Nr. 141-145 07.09.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova590. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) (nr. 1293-IV, 29 august 2007). 591. Lege cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) (nr. 156-XVI, 6 iulie 2007). 592. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 1294-IV, 29 august 2007). 593. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 163-XVI, 13 iulie 2007). 594. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (nr. 1295-IV, 29 august 2007). 595. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (nr. 178-XVI, 20 iulie 2007). 596. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 1296-IV, 29 august 2007). 597. Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 190-XVI, 26 iulie 2007). 598. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1297-IV, 29 august 2007). 599. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 202-XVI, 26 iulie 2007). 600. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1298-IV, 29 august 2007). 601. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Gheorghe COZUB (nr. 1299-IV, 30 august 2007). 602. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Feyruz ISAYEV (nr. 1300-IV, 1 septembrie 2007). 603. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnului Ion DO|ENCO (nr. 1301-IV, 3 septembrie 2007). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 34. Hotărîre privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului și modului de gestionare a patrimoniului public la Biroul Național de Statistică și unele structuri teritoriale în anii 2005-2006 (nr. 45, 20 iunie 2007). 35. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale alocate din bugetul de stat în anul 2006 (nr. 57, 22 iunie 2007). 36. Hotărîre privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului și modului de gestionare a patrimoniului public de către Agenția Sportului în anul 2006 (nr. 59, 28 iunie 2007). 37. Hotărîre privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Aparatul Guvernului și la unele instituții subordonate pe perioada anilor 2005-2006 (nr. 62, 29 iunie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova1011. Hotărîre cu privire la modul de constituire și de utilizare a mijloacelor speciale ale instituțiilor publice subordonate Ministerului Sănătății (nr. 928, 13 august 2007). 1012. Hotărîre cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2020 (nr. 958, 21 august 2007). 1013. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind Sistemul de poștă electronică al autorităților administrației publice (nr. 969, 23 august 2007). 1014. Hotărîre cu privire la modificarea Programului de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor pe anul 2007 (nr. 970, 24 august 2007). 1015. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de încheiere, acțiune și rezoluțiune a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit conform prevederilor art. 492 alin. (1) și (2) din Codul fiscal (nr. 973, 29 august 2007). 1016. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul cu privire la scutirea de taxe vamale, impozite și la eliberarea permiselor speciale de transportare a documentelor normative, etaloanelor, mijloacelor de măsurare, mostrelor etalon, transportate în scopul verificării și atestării metrologice, din 10 februarie 1995 (nr. 974, 29 august 2007). 1017. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor financiare destinate pentru stimularea creării stațiunilor tehnologice de mașini (nr. 975, 29 august 2007). 1018. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1146 din 15 octombrie 2004 (nr. 976, 29 august 2007). 1019. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 978, 29 august 2007). 1020. Hotărîre cu privire la Registrul materialelor cu caracter extremist (nr. 979, 29 august 2007). 1021. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 980, 29 august 2007). 1022. Hotărîre cu privire la transmiterea unei unități de transport (nr. 981, 29 august 2007). 1023. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 982, 29 august 2007). 1024. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1223 din 9 noiembrie 2004 (nr. 983, 29 august 2007). 1025. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 984, 29 august 2007). 1026. Hotărîre cu privire la crearea Centrului sportiv de pregătire a loturilor naționale (nr. 985, 30 august 2007). 1027. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 986, 30 august 2007). 1028. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni comunitare pentru susținerea copiilor aflați în dificultate pe anii 2007-2009 (nr. 995, 3 septembrie 2007). 1029. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 996, 3 septembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 536. Hotărîre privind modificarea și completarea unor acte normative (nr. 41/6, 16 august 2007).