Nr. 161-164 12.10.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova630. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 209-XVI, 4 octombrie 2007).631. Hotărîre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 212-XVI, 5 octombrie 2007). 632. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice (nr. 1326-IV, 2 octombrie 2007). 633. Decret privind eliberarea domnului Alexandru URSACHI din funcția de șef al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1329-IV, 10 octombrie 2007). Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova 19. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Statutul Curții Penale Internaționale (nr. 22, 2 octombrie 2007). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 55. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării bugetului raionului Rezina și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale pe anul 2006 (nr. 39, 15 iunie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 1117. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 19 septembrie 2001 (nr. 1059, 28 septembrie 2007). 1118. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 83 din 25 ianuarie 2006 (nr. 1066, 28 septembrie 2007).1119. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1070, 28 septembrie 2007).1120. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Cu privire la măsurile urgente pentru atenuarea consecințelor secetei catastrofale și caniculei în anul 2007 (nr. 1072, 1 octombrie 2007). 1121. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul și efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți și/sau gabarite ce depășesc limitele admise (nr. 1073, 1 octombrie 2207). 1122. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1074, 1 octombrie 2007). 1123. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole (nr. 1075, 1 octombrie 2007). 1124. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1076, 2 octombrie 2007). 1125. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1077, 2 octombrie 2007). 1126. Hotărîre cu privire la numirea reprezentanților plenipotențiari ai Republicii Moldova în Consiliul interstatal pentru problemele protecției proprietății industriale și în Consiliul administrativ al Organizației Eurasiatice de Brevete (nr. 1078, 2 octombrie 2007). 1127. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1081, 3 octombrie 2007). 1128. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1082, 3 octombrie 2007). 1129. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Igor BODORIN (nr. 1083, 3 octombrie 2007)1130. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul Concepției securității naționale a Republicii Moldova (nr. 1084, 4 octombrie 2007).1131. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 844 din 30 iulie 1998 (nr. 1085, 4 octombrie 2007).1132. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1274 din 6 noiembrie 2006 (nr. 1086, 5 octombrie 2007). 1133. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2007 (nr. 1088, 8 octombrie 2007). 1134. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1089, 8 octombrie 2007). 1135. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Concepția de dezvoltare a bazelor sociale și medicale de îmbunătățire a condițiilor de viață și profilaxiei pierderii capacității de muncă a veteranilor de război, participanților la conflictele locale, la operațiunile de pacificare și victimelor terorismului în statele-membre ale C.S.I. pentru anii 2006-2010, aprobată prin Hotărîrea Consiliului șefilor de guverne ale statelormembre ale C.S.I. la Dușanbe la 25 mai 2006 (nr. 1090, 8 octombrie 2007). 1136. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Boris GOLOVIN, viceministru al sănătății (nr. 1091, 8 octombrie 2007).1137. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1092, 8 octombrie 2007). 1138. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 1094, 8 octombrie 2007). 1139. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1095, 8 octombrie 2007). 1140. Hotărîre cu privire la instituirea unei direcții în cadrul Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului (nr. 1096, 8 octombrie 2007). 1141. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 853 din 14 septembrie 1999 (nr. 1097, 8 octombrie 2007). 1142. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1098, 9 octombrie 2007). 1143. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1099, 9 octombrie 2007). 1144 Hotărîre cu privire la acceptarea cesiunii drepturilor și obligațiilor ce decurg din Acordul de concesiune în vederea cercetării și exploatării resurselor de țiței și gaze în Republica Moldova (nr. 1102, 10 octombrie 2007). 1145. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 932 din 14 august 2007 (nr. 1103, 10 octombrie 2007). 1146. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Andrei ȘUMLEANSCHI (nr. 1104, 10 octombrie 2007). 1147. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova "Privind numirea domnului Andrei ȘUMLEANSCHI în funcția de comandant al Trupelor de Carabinieri" (nr. 1105, 10 octombrie 2007). 1148. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Andrei POGURSCHI (nr. 1106, 10 octombrie 2007). 1149. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Mihail HARABAGIU (nr. 1107, 10 octombrie 2007). 1150. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Mihail HARABAGIU (nr. 1108, 10 octombrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova 600. Ordin cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice Semințe, răsaduri și material săditor de legume altul decît semințe (nr. 78, 10 mai 2007). Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova 601. Ordin referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea și eliberarea certificatelor de origine Forma CT-1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerț liber cu statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerț Liber în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). 602. Ordin privind monitorizarea tranzacțiilor comerciale de import (nr. 361-O, 25 septembrie 2007). Acte ale Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova 603. Ordin cu privire la utilizarea plăcilor din polistiren pentru termoizolație exterioară a clădirilor (nr. 118, 5 septembrie 2007). 604. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 8 la Indicatoarele de Norme de deviz în construcții C, Ts, P, Iz, RpIz (nr. 126, 20 septembrie 2007). 605. Scrisoare normativă cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcții și decontărilor pentru lucrările de antrepriză executate începînd cu 1 octombrie 2007 (nr. 11-09/3462, 14 septembrie 2007, nr. 2365-01-07, 14 septembrie 2007). Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 606. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS Privind aprobarea formularului tip a Declarației cu privire la impozitul pe venit nr. 240 din 30 decembrie 2004 (nr. 522, 2 octombrie 2007). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 607. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1093 din 28 august 2007 Cu privire la stabilirea datei alegerilor noi pentru funcția de primar și consilier local și raional în circumscripția electorală comunală Corjova nr. 15/3, raionul Dubăsari (nr. 1226, 2 octombrie 2007). 608. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Drăsliceni nr. 12/10, raionul Criuleni (nr. 1227, 2 octombrie 2007). Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova608a. Decizie privind bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio, anunțat prin Decizia CCA nr. 92 din 31 iulie 2007 (nr. 100, 25 septembrie 2007). 608b. Decizie privind bilanțul concursului pentru utilizarea canalelor TV, anunțat prin Decizia CCA nr. 92 din 31 iulie 2007 (nr. 101, 25 septembrie 2007).