Nr. 127-130 17.08.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova545. Decret pentru promulgarea Legii privind cultele religioase și părțile lor componente (nr. 1259-IV, 2 august 2007). 546. Lege privind cultele religioase și părțile lor componente (nr. 125-XVI, 11 mai 2007). 547. Decret pentru promulgarea Legii privind societățile cu răspundere limitată (nr. 1260-IV, 2 august 2007). 548. Lege privind societățile cu răspundere limitată (nr. 135-XVI, 14 iunie 2007). 549. Decret privind promulgarea Legii energiei regenerabile (nr. 1261-IV, 2 august 2007). 550. Legea energiei regenerabile (nr. 160-XVI, 12 iulie 2007). 551. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la parcurile industriale (nr. 1262-IV, 2 august 2007). 552. Lege cu privire la parcurile industriale (nr. 164-XVI, 13 iulie 2007). 553. Decret pentru promulgarea Legii privind formularea declarațiilor Republicii Moldova la Convenția împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (nr. 1264-IV, 2 august 2007). 554. Lege privind formularea declarațiilor Republicii Moldova la Convenția împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (nr. 187-XVI, 26 iulie 2007). 555. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului strategic de cooperare dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție (nr. 1265-IV, 2 august 2007). 556. Lege pentru ratificarea Acordului strategic de cooperare dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție (nr. 188-XVI, 26 iulie 2007). 557. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polonia referitor la acordarea unui credit tehnic (nr. 1266-IV, 2 august 2007). 558. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polonia referitor la acordarea unui credit tehnic (nr. 191-XVI, 26 iulie 2007). 559. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Proiect de susținere a Programului în sectorul drumurilor) (nr. 1268-IV, 2 august 2007). 560. Lege privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Proiect de susținere a Programului în sectorul drumurilor) (nr. 193-XVI, 26 iulie 2007). 561. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Proiectul Servicii de Sănătate și Asistență Socială) (nr. 1269-IV, 2 august 2007). 562. Lege privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Proiectul Servicii de Sănătate și Asistență Socială) (nr. 194-XVI, 26 iulie 2007). 563. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (nr. 1271-IV, 2 august 2007).564. Lege pentru modificarea și completarea Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (nr. 196-XVI, 26 iulie 2007). 565. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea unor acte legislative (nr. 1272-IV, 2 august 2007). 566. Lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 197-XVI, 26 iulie 2007). 567. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului III din Legea nr. 559-XV din 25 decembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 1273-IV, 2 august 2007). 568. Lege privind modificarea articolului III din Legea nr. 559-XV din 25 decembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 199-XVI, 26 iulie 2007). 569. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 1276-IV, 2 august 2007). 570. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 203-XVI, 26 iulie 2007). 571. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind Centrul pentru Drepturile Omului (nr. 201-XVI, 26 iulie 2007). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 26. Hotărîre privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului și modului de gestionare a patrimoniului public la Serviciul Standardizare și Metrologie și unele instituții subordonate în perioada anilor 2005-2006 (nr. 33, 31 mai 2007). 27. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării resurselor bugetului satului Cimișeni, raionul Criuleni, în perioada anilor 2003-2006 (nr. 34, 5 iunie 2007). 28. Hotărîre privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Aparatul Parlamentului și la structurile subordonate pe perioada anilor 2005-2006 (nr. 35, 12 iunie 2007). 29. Hotărîre privind raportul asupra utilizării mijloacelor bugetare de către Reprezentanța din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale Mir S.A. în perioada anilor 2000-2006 (nr. 37, 14 iunie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova920. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru, la reuniunea neformală a prim-miniștrilor țărilor din Europa de Sud-Est Stabilitatea în Europa de Sud-Est în secolul al XXI-lea (Republica Austria, Salzburg, 28-29 iulie 2007) (nr. 845, 26 iulie 2007). 921. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 987 din 11 august 2003 (nr. 871, 3 august 2007). 922. Hotărîre privind crearea Grupului de lucru pentru monitorizarea fluxului investițiilor străine strategice directe și a tranzacțiilor conexe acestora (nr. 873, 3 august 2007). 923. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind importul utilajului pentru stația de epurare a apelor reziduale din s. Onițcani, r-nul Criuleni (nr. 874, 6 august 2007). 924. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea cazurilor de apatridie în legătură cu succesiunea statelor, adoptată la 19 mai 2006 la Strasbourg (nr. 875, 6 august 2007). 925. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Portugheze privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 878, 6 august 2007). 926. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 879, 6 august 2007). 927. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 348-XVI din 23 noiembrie 2006 (nr. 880, 6 august 2007). 928. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de armonizare pentru anul 2007 (nr. 883, 6 august 2007). 929. Hotărîre cu privire la executarea Programului de stat de regenerare și împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020 (nr. 884, 6 august 2007). 930. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind reglementarea fluxurilor migratorii ale forței de muncă (nr. 885, 6 august 2007). 931. Hotărîre cu privire la aprobarea Politicii Naționale de Sănătate (nr. 886, 6 august 2007). 932. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Înțelegerii, întocmite prin schimb de scrisori, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea tehnică ce vizează proiectele Modernizarea economiei agrare a Republicii Moldova și Crearea registrului meseriilor în Republica Moldova (nr. 887, 6 august 2007). 