Nr. 171-174 02.11.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova666. Decret pentru promulgarea Legii privind statutul ofițerului de informații și securitate (nr. 1354-IV, 26 octombrie 2007). 667. Lege privind statutul ofițerului de informații și securitate (nr. 170-XVI, 19 iulie 2007). 668. Hotărîre asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008 (nr. 225-XVI, 26 iulie 2007).669. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Ghenadie ABAȘCHIN, Valeriu BOGDAN și Vladimir CULICOV (nr. 1352-IV, 25 octombrie 2007).670. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Petru GRICIUC (nr. 1353-IV, 25 octombrie 2007).671. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Asia ODOBESCU (nr. 1355-IV, 29 octombrie 2007).672. Decret privind conferirea de titluri onorifice unui grup de lucrători de la Teatrul Național de Operă și Balet (nr. 1356-IV, 29 octombrie 2007).Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova 22. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Curții Constituționale nr. 11 din 10 mai 2004 (nr. 27, 23 octombrie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova1200. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la activitatea brokerului vamal și a specialistului în domeniul vămuirii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1290 din 9 decembrie 2005 (nr. 1026, 14 septembrie 2007).1201. Hotărîre cu privire la aprobarea normelor de dotare cu mijloace tehnice criminalistice și a normelor anuale de consum al reactivelor chimice, necesare pentru activitatea organelor și subdiviziunilor teritoriale criminalistice ale Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1154, 23 octombrie 2007). 1202. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Chișinău la 13 septembrie 2007 (nr. 1155, 23 octombrie 2007).1203. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1156, 23 octombrie 2007).1204. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova RT DSE. 1.01-2005 (nr. 1159, 24 octombrie 2007).1205. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1162, 25 octombrie 2007).1206. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1165, 29 octombrie 2007). 1207. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 694 din 13 iulie 2005 (nr. 1166, 29 octombrie 2007).1208. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto (nr. 1167, 29 octombrie 2007).1209. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1643 din 19 decembrie 2002 (nr. 1168, 29 octombrie 2007). 1210. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator al anului 2007 (nr. 1169, 29 octombrie 2007).1211. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental în domeniul securității sociale (nr. 1170, 29 octombrie 2007). 1212. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor în Acordul privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizării, metrologiei și certificării din 13 martie 1992 (nr. 1171, 29 octombrie 2007). 1213. Dispoziție (nr. 89-d, 28 septembrie 2007).1214. Dispoziție (nr. 95-d, 23 octombrie 2007).1215. Dispoziție (nr. 96-d, 23 octombrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Industriei și Infrastructurii al Republicii Moldova 636. Ordin cu privire la Reglementarea tehnică Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate vînzării către consumatori (nr. 147, 26 octombrie 2007). Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova637. Ordin cu privire la stabilirea coeficienților de indexare a tarifelor la transportul de mărfuri pe cale ferată în trafic local (nr. 216, 29 octombrie 2007).Acte ale Agenției Apele Moldovei 638. Ordin cu privire la tariful de realizare a apei potabile (nr. 01-C/613, 31 octombrie 2007) Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 639. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Băncii Comerciale Moldova-Agroindbank S.A. (nr. 53/1, 25 octombrie 2007). 640. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/2, 25 octombrie 2007). 641. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 53/3, 25 octombrie 2007). 642. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Transcon (nr. 53/4, 25 octombrie 2007). 643. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii C.N.V.M. nr. 17/5 din 01.04.2004 Cu privire la lichidarea benevolă a F.I.N.N. Exiton-Bon S.A., F.I.N.N. Exiton-Invest S.A., F.I.N.N. Nord-Invest S.A. și desemnarea reprezentanților Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în componența comisiei de lichidare (nr. 53/6, 25 octombrie 2007). 644. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Fregata (nr. 53/5-O, 25 octombrie 2007). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 645. Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 270, 25 octombrie 2007).