Nr. 136-140 31.08.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova576. Decret pentru promulgarea Legii privind protecția desenelor și modelelor industriale (nr. 1288-IV, 24 august 2007). 577. Lege privind protecția desenelor și modelelor industriale (nr. 161-XVI, 12 iulie 2007). 578. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 1282-IV, 21 august 2007). 579. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 185-XVI, 26 iulie 2007). 580. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocații parlamentari (nr. 1289-IV, 24 august 2007).581. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocații parlamentari (nr. 200-XVI, 26 iulie 2007). 582. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc (nr. 174-XVI, 19 iulie 2007). 583. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în noiembrie-decembrie 2007 (nr. 1284-IV, 22 august 2007). 584. Decret privind rechemarea domnului Iulian MAGALEAS din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 1285-IV, 22 august 2007). 585. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1286-IV, 22 august 2007). 586. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnilor Robert CHEFER, Valeriu COL|A și Anatolie GUDUMAC (nr. 1287-IV, 23 august 2007). 587. Decret privind acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate pentru anul de studii 2007-2008 (nr. 1290-IV, 24 august 2007). 588. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1291-IV, 28 august 2007). 589. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din gospodăria colectivă Pobeda, UTA Găgăuzia (nr. 1292-IV, 28 august 2007). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 32. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării resurselor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 (nr. 55, 22 iunie 2007). 33. Hotărîre despre raportul asupra rezultatelor controlului privind formarea și utilizarea resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2006, efectuat la Compania Națională de Asigurări în Medicină (nr. 56, 22 iunie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova995. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 470 din 2 mai 2006 (nr. 952, 20 august 2007). 996. Hotărîre privind reglementarea importului în Republica Moldova a produselor originare din țările-membre ale Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) (nr. 955, 21 august 2007). 997. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Fructe și legume proaspete destinate consumului uman ca atare (nr. 957, 21 august 2007). 998. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului comun al Comisiei Europene și Consiliului Europei privind sporirea independenței, transparenței și eficienței justiției în Republica Moldova pe anii 2006-2009 (nr. 959, 22 august 2007). 999. Hotărîre cu privire la încetarea activității Oficiului de Implementare a Primului Proiect de Cadastru pe lîngă Agenția Relații Funciare și Cadastru (nr. 960, 22 august 2007). 1000. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 961, 22 august 2007). 1001. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 962, 22 august 2007). 1002. Hotărîre cu privire la listele candidaților la acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2007-2008(nr. 966, 23 august 2007). 1003. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și/sau de sponsorizare (nr. 967, 23 august 2007). 1004. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 968, 23 august 2007). 1005. Hotărîre cu privire la numirea domnului Gheorghe MUNTEANU în funcția de Consul General al Republicii Moldova în orașul Bologna, Republica Italiană (nr. 971, 28 august 2007). 1006. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Tatiana LAPICUS în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva (nr. 972, 28 august 2007). 1007. Hotărîre privind unele măsuri de reglementare a achiziționării grîului alimentar în rezervele de stat (nr. 977, 29 august 2007). 1008. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 984, 29 august 2007). 1009. Dispoziție (nr. 78-d, 22 august 2007). 1010. Dispoziție (nr. 79-d, 23 august 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale al Republicii Moldova 524. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind ordinea evidenței de stat a zăcămintelor, rezervelor și manifestărilor de substanțe minerale utile (nr. 9, 13 aprilie 2007). Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova 525. Ordin privind completarea și modificarea Ordinului Camerei de Licențiere nr. 12-g din 20 februarie 2006 privind condițiile de licențiere și listele documentelor suplimentare ce se anexează la cererile de eliberare a licențelor pentru unele genuri de activitate (nr. 55-g, 13 iulie 2007).Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova 526. Ordin privind aprobarea tarifelor la serviciile (lucrările) de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării (nr. 105, 8 august 2007). 527. Ordin privind aprobarea tarifelor la serviciile (lucrările) de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării (nr. 116, 23 august 2007). Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 528. Ordin privind operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 21 din 2 februarie 2006 și Ordinul IFPS nr. 61 din 18 aprilie 2007 (nr. 488, 20 august 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 529. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Compania Ita-Vest S.R.L (nr. 43/2, 23 august 2007). 530. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Beermaster (nr. 43/3, 23 august 2007). 531. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare de depozitare, eliberată anterior Băncii Comerciale Moldova Agroindbank S.A. (nr. 43/4, 23 august 2007). 532. Ordonanță cu privire la aplicarea restricțiilor în activitatea unor societăți pe acțiuni (nr. 43/1-O, 23 august 2007). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 533. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la plasarea, circulația și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi (nr. 201, 9 august 2007). 534. Hotărîre cu privire la modificarea Planului de conturi al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova (nr. 204, 9 august 2007). 535. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Națională a Moldovei de la bănci (nr. 211, 16 august 2007).