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și statelor de personal (nr. 40/1, 3 august 2007). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 493. Hotărîre cu privire la rezultatele votării repetate și turului doi de scrutin din 15 iulie 2007 în unele circumscripții electorale (nr. 851, 25 iulie 2007). 494. Hotărîre cu privire la modificarea proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în Consiliul orășenesc Durlești întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare 1/3-242, 1/3-243, 1/3-244 și a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul Chișinău din 3 iunie 2007, întocmit de Consiliul electoral al circumscripției orășenești Durlești nr. 1/3 (nr. 852, 25 iulie 2007). Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 494a. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și canalelor TV (nr. 92, 31 iulie 2007).