Nr. 149-152 21.09.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova605. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Iulia LUNGU (nr. 1303-IV, 16 septembrie 2007).606. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1304-IV, 16 septembrie 2007). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 42. Hotărîre privind raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării și utilizării mijloacelor bugetare ale unității teritoriale autonome cu statut juridic special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) pe perioada anilor 2001-2006 (nr. 36, 12 iunie 2007). 43. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului raionului Nisporeni și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 38, 15 iunie 2007). 44. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului raionului Cahul și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 46, 21 iunie 2007). 45. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului raionului Anenii Noi și corectitudinii efectuării cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 48, 21 iunie 2007). 46. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului municipiului Chișinău și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 60, 28 iunie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 1062. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 838, 25 iulie 2007). 1063. Hotărîre pentru aprobarea Planului de măsuri privind asigurarea respectării dreptului la petiționare, informație și acces la justiție (nr. 1013, 12 septembrie 2007). 1064. Hotărîre privind reorganizarea Оntreprinderii de Stat Centrul Științific, Metodic și Editorial Univers Pedagogic prin absorbția Оntreprinderii de Stat de Producție și Comerț Didactica (nr. 1019, 13 septembrie 2007). 1065. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1020, 13 septembrie 2007). 1066. Hotărîre cu privire la evoluția social-economică și executarea Planului de acțiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 Modernizarea țării bunăstarea poporului în semestrul I al anului 2007 (nr. 1021, 13 septembrie 2007). 1067. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 1023, 14 septembrie 2007). 1068. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1024, 14 septembrie 2007). 1069. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1025, 14 septembrie 2007). 1070. Hotărîre cu privire la crearea Fondului de garantare a certificatelor de depozit pentru cereale (nr. 1027, 14 septembrie 2007). 1071. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 24 aprilie 2003 (nr. 1028, 14 septembrie 2007). 1072. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, ministru al economiei și comerțului, pentru semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind cooperarea tehnică (nr. 1034, 14 septembrie 2007). 1073. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a Consiliului colegial al Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului (nr. 1037, 17 septembrie 2007). 1074. Hotărîre cu privire la unele măsuri de impulsionare a ritmurilor de dezvoltare a sectorului vitivinicol (nr. 1040, 19 septembrie 2007). 1075. Dispoziție (nr. 86-d, 14 septembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 547. Regulament privind restituirea cheltuielilor, legate de acordarea compensațiilor nominative pentru consumatorii casnici din sectorul rural (sate, comune) în legătură cu majorarea tarifelor la energia electrică Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova 548. Ordin cu privire la aprobarea standardelor conexe pentru reglementările tehnice Material de înmulțire și săditor pomicol, bacifer și de căpșun. Condiții de calitate și Material semincer pentru culturile de cîmp (nr. 81, 18 mai 2007). Acte ale Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova 549. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 7 la Indicatorul de Norme de deviz D și Indicatorului de Norme de deviz RpAr (nr. 71, 3 iulie 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 550. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Drum-96 (nr. 45/7, 6 septembrie 2007). 551. Hotărîre cu privire la lichidarea din proprie inițiativă a genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare de administrare fiduciară a investițiilor, desfășurat anterior de Societatea cu răspundere limitată Vertexia-Manager (nr. 46/1, 13 septembrie 2007). 552. Hotărîre cu privire la lichidarea din proprie inițiativă a genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare de administrare fiduciară a investițiilor, desfășurat anterior de Societatea cu răspundere limitată Manager-Prim (nr. 46/2, 13 septembrie 2007). 553. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 46/3, 13 septembrie 2007). 554. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare (nr. 45/4-O, 6 septembrie 2007). 555. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare (nr. 46/4-O, 13 septembrie 2007). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 556. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor noi pentru funcția de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 1091, 28 august 2007). 557. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor noi pentru funcția de primar al comunei Drăsliceni, raionul Criuleni (nr. 1092, 28 august 2007). 558. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor noi pentru funcția de primar, consilier local și raional în circumscripția electorală comunală Corjova nr. 15/3, raionul Dubăsari (nr. 1093, 28 august 2007). 559. Hotărîre cu privire la lista partidelor și organizațiilor social-politice cu dreptul de a participa la alegerile noi din 11 noiembrie 2007 (nr. 1139, 11 septembrie 2007). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 560. Hotărîre cu privire la Regulamentul cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale și formarea reducerilor pentru pierderi la active și provizioanelor pentru pierderi la angajamente condiționale (nr. 224, 30 august 2007). 561. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova (nr. 225, 30 august 2007). 562. Hotărîre pentru modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (nr. 226, 30 august 2007). 563. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 10018-20 cu privire la organizarea și funcționarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar și punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (nr. 237, 12 septembrie 2007). 564. Hotărîre cu privire la modificarea normei rezervelor obligatorii (nr. 238, 12 septembrie 2007).