Nr. 165-167 19.10.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova634. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 115-XVI din 18 mai 2006 cu privire la scutirea de taxa vamală a unor mărfuri importate de către organizațiile din sfera științei și inovării (nr. 1332-IV, 12 octombrie 2007). 635. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 115-XVI din 18 mai 2006 cu privire la scutirea de taxa vamală a unor mărfuri importate de către organizațiile din sfera științei și inovării (nr. 210-XVI, 4 octombrie 2007).636. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnei Octeabrina RUSU și domnului Andrei TAMAZLОCARU (nr. 1327-IV, 8 octombrie 2007). 637. Decret privind inițierea negocierilor și eliberarea deplinelor puteri pentru semnarea Protocolului de modificare a anexelor I și II la Acordul dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind unele aspecte ale serviciilor aeriene (nr. 1328-IV, 10 octombrie 2007). 638. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Cozma URSACHI (nr. 1330-IV, 10 octombrie 2007). 639. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Boris EIFMAN (nr. 1331-IV, 11 octombrie 2007). 640. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasili CHIRTOCA (nr. 1333-IV, 12 octombrie 2007).641. Decret privind numirea domnului Igor BODORIN în funcția de șef al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1334-IV, 15 octombrie 2007). 642. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Trofim CARPOV și doamnei Zinaida RADU (nr. 1335-IV, 15 octombrie 2007). 643. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Piotr GHERMAN (nr. 1336-IV, 15 octombrie 2007). 644. Decret privind numirea domnului Andrei ȘUMLEANSCHI în funcția de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 1337-IV, 16 octombrie 2007). Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova 20. Hotărîre pentru controlul constituționalității prevederilor punctului 8 al art. III din Hotărîrea Guvernului nr. 1306 din 12 decembrie 2005 Privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 23, 9 octombrie 2007). 21. Hotărîre pentru controlul constituționalității punctului 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2007 Cu privire la unele măsuri de ameliorare a activității ramurii piscicole și de reglementare a modului de utilizare a iazurilor (nr. 24, 11 octombrie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 1151. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de susținere a activității instituțiilor de învățămînt artistic extrașcolar pe anii 2007-2010 (nr. 1080, 2 octombrie 2007).1152. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile și documentele aferente Sistemului de Identificare și Trasabilitate a Animalelor (nr. 1093, 8 octombrie 2007). 1153. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 639 din 5 iunie 2006 (nr. 1100, 9 octombrie 2007). 1154. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 1101, 9 octombrie 2007). 1155. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției internaționale împotriva dopajului în sport a UNESCO, adoptate la Paris la 19 octombrie 2005 (nr. 1109, 12 octombrie 2007). 1156. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1733 din 31 decembrie 2002 (nr. 1110, 15 octombrie 2007). 1157. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1111, 15 octombrie 2007). 1158. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1114, 15 octombrie 2007). 1159. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Economiei și Comerțului în anul 2006 și în semestrul I al anului 2007 (nr. 1115, 15 octombrie 2007). 1160. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1116, 15 octombrie 2007). 1161. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în lunile mai-iunie 2007 și încorporarea în serviciul militar în lunile noiembrie-decembrie 2007 (nr. 1117, 15 octombrie 2007). 1162. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1119, 15 octombrie 2007). 1163. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind drepturile omului și biomedicina vizînd transplantul de organe și țesuturi de origine umană, încheiat la Strasbourg la 24 ianuarie 2002 (nr. 1120, 15 octombrie 2007). 1164. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie VRABIE, ministru al apărării (nr. 1121, 15 octombrie 2007). 1165. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind facilitarea regimului de vize (nr. 1122, 15 octombrie 2007). 1166. Hotărîre privind aprovizionarea instituțiilor medico-sanitare publice cu antibiotice pentru anul 2008 (nr. 1123, 15 octombrie 2007). 1167. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1124, 15 octombrie 2007). 1168. Hotărîre cu privire la activitatea Serviciului Vamal în anul 2006 și semestrul I al anului 2007 (nr. 1125, 16 octombrie 2007). 1169. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de autorizare a stațiilor de radiocomunicațiiaflate în posesia misiunilor diplomatice și consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în Republica Moldova (nr. 1127, 16 octombrie 2007). 1170. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 9 august 2007 (nr. 1128, 16 octombrie 2007). 1171. Hotărîre cu privire la Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (nr. 1133, 17 octombrie 2007). 1172. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1134, 17 octombrie 2007). 1173. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Mihail PLATON (nr. 1135, 17 octombrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Industriei și Infrastructurii al Republicii Moldova 609. Ordin referitor la Regulamentul cu privire la Metodologia de calculare a pierderilor tehnologice în procesul recepționării, transportării, depozitării și distribuirii produselor petroliere utilizate de instituțiile publice (nr. 141, 5 octombrie 2007). Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova 610. Ordin cu privire la aprobarea standardelor conexe pentru Reglementarea tehnică Semințe, răsaduri și material săditor de legume altul decît semințe (nr. 92, 4 iunie 2007). Acte ale Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale al Republicii Moldova 611. Ordin cu privire la concretizarea ordinii de organizare și efectuare a expertizei ecologice de stat (nr. 67, Chișinău, 27 decembrie 2006). Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova612. Hotărîre (nr. 1957-RT, 3 iulie 2006). Acte ale Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova 613. Indicii prețurilor de consum al populației Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova 614. Hotărîre privind tariful pentru serviciile publice de alimentare cu apă tehnologică prestate de S.A. Apă-Canal Chișinău (nr. 263, 15 octombrie 2007). Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 615. Ordin privind unele modificări operate la formularul tipizat al Dării de seamă fiscale privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (Forma PSV) și Instrucțiunea cu privire la modul de completare și prezentare a ei, aprobate conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 514 din 7 septembrie 2007 (nr. 524, 4 octombrie 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 616. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxelor și plăților de către Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 45/8, 6 septembrie 2007). 617. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Оntreprinderii Mixte Sudzucker-Moldova S.A. (nr. 49/1, 4 octombrie 2007). 618. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 49/3, 4 octombrie 2007). 619. Hotărîre cu privire la lichidarea din proprie inițiativă a genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare de depozitare, desfășurat anterior de către Societatea pe acțiuni Registru-Corect (nr. 50/1, 11octombrie 2007). 620. Hotărîre privind confirmarea Ordinului Președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la repartizarea atribuțiilor funcționale de activitate ale membrilor Consiliului de administrație (nr. 51/1, 15 octombrie 2007). 621. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale ale posesorilor pachetului de control în registrul acționarilor Societății pe acțiuni Оntreprinderea de transport auto din Fălești (nr. 49/2-O, 4 octombrie 2007). 622. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Ameliorator-23 (nr. 50/2-O, 11 octombrie 2007). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 623. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor noi pentru funcția de primar în unele localități (nr. 1242, 9 octombrie 2007). 624. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a dnei Roșca Daria, președinte al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Drăsliceni nr. 12/10, raionul Criuleni (nr. 1246, 9 octombrie 2007). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 625. Hotărîre cu privire la modificarea unei hotărîri a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei (nr. 264, 11 octombrie 2007).