933. Hotărîre privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice naturale (nr. 888, 6 august 2007). 934. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 890, 7 august 2007). 935. Hotărîre cu privire la pachetul de acțiuni ale statului în Societatea pe Acțiuni Elevatorul Iargara (nr. 891, 7 august 2007). 936. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 12 ianuarie 2007 (nr. 892, 7 august 2007). 937. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (nr. 893, 7 august 2007). 938. Hotărîre cu privire la implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției în semestrul I al anului 2007 (nr. 894, 7 august 2007).939. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Afacerilor Interne în combaterea criminalității pe parcursul anului 2006 și în semestrul I al anului 2007 (nr. 895, 7 august 2007). 940. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Nomenclatorul lucrărilor executate și serviciilor prestate, contra plată, de către instituțiile subordonate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (nr. 898, 8 august 2007). 941. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului decretului Președintelui Republicii Moldova Privind instituirea Consiliului național pentru decernarea Premiului de Stat (nr. 899, 8 august 2007). 942. Hotărîre cu privire la reorganizarea Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor Apele Moldovei în Agenția Apele Moldovei (nr. 904, 9 august 2007). 943. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului pentru statistică (nr. 905, 9 august 2007). 944. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 906, 9 august 2007). 945. Hotărîre privind suspendarea accesului la mijloacele neutilizate ale bugetului de stat pe anul 2007 (nr. 907, 9 august 2007). 946. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 908, 9 august 2007). 947. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 909, 10 august 2007).948. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de colaborare în domeniul statisticii între Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Statistică al Republicii Azerbaidjan, semnat la Baku la 22 februarie 2007 (nr. 910, 10 august 2007). 949. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 912, 10 august 2007). 950. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 913, 10 august 2007). 951. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir MOLOJEN, ministru al dezvoltării informaționale (nr. 914, 10 august 2007). 952. Hotărîre cu privire la Concepția Portalului guvernamental (nr. 916, 10 august 2007). 953. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rom`niei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-rom`ne (nr. 917, 13 august 2007). 954. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, semnat la Chișinău la 20 iunie 2007 (nr. 918, 13 august 2007). 955. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt secundar profesional (nr. 919, 13 august 2007). 956. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 920, 13 august 2007). 957. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 921, 13 august 2007). 958. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Concepția dezvoltării învățămîntului secundar profesional, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1334 din 3 decembrie 2004 (nr. 922, 13 august 2007). 959. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 923, 13 august 2007). 960. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri domnului Sergiu BABAN, director general al Serviciului Standardizare și Metrologie (nr. 924, 13 august 2007). 961. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1049 din 4 octombrie 2001 (nr. 925, 13 august 2007). 962. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 926, 13 august 2007). 963. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 927, 13 august 2007). 964. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 929, 14 august 2007). 965. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 653, din 2 iunie 2003 (nr. 930, 14 august 2007). 966. Hotărîre cu privire la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului (nr. 932, 14 august 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 495. Ordin privind aprobarea modificărilor și completărilor în Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă a execuției bugetului raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile generale finanțe, aprobată prin ordinul ministrului finanțelor nr. 51 din 16 august 2004, cu modificările și completările ulterioare (nr. 74, 30 iulie 2007). 496. Informație (nr. 07/1-3-06/262, 14 august 2007). Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova 497. Ordin cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Material de înmulțire și săditor pomicol, bacifer și de căpșun. Condiții de calitate (nr. 51, 19 martie 2007). Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova 498. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 20 din 20 octombrie 2006 Cu privire la aprobarea Listei preparatelor dezinfectante înregistrate în Republica Moldova pînă la 01.09.06 (nr. 12, 26 iulie 2007). 499. Hotărîre privind utilizarea și comercializarea produselor alimentare în instituțiile pentru copii (nr. 13, 31 iulie 2007). Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova 500. Ordin privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă din contul duratei pedepsei (nr. 298, 8 august 2007). Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova 501. Ordin privind aprobarea coeficientului de ajustare a tarifelor la serviciile (lucrările) prestate de Întreprinderea de Stat Cadastru și de filialele acesteia (nr. 104, 8 august 2007). Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 502. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor (nr. 256, 10 august 2007). Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 503. Ordin cu privire la aprobarea dării de seamă privind calculul defalcării din profitul net al întreprinderilor de stat (nr. 473, 10 august 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 504. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de înstrăinare a acțiunilor Băncii Comerciale Unibank SA (nr. 39/1, 2 august 2007). 505. Ordonanță cu privire la anularea Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 29/10 din 04.12.2003 (nr. 39/2-O, 2 august 2007).