Nr. 146-148 14.09.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova604. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vladimir |INCLER (nr. 1302-IV, 9 septembrie 2007). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 38. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului raionului {oldănești și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 40, 15 iunie 2007). 39. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului raionului Căușeni și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 47, 21 iunie 2007).40. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului raionului Florești și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 52, 21 iunie 2007). 41. Hotărîre privind raportul asupra controlului utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului și modului de gestionare a patrimoniului public la Camera de Licențiere pe perioada anilor 2005-2006 (nr. 63, 29 iunie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 1030. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a aviației civile în perioada anilor 2007-2012 (nr. 987, 30 august 2007). 1031. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 988, 3 septembrie 2007). 1032. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la petiționare nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 (nr. 989, 3 septembrie 2007). 1033. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind colaborarea între guvernele statelor-membre GUUAM în domeniul combaterii terorismului, crimei organizate și altor tipuri de crime grave, semnat la Ialta la 20 iulie 2002 (nr. 990, 3 septembrie 2007). 1034. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea anexei la Legea nr. 115-XVI din 18 mai 2006 cu privire la scutirea de taxa vamală a unor mărfuri importate de către organizațiile din sfera științei și inovării (nr. 991, 3 septembrie 2007).1035. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru realizarea recensămîntului general agricol (nr. 992, 3 septembrie 2007).1036. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 993, 3 septembrie 2007). 1037. Hotărîre pentru inițierea negocierilor în vederea modificării Protocolului de aderare a Republicii Moldova la Acordul de la Marrakech privind constituirea O.M.C. (nr. 994, 3 septembrie 2007). 1038. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 (nr. 997, 3 septembrie 2007). 1039. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 998, 4 septembrie 2007). 1040. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2007-2008 (nr. 999, 5 septembrie 2007). 1041. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1000, 5 septembrie 2007). 1042. Hotărîre privind fondul de rezervă din bunurile ce constituie ajutoare umanitare (nr. 1001, 10 septembrie 2007). 1043. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 864 din 1 august 2006 (nr. 1002, 10 septembrie 2007).1044. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1003, 10 septembrie 2007). 1045. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1004, 10 septembrie 2007). 1046. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1138 din 1 noiembrie 2005 (nr. 1005, 10 septembrie 2007). 1047. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1006, 10 septembrie 2007). 1048. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 1007, 10 septembrie 2007). 1049. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și Regulamentului Agenției Proprietății Publice de pe lîngă Ministerul Economiei și Comerțului (nr. 1008, 10 septembrie 2007). 1050. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Consiliul Miniștrilor al Bosniei și Herțegovina și Guvernele altor state SEECP, Misiunea Națiunilor Unite Interimare de Administrare în Kosovo în numele Kosovo privind aranjamentele țării-gazdă pentru Secretariatul Consiliului Regional de Cooperare (nr. 1009, 10 septembrie 2007).1051. Hotărîre cu privire la instalarea la Complexul memorial de la Plevna (Bulgaria) a plăcii comemorative consacrate voluntarilor moldoveni căzuți pe cîmpul de luptă pentru eliberarea orașului Plevna, Bulgaria (1877) (nr. 1010, 10 septembrie 2007). 1052. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 85 din 25 ianuarie 2006 (nr. 1011, 11 septembrie 2007). 1053. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului, întocmit prin schimb de note, cu referire la unele aspecte tehnice privind implementarea Acordului de cooperare în domeniul economic și tennic între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la 20 mai 2006 (nr. 1012, 11 septembrie 2007). 1054. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii Ziua bunicuței (nr. 1014, 12 septembrie 2007). 1055. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1015, 12 septembrie 2007). 1056. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de admitere la studii superioare de masterat pentru anul de studii 2007-2008, cu finanțare bugetară (nr. 1016, 12 septembrie 2007). 1057. Hotărîre cu privire la instituirea Instituției publice Enciclopedia Moldovei (nr. 1017, 12 septembrie 2007). 1058. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Alexandru MUNTEANU (nr. 1018, 12 septembrie 2007). 1059. Dispoziție (nr. 83-d, 7 septembrie 2007). 1060. Dispoziție (nr. 84-d, 10 septembrie 2007). 1061. Dispoziție (nr. 85-d, 11 septembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova 538. Ordin cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Material semincer pentru culturile de cîmp (nr. 52, 19 martie 2007). Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 539. Hotărîre privind cheltuielile întreprinderilor de distribuție a energiei electrice stabilite pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei de calculare a tarifelor la energia electrică (nr. 261, 11 septembrie 2007). Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile 540. Ordin cu privire la stabilirea unor cerințe la efectuarea controlului special înainte de zbor (nr. 119/GEN, 30 august 2007).Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței 541. Hotărîre (nr. DCC-15, 29 august 2007). Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 542. Ordin privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă, plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar și instrucțiunilor cu privire la modul de completare și prezentare a lor (nr. 514, 7 septembrie 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 543. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 45/2, 6 septembrie 2007). 544. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării (nr. 45/3, 6 septembrie 2007). 545. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Banca Comercială Energbank S.A. (nr. 45/5, 6 septembrie 2007). 546. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 45/6, 6 septembrie 2007).