Nr. 157-160 05.10.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova611. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Serviciul Grăniceri (nr. 1315-IV, 28 septembrie 2007). 612. Lege cu privire la Serviciul Grăniceri (nr. 162-XVI, 13 iulie 2007).613. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat (nr. 1316-IV, 28 septembrie 2007). 614. Lege cu privire la asistența juridică garantată de stat (nr. 198-XVI, 26 iulie 2007).615. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnelor Aurica CEBOTARI și Valentina CURCUBET (nr. 1309-IV, 25 septembrie 2007). 616. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1310-IV, 26 septembrie 2007). 617. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1311-IV, 26 septembrie 2007). 618. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 1312-IV, 26 septembrie 2007). 619. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 1313-IV, 26 septembrie 2007). 620. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători la Teatrul Național de Operă și Balet (nr. 1314-IV, 27 septembrie 2007). 621. Decret privind numirea domnului Ion CIORNОI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Lituania (nr. 1317-IV, 28 septembrie 2007). 622. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1318-IV, 28 septembrie 2007). 623. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1319-IV, 28 septembrie 2007). 624. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1320-IV, 28 septembrie 2007). 625. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1321-IV, 28 septembrie 2007). 626. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 1322-IV, 28 septembrie 2007). 627. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Constantin STARОȘ și doamnei Natalia ANISIMOV (nr. 1323-IV, 1 octombrie 2007). 628. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Mihail SERT (nr. 1324-IV, 1 octombrie 2007). 629. Decret privind eliberarea domnului Anatolie BORDIAN din funcția de judecător de instrucție (nr. 1325-IV, 1 octombrie 2007). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 51. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului raionului Soroca și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 51, 21 iunie 2007). 52. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului raionului Fălești și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 53, 21 iunie 2007). 53. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului raionului Rîșcani și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 54, 21 iunie 2007). 54. Hotărîre privind raportul asupra gestionării patrimoniului de stat de către unitățile economice din ramura aviației în perioada anilor 2005-2006 (nr. 58, 25 iunie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 1098. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1053, 26 septembrie 2007). 1099. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1054, 26 septembrie 2007). 1100. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1055, 26 septembrie 2007). 1101. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forțele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 17 august 2006 (nr. 1056, 26 septembrie 2007). 1102. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1057, 26 septembrie 2007). 1103. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2008 (nr. 1058, 27 septembrie 2007). 1104. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 (nr. 1060, 28 septembrie 2007). 1105. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului pentru modificarea și completarea Acordului cu privire la recunoașterea reciprocă a dreptului de călătorie gratuită a invalizilor și participanților la Marele Război pentru Apărarea Patriei, precum și a persoanelor echivalate cu aceștia din 12 martie 1993 (nr. 1061, 28 septembrie 2007). 1106. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2008 (nr. 1062, 28 septembrie 2007). 1107. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Artur COZMA, ministru al culturii și turismului (nr. 1063, 28 septembrie 2007). 1108. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Feodosia FURCULIȚA, director general al Serviciului Vamal (nr. 1064, 28 septembrie 2007). 1109. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Feodosia FURCULIȚA, director general al Serviciului Vamal (nr. 1065, 28 septembrie 2007). 1110. Hotărîre privind activitatea Serviciului Standardizare și Metrologie în anul 2006 și în semestrul I al anului 2007 (nr. 1067, 28 septembrie 2007). 1111. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1068, 28 septembrie 2007). 1112. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1069, 28 septembrie 2007). 1113. Hotărîre privind eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1071, 1 octombrie 2007). 1114. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice (nr. 1079, 2 octombrie 2007). 1115. Dispoziție (nr. 87-d, 28 septembrie 2007). 1116. Dispoziție (nr. 88-d, 28 septembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 581. Ordin cu privire la aprobarea Standardului Național de Contabilitate 22 Combinări de întreprinderi (nr. 81, 26 septembrie 2007). 582. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 74 din 31 octombrie 2006 (nr. 82, 26 septembrie 2007). Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova 583. Ordin cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Cerințe generale pentru încercările tractoarelor, mașinilor și utilajelor (nr. 162, 10 iulie 2006). Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 584. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și revizuire a prețurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuție a energiei electrice (nr. 245, 2 mai 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 585. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor emise de Banca Comercială Moldova-Agroindbank S.A. (nr. 48/1, 27 septembrie 2007). 586. Hotărîre cu privire la lichidarea din proprie inițiativă a genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare de administrare fiduciară a investițiilor, desfășurat anterior de Societatea pe acțiuni Real-Econ (nr. 48/3, 27 septembrie 2007). 587. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 48/5, 27 septembrie 2007). 588. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale ale unor acționari în registrul deținătorilor de valori mobiliare ale Societății pe acțiuni Anchir (nr. 48/2-O, 27 septembrie 2007). 589. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic la companiile fiduciare Europa-Trust S.R.L. și Econ-Renaștere S.R.L. (nr. 48/4-O, 27 septembrie 2007). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 590. Hotărîre cu privire la desfășurarea Conferinței consacrate jubileului de 10 ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale (nr. 1185, 25 septembrie 2007). 591. Hotărîre cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevați de atribuțiile de la locul de muncă permanent și termenul acestor degrevări, statul de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripție de nivelul doi și întîi pentru efectuarea alegerilor noi din 11 noiembrie 2007 (nr. 1186, 25 septembrie 2007). 592. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul întîi comunală Drăsliceni nr. 12/10, raionul Criuleni, și comunală Corjova nr. 15/3, raionul Dubăsari (nr. 1188, 25 septembrie 2007). 593. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 487 din 11 aprilie 2007 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26 (nr. 1189, 25 septembrie 2007). 594. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1089 din 28 august 2007 Cu privire la stabilirea datei alegerilor noi pentru funcția de primar al satului Buțeni (nr. 1190, 25 septembrie 2007). 595. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1090 din 28 august 2007 Cu privire la fixarea datei de desfășurare a votării repetate în circumscripția electorală comunală Chirca nr. 4/6, raionul Anenii Noi (nr. 1191, 25 septembrie 2007). Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control 596. Decizie (nr. 03-05/2007, 12 septembrie 2007). Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 597. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare și plată de către bănci a vărsămintelor și contribuțiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 61/1, 28 septembrie 2007). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 598. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 247, 26 septembrie 2007).599. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 253, 27 septembrie 2007).