Nr. 153-156 28.09.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova607. Decret privind numirea doamnei Tatiana LAPICUS în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva (nr. 1305-IV, 19 septembrie 2007). 608. Decret pentru inițierea negocierilor și eliberarea deplinelor puteri pentru semnarea Memorandumului de înțelegere dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană și Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind acordarea unui grant în valoare de 45 milioane euro (nr. 1306-IV, 20 septembrie 2007).609. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Semion GUȚU (nr. 1307-IV, 25 septembrie 2007). 610. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Serafim BEJENARI (nr. 1308-IV, 25 septembrie 2007). Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova 18. Hotărîre privind controlul constituționalității art. I pct. 7 lit. b) și c), art. I pct. 8 și art. IV din Legea nr. 208-XVI din 7 iulie 2006 Pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 21, 20 septembrie 2007). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 47. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului raionului Călărași și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 41, 15 iunie 2007). 48. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului raionului Cimișlia și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 42, 15 iunie 2007). 49. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului raionului Briceni și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 49, 21 iunie 2007). 50. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului raionului Drochia și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 50, 21 iunie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 1076. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1022, 14 septembrie 2007). 1077. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000 (nr. 1029, 14 septembrie 2007). 1078. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Investiții (Proiectul Drumuri europene în Moldova), semnat la Chișinău la 28 iunie 2007 (nr. 1030, 14 septembrie 2007). 1079. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare (Proiectul de reabilitare a drumurilor în Moldova), semnat la Chișinău la 28 iunie 2007 (nr. 1031, 14 septembrie 2007). 1080. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Comitetul Controlului Vamal al Ministerului Finanțelor al Republicii Kazahstan cu privire la schimbul de informație asupra mărfurilor deplasate în comerțul reciproc între Republica Moldova și Republica Kazahstan (nr. 1032, 14 septembrie 2007). 1081. Hotărîre cu privire la Premiul de Stat pentru realizări în domeniul calității (nr. 1033, 14 septembrie 2007). 1082. Hotărîre cu privire la activitatea Biroului Național de Statistică în anul 2006 și semestrul I al anului 2007 (nr. 1035, 14 septembrie 2007). 1083. Hotărîre pentru aprobarea unor regulamente privind modul de încasare, utilizare și evidență a taxelor consulare și a mijloacelor speciale provenite de la serviciile prestate contra plată (nr. 1036, 17 septembrie 2007). 1084. Hotărîre pentru acceptarea semnării Memorandumului de înțelegere privind construcția capacităților noi de producere a energiei electrice pe teritoriul Republicii Moldova între Guvernul Republicii Moldova și Compania cehă S.A. JT FINANCE GROUP (nr. 1038, 18 septembrie 2007). 1085. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a unor organizații din sfera științei și inovării din sectorul agroalimentar (nr. 1039, 18 septembrie 2007). 1086. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1041, 19 septembrie 2007). 1087. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reconversia profesională și adaptarea socială a militarilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract și a cetățenilor trecuți în rezervă (retragere) (nr. 1042, 19 septembrie 2007). 1088. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 830 din 24 iulie 2007 (nr. 1043, 20 septembrie 2007). 1089. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ion CIORNОI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Lituania (nr. 1044, 20 septembrie 2007). 1090. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ameliorarea situației economico-financiare a Companiei de leasing Tehagroleasing SRL prin anularea unor obligațiuni (nr. 1045, 21 septembrie 2007). 1091. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 275 din 13 martie 2007 (nr. 1046, 21 septembrie 2007). 1092. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 781 din 19 august 1999 (nr. 1047, 21 septembrie 2007). 1093. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Olandei cu privire la cooperarea tehnică (nr. 1048, 21 septembrie 2007). 1094. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului de monitorizare în timp real a evenimentelor, autoturismelor și persoanelor la posturile vamale (nr. 1049, 21 septembrie 2007). 1095. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1050, 24 septembrie 2007). 1096. Hotărîre cu privire la construcția rețelei de supermarkete în Republica Moldova (nr. 1051, 25 septembrie 2007). 1097. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul IV al anului 2007 (nr. 1052, 25 septembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova 565. Ordin cu privire la implementarea temporară a Culegerilor de prețuri la lucrări de restaurare a monumentelor de istorie și cultură a Moldovei (nr. 116, 3 septembrie 2007). 566. Ordin cu privire la aprobarea coeficienților la normele de manoperă și funcționare a utilajelor de construcții respective pentru condiții, ce diferă de cele normale (nr. 117, 3 septembrie 2007). 567. Ordin cu privire la utilizarea provizorie a Normelor de deviz pentru întocmirea documentației de deviz la construcția căii ferate Cahul-Giurgiulești (nr. 119, 6 septembrie 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 568. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 47/1, 20 septembrie 2007). 569. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Coloana specializată mobilă mecanizată-67 (nr. 47/2, 20 septembrie 2007).570. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Carat (nr. 47/3, 20 septembrie 2007). 571. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Volan (nr. 47/4, 20 septembrie 2007). Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 572. Decizie cu privire la revocarea dlui Corneliu MIHALACHE din funcția de președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova (nr. 96, 31 iulie 2007). 573. Decizie cu privire la Decizia CCA nr. 96 din 31.07.07 (nr. 97, 19 septembrie 2007). 574. Decizie cu privire la realegerea președintelui CCA (nr. 98, 19 septembrie 2007). 575. Decizie cu privire la realegerea vicepreședintelui CCA (nr. 99, 19 septembrie 2007). Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare 576. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Universității de Stat din Tiraspol (nr. 40/AC, 13 septembrie 2007). Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova 577. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în luna mai 2007.578. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în luna iunie 2007. 579. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în luna iulie 2007. 580. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în luna august 2007.