Nr. 175-177 09.11.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova673. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind asistența judiciară și recunoașterea și executarea hotărîrilor în materie civilă (nr. 1358-IV, 30 octombrie 2007). 674. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind asistența judiciară și recunoașterea și executarea hotărîrilor în materie civilă (nr. 219-XVI, 18 octombrie 2007). 675. Hotărîre privind eliberarea din funcție a directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 226-XVI, 1 noiembrie 2007). 676. Hotărîre privind numirea în funcție a directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 227-XVI, 1 noiembrie 2007). 677. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Renat IBRAGHIMOV (nr. 1357-IV, 30 octombrie 2007). 678. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Valeriu OSTALEP, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 1359-IV, 1 noiembrie 2007). 679. Decret privind eliberarea domnului Artur REȘETNICOV din funcția de consilier al Președintelui în problemele juridice, șef al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 1360-IV, 2 noiembrie 2007). 680. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Elena MANZA (nr. 1361-IV, 5 noiembrie 2007). 681. Decret privind numirea doamnei Viorelia MOLDOVAN-BATRОNAC în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele culturii, învățămîntului și științei (nr. 1362-IV, 5 noiembrie 2007). 682. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Victor TCACI (nr. 1363-IV, 6 noiembrie 2007). 683. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Lev LEȘCENKO (nr. 1364-IV, 6 noiembrie 2007).684. Decret privind declararea anului 2009 drept An al sărbătoririi a 650 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc (nr. 1365-IV, 6 noiembrie 2007).Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova23. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi ale art. 298, art. 300 și art. 313 din Codul de procedură penală, introduse prin Legea nr. 264-XVI din 28 iulie 2006 Pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Mldova (nr. 26, 23 octombrie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 1216. Hotărîre cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat (nr. 1136, 18 octombrie 2007).1217. Hotărîre cu privire la Programul Național de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2007-2011 (nr. 1143, 19 octombrie 2007). 1218. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1173, 31 octombrie 2007). 1219. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1174, 31 octombrie 2007). 1220. Hotărîre cu privire la dizolvarea Inspectoratului de Stat pentru Navele de Tonaj Mic (nr. 1175, 31 octombrie 2007). 1221. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniul turismului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru, semnat la Chișinău la 13 septembrie 2007 (nr. 1176, 31 octombrie 2007). 1222. Hotărîre pentru realizarea inițiativelor Președintelui Republicii Moldova privind întărirea încrederii și securității în contextul procesului soluționării problemei transnistrene (nr. 1178, 31 octombrie 2007). 1223. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni cu privire la executarea Hotărîrii Parlamentului nr. 166-XVI din 13 iulie 2007 și Hotărîrii Parlamentului nr. 167-XVI din 13 iulie 2007 (nr. 1179, 1 noiembrie 2007). 1224. Hotărîre cu privire la rechemarea reprezentantului Republicii Moldova în Consiliul Coordonator Interstatal al Teleradiocompaniei Interstatale MIR (nr. 1180, 2 noiembrie 2007). 1225. Hotărîre cu privire la reprezentantul Republicii Moldova în Consiliul Coordonator Interstatal al Teleradiocompaniei Interstatale MIR (nr. 1181, 2 noiembrie 2007). 1226. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria în domeniul asigurărilor sociale (nr. 1182, 2 noiembrie 2007). 1227. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea amendamentelor la articolele VI și XIV.A din Statutul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, adoptate la Viena la 1 octombrie 1999 (nr. 1183, 2 noiembrie 2007). 1228. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 1184, 2 noiembrie 2007). 1229. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 1185, 2 noiembrie 2007). 1230. Hotărîre cu privire la desemnarea membrilor Comisiei de Certificare și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1186, 2 noiembrie 2007). 1231. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, ministru al economiei și comerțului (nr. 1187, 2 noiembrie 2007). 1232. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1465 din 8 decembrie 2003 (nr. 1188, 2 noiembrie 2007). 1233. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru, în Republica Ungară (Budapesta, 16 octombrie 2007) (nr. 1189, 2 noiembrie 2007). 1234. Hotărîre pentru completarea Regulamentului privind expertiza juridică și înregistrarea de stat a actelor normative departamentale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1104 din 28 noiembrie 1997 (nr. 1190, 2 noiembrie 2007). 1235. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la acordarea unui ajutor nerambursabil (nr. 1191, 2 noiembrie 2007). 1236. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 (nr. 1192, 2 noiembrie 2007). 1237. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 1193, 5 noiembrie 2007). 1238. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1194, 5 noiembrie 2007).1239. Hotărîre privind instalarea bustului scriitorului Ihil Șraibman (nr. 1195, 5 noiembrie 2007).1240. Hotărîre cu privire la transmiterea obiectivelor acvatice și a unei întreprinderi proprietate publică a statului în gestiunea Agenției pentru Silvicultură Moldsilva (nr. 1196, 5 noiembrie 2007). 1241. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la măsurile de protecție socială a populației în legătură cu majorarea tarifelor la energia electrică (nr. 1197, 5 noiembrie 2007).1242. Hotărîre cu privire la aprobarea și modificarea unor acte legislative (nr. 119 8, 6 noiembrie 2007).1243. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1199, 6 noiembrie 2007).1244. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Oleg ROTARU (nr. 1204, 7 noiembrie 2007).1245. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Viorelia MOLDOVAN-BATRОNAC (nr. 1205, 7 noiembrie 2007).1246. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Iurie BUCINSCHI (nr. 1206, 7 noiembrie 2007).1247. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Sergiu TATAROV (nr. 1207, 7 noiembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova 646. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Departamentului Vamal nr. 158-O din 04.08.2003.647. Ordin privind modificarea Ordinului nr. 361-O din 25 septembrie 2007 (Monitorul Oficial nr. 161-164 din 12 octombrie 2007) (nr. 418-O, 30 octombrie 2007).Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile 648. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-APL Autorizarea personalului aeronautic din aviația civilă (piloți, navigatori, ingineri de bord, însoțitori de bord, operatori de bord, controlori de trafic aerian) (nr. 128/GEN, 18 octombrie 2007). 649. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-MPL Autorizarea personalului aeronautic din aviația civilă (specialiști de întreținere tehnică a aeronavelor) (nr. 129/GEN, 18 octombrie 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare650. Hotărîre cu privire la acordul prealabil de inițiere a procedurii de lichidare din proprie inițiativă a genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare de administrare fiduciară a investițiilor, desfășurat de Societatea cu răspundere limitată Gest-Capital-MF (nr. 54/1, 1 noiembrie 2007).651. Hotărîre cu privire la acordul prealabil de inițiere a procedurii de lichidare din proprie inițiativă a genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare de administrare fiduciară a investițiilor, desfășurat de Societatea cu răspundere limitată AD-Manager Managerul Fondului (nr. 54/2, 1 noiembrie 2007).652. Hotărîre cu privire la excluderea Societății cu răspundere limitată Manager-Prim din Registrul participanților profesioniști (nr. 54/3, 1 noiembrie 2007).Acte ale Comisiei Electorale Centrale 653. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Albina nr. 11/2, raionul Cimișlia (nr. 1303, 30 octombrie 2007). 654. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Bugeac nr. 36/8, UTA Găgăuzia (nr. 1304, 30 octombrie 2007). 655. Hotărîre cu privire la delegarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale pentru participare la festivitățile consacrate jubileului Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei (nr. 1319, 30 octombrie 2007). 656. Hotărîre cu privire la delegarea unor funcționari ai aparatului Comisiei Electorale Centrale pentru participare la cursuri de scurtă durată în Republica Ungară (nr. 1320, 30 octombrie 2007). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei657. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 280, 1 noiembrie 2007).Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova657a. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV (nr. 107, 19 octombrie 2007).