Nr. 168-170 26.10.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova645. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului adițional (nr. 1343-IV, 22 octombrie 2007). 646. Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului adițional (nr. 211-XVI, 4 octombrie 2007). 647. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei (nr. 1348-IV, 23 octombrie 2007).648. Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei (nr. 215-XVI, 12 octombrie 2007).649. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare (Proiectul de reabilitare a drumurilor în Moldova) (nr. 1349-IV, 23 octombrie 2007).650. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare (Proiectul de reabilitare a drumurilor în Moldova) (nr. 216-XVI, 12 octombrie 2007).651. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Investiții (Proiectul Drumuri europene în Moldova) (nr. 1350-IV, 23 octombrie 2007).652. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Investiții (Proiectul Drumuri europene în Moldova) (nr. 217-XVI, 12 octombrie 2007).653. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Protocolului pentru operarea modificării în Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind principiile perceperii impozitelor indirecte în comerțul reciproc din 29 mai 2001 (nr. 1344-IV, 22 octombrie 2007). 654. Lege cu privire la ratificarea Protocolului pentru operarea modificării în Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind principiile perceperii impozitelor indirecte în comerțul reciproc din 29 mai 2001 (nr. 218-XVI, 12 octombrie 2007). 655. Hotărîre privind numirea în funcție a vicepreședintelui Colegiului economic al Curții Supreme de Justiție (nr. 213-XVI, 12 octombrie 2007).656. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru completarea articolului 10 al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 214-XVI, 12 octombrie 2007).657. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă unui grup de artiști de la Teatrul Național de Operă și Balet (nr. 1338-IV, 18 octombrie 2007).658. Decret privind constituirea Comisiei de Stat pentru desfășurarea Analizei Strategice a Apărării în Republica Moldova (nr. 1339-IV, 18 octombrie 2007).659. Decret privind conferirea Ordinului Republicii doamnei Eugenia OSTAPCIUC (nr. 1340-IV, 18 octombrie 2007).660. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnei Lidia RUSSU și domnului Mihail POALELUNGI (nr. 1341-IV, 18 octombrie 2007). 661. Decret privind eliberarea domnului Mihail PLATON din funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele culturii, învățămîntului și științei (nr. 1342-IV, 18 octombrie 2007).662. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1345-IV, 22 octombrie 2007). 663. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Vitalie PОRLOG, ministru al justiției (nr. 1346-IV, 23 octombrie 2007).664. Decret privind constituirea Consiliului național pentru decernarea Premiului de Stat (nr. 1347-IV, 23 octombrie 2007).665. Decret privind conferirea OrdinuluiȘtefan cel Mare domnului Ion URSU (nr. 1351-IV, 24 octombrie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 1174. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005 (nr. 1126, 16 octombrie 2007). 1175. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind reglementarea valutară (nr. 1129, 16 octombrie 2007).1176. Hotărîre cu privire la dizolvarea Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova (nr. 1130, 16 octombrie 2007).1177. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1131, 16 octombrie 2007). 1178. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1132, 17 octombrie 2007). 1179. Hotărîre cu privire la mijloacele speciale ale instituțiilor subordonate Agenției Sportului (nr. 1137, 18 octombrie 2007).1180. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 11 octombrie 2006 (nr. 1138, 18 octombrie 2007). 1181. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1139, 18 octombrie 2007).1182. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea laședința Consiliului șefilor de state ale Comunității Statelor Independente (or. Dușanbe, 5-7 octombrie 2007) (nr. 1140, 19 octombrie 2007). 1183. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 1141, 19 octombrie 2007).1184. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1142, 19 octombrie 2007).1185. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 1144, 19 octombrie 2007).1186. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1145, 19 octombrie 2007).1187. Hotărîre cu privire la instituirea unor premii (nr. 1146, 19 octombrie 2007). 1188. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1147, 19 octombrie 2007).1189. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situațiile de ședere ilegală, semnat la 10 octombrie 2007 la Bruxelles (nr. 1148, 19 octombrie 2007).1190. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007 (nr. 1149, 19 octombrie 2007).1191. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1150, 22 octombrie 2007).1192. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului european referitor la transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interne (ADN) (nr. 1151, 22 octombrie 2007).1193. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală (nr. 1152, 22 octombrie 2007).1194. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei NEGUȚA, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1153, 22 octombrie 2007).1195. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1157, 23 octombrie 2007). 1196. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1158, 24 octombrie 2007). 1197. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea ședinței a XXV-a a Consiliului interstatal pentru colaborare în domeniul construcțiilor al țărilor-membre ale C.S.I. (mun. Chișinău, 26-27 octombrie 2007) (nr. 1160, 24 octombrie 2007)1198. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Victor MОNDRU (nr. 1161, 24 octombrie 2007) 1199. Dispoziție (nr. 93-d, 19 octombrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova626. Ordin cu privire la modificarea ordinului ministerului nr. 61 din 01.04.2005 (nr. 195, 12 octombrie 2007).Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova627. Ordin comun pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Instrucțiunea privind modul de organizare și înfăptuire a măsurilor operative de investigații în rețelele de telefonie fixă și mobilă (nr. 49, 308, 85, 30 august 2007).Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 628. Hotărîre privind aprobarea metodologiei de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere (nr. 263, 5 octombrie 2007).Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare629. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind procedura de legalizare a capitalului pe piața valorilor mobiliare (nr. 52/1, 18 octombrie 2007).630. Hotărîre cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Ziarului Capital Market О.S. (nr. 52/2, 18 octombrie 2007).631. Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului publicației periodice de specialitate a Comisiei Naționale a Pieței Financiare Ziarul Capital Market О.S. în redacție nouă (nr. 52/3, 18 octombrie 2007).Acte ale Comisiei Electorale Centrale632. Hotărîre cu privire la imposibilitatea desfășurării votării repetate pentru alegerile primarului satului Buțeni, raionul Hîncești (nr. 1269, 14 octombrie 2007).633. Hotărîre cu privire la rezultatele votării repetate din 14 octombrie 2007 în circumscripția electorală comunală Chirca nr. 4/6, raionul Anenii Noi (nr. 1270, 16 octombrie 2007).634. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor noi pentru alegerea consilierilor în consiliul sătesc și primarului satului Buțeni, raionul Hîncești (nr. 1272, 16 octombrie 2007).Acte ale Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar635. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 62/4, 19 octombrie 2007).