Nr. 178-179 16.11.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova685. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 228-XVI, 1 noiembrie 2007). 686. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 229-XVI, 1 noiembrie 2007). 687. Hotărîre privind numirea în funcție a unui membru al Curții de Conturi (nr. 230-XVI, 2 noiembrie 2007). 688. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind vînzarea unui imobil (nr. 233-XVI, 2 noiembrie 2007). 689. Decret privind numirea domnului Igor VREMEA în funcția de consilier al Președintelui în problemele juridice, șef al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 1366-IV, 7 noiembrie 2007). 690. Decret privind conferirea de titluri onorifice domnilor Valentin CHIPER, Gheorghe CHIPER și Dan VIZITIU (nr. 1367-IV, 8 noiembrie 2007). 691. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1368-IV, 10 noiembrie 2007). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 56. Hotărîre despre aprobarea Standardelor de audit aplicabile etapei de planificare și Standardelor de audit aplicabile la etapa procedurilor de audit (nr. 70, 16 octombrie 2006). 57. Hotărîre despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardului de audit aplicabil etapei de raportare (nr. 79, 16 noiembrie 2006). 58. Hotărîre despre aprobarea Standardelor de audit speciale (nr. 2, 11 ianuarie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 1248. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a acesteia (nr. 1177, 31 octombrie 2007). 1249. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1200, 6 noiembrie 2007). 1250. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1201, 6 noiembrie 2007). 1251. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului și a structurii Departamentului de administrare judecătorească (nr. 1202, 6 noiembrie 2007). 1252. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între S.A. Gazprom și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova cu privire la donația de mijloace financiare (nr. 1203, 7 noiembrie 2007). 1253. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1208, 8 noiembrie 2007).1254. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1210, 8 noiembrie 2007). 1255. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului încheiat prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea grantului de asistență tehnică pentru proiectul de îmbunătățire a echipamentului Centrului Național de Perfecționare în domeniul Mecanizării Agriculturii (nr. 1211, 12 noiembrie 2007). 1256. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1321 din 14 decembrie 2005 (nr. 1212, 12 noiembrie 2007). 1257. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unui autovehicul cu destinație medicală (nr. 1213, 13 noiembrie 2007). 1258. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1214, 13 noiembrie 2007). 1259. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de creare și distribuire a mijloacelor fondului special pentru finanțarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcții (nr. 1218, 13 noiembrie 2007). 1260. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind deținerea și protecția animalelor de companie (nr. 1219, 13 noiembrie 2007). 1261. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu OSTALEP, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 1220, 13 noiembrie 2007). 1262. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane (nr. 1221, 13 noiembrie 2007). 1263. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1224, 13 noiembrie 2007). 1264. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la prelungirea mandatului consiliului local și al primarului satului Corjova, raionul Dubăsari (nr. 1225, 13 noiembrie 2007). 1265. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1226, 13 noiembrie 2007).1266. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1227, 13 noiembrie 2007). 1267. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea anexei la HotărîreaParlamentului nr. 300-XVI din 24 noiembrie 2005 cu privire la Programul legislativ pentru anii 2005-2009 (nr. 1233, 13 noiembrie 2007). 1268. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 32 din Constituția Republicii Moldova (nr. 1234, 13 noiembrie 2007). 1269. Hotărîre cu privire la modificarea destinației terenurilor (nr. 1236, 13 noiembrie 2007). 1270. Hotărîre cu privire la modificarea destinației și schimbul unor terenuri (nr. 1237, 13 noiembrie 2007). 1271. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Valentina HAHEU (nr. 1238, 14 noiembrie 2007). ...1272. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ștefan CALANCEA (nr. 1239, 14 noiembrie 2007). ..1273. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ion POCHIN (nr. 1240, 14 noiembrie 2007). ...............1274. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 326 din 21 martie 2007 (nr. 1241, 14 noiembrie 2007). 1275. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Sergiu RAȚĂ (nr. 1242, 14 noiembrie 2007).1276. Dispoziție (nr. 90-d, 28 septembrie 2007). 1277. Dispoziție (nr. 98-d, 5 noiembrie 2007). 1278. Dispoziție (nr. 99-d, 5 noiembrie 2007). 1279. Dispoziție (nr. 100-d, 8 noiembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Biroului Național de Statistică 658. Indicii prețurilor de consum al populației Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 659. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Claritate (nr. 55/1, 8 noiembrie 2007). 660. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Consat (nr. 55/2, 8 noiembrie 2007). 661. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Utilajcom (nr. 55/3, 8 noiembrie 2007). 662. Hotărîre cu privire la prescrierea convocării adunării generale a acționarilor Societății pe acțiuni Arhproiect (nr. 55/4, 8 noiembrie 2007). 663. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe ale unor participanți profesioniști (nr. 55/5-O, 8 noiembrie 2007). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 664. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a dnei Brelian Iulia, președinte al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Albina nr. 11/2, raionul Cimișlia și a dlui Prisecarean Stanislav, președinte al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Bugeac nr. 36/8, UTA Găgăuzia (nr. 1322, 6 noiembrie 2007). 665. Hotărîre cu privire la măsurile ce urmează a fi întreprinse de către autoritățile administrației publice centrale în legătură cu situația creată în circumscripția electorală comunală Corjova nr. 15/3, raionul Dubăsari (nr. 1323, 6 noiembrie 2007). Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 666. Decizie cu privire la eliberarea licențelor de emisie prin satelit (nr. 103, 11 octombrie 2007). 667. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie unor întreprinderi (nr. 104, 11 octombrie 2007). 668. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie, eliberate întreprinderii Acces TV SRL din Chișinău (nr. 106, 11 octombrie 2007). 669. Decizie cu privire la serviciile de programe ale posturilor de radio 101,3 FM, Veritas FM, Unda Nistreană, PoliDisc Русское Радио (nr. 109, 19 octombrie 2007).