Nr. 131-135 24.08.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova572. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Serafima BORGAN (nr. 1279-IV, 19 august 2007). 573. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Liviu BELÎI (nr. 1280-IV, 19 august 2007).574. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa III domnului Vadim COJU{NEANU (nr. 1281-IV, 21 august 2007). 575. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1283-IV, 21 august 2007). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 30. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2006 (nr. 43, 19 iunie 2007). 31. Hotărîre privind raportul asupra rezultatelor controlului gestionării datoriei publice și respectării garanțiilor guvernamentale pentru creditele interne și externe în perioada anului 2006 (nr. 44, 19 iunie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova967. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 915, 10 august 2007). 968. Hotărîre cu privire la implementarea, în semestrul I al anului 2007, a Planului național de acțiuni Educație pentru toți pe anii 2004-2008 (nr. 931, 14 august 2007). 969. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind birourile istoriilor de credit (nr. 933, 15 august 2007). 970. Hotărîre cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate (nr. 934, 15 august 2007). 971. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 935, 16 august 2007). 972. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la tutun și la articolele din tutun (nr. 936, 16 august 2007). 973. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 939 din 5 septembrie 2005 (nr. 937, 16 august 2007). 974. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind partidele politice (nr. 938, 16 august 2007). 975. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii organizaționale și efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Apărării (nr. 939, 16 august 2007). 976. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de implementare a Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al Republicii Populare Chineze privind acordarea de către China a unui ajutor militar nerambursabil Moldovei (nr. 940, 20 august 2007). 977. Hotărîre cu privire la transferarea funcției de beneficiar al gazoductului-branșament de presiune înaltă Tocuz-Căinari-Mereni (nr. 941, 20 august 2007). 978. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 942, 20 august 2007). 979. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 943, 20 august 2007). 980. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 944, 20 august 2007). 981. Hotărîre cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 945, 20 august 2007). 982. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 946, 20 august 2007). 983. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 947, 20 august 2007). 984. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta, întocmite la Chișinău la 11 iulie 2007 (nr. 948, 20 august 2007). 985. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul culturii (nr. 949, 20 august 2007). 986. Hotărîre cu privire la transmiterea unor încăperi (nr. 950, 20 august 2007). 987. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1266 din 21 octombrie 2003 (nr. 951, 20 august 2007). 988. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 953, 20 august 2007). 989. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale privind acțiunile comunitare pentru susținerea copiilor aflați în dificultate pe anii 2007-2009 (nr. 954, 20 august 2007). 990. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucții și Dezvoltare (Proiectul Infrastructura mediului) (nr. 956, 21 august 2007). 991. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Stanislav GORDEA (nr. 963, 22 august 2007). 992. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.902 din 8 august 2007 (nr. 964, 22 august 2007).993. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Iurie MOISEEV (nr. 965, 22 august 2007).994. Dispoziție (nr. 77-d, 20 august 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova 506. Hotărîre referitor la completarea Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului (nr. 2151-M, 01 august 2007). Acte ale Biroului Național de Statistică 507. Indicii prețurilor de consum al populației. Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 508. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Banca Comercială Investprivatbank SA (nr. 20/3, 12 aprilie 2007). 509. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 41/1, 16 august 2007). 510. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării (nr. 41/2, 16 august 2007). 511. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 31/2 din 01.06.2006 cu privire la examinarea cererii de înregistrare a ofertei tender de achiziționare a acțiunilor S.A. Kazayak-Vin (nr. 41/3, 16 august 2007). 512. Hotărîre cu privire la anularea Hotărîrii C.N.V.M. nr. 2/3 din 11.01.2007 (nr. 41/4, 16 august 2007). 513. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni B.C. Moldova-Agroindbank (nr. 41/5, 16 august 2007). 513a. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/1, 22 august 2007). ...Acte ale Băncii Naționale a Moldovei514. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăți interbancare (nr. 154, 28 iunie 2007). 515. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea contabilității în băncile din Republica Moldova (nr. 157, 28 iunie 2007). 516. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului nr. 3/09 cu privire la expunerile mari (nr. 180, 19 iulie 2007). 517. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/09 privind tranzacții cu persoane afiliate băncii (nr. 181, 19 iulie 2007). 518. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Recomandărilor cu privire la sistemele de control intern în băncile din Republica Moldova (nr. 182, 19 iulie 2007). 519. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe (nr. 183, 19 iulie 2007). 520. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind ratele de referință CHIBOR și CHIBID (nr. 184, 19 iulie 2007). 521. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 196, 02 august 2007). 522. Hotărîre cu privire la unele particularități ale activității instituțiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului și transferării/scoaterii din Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor bănești legalizate (nr. 207, 15 august 2007). 523. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 208, 15 august 2007).