Nr. 180-183 23.11.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova692. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1380-IV, 20 noiembrie 2007). 693. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 231-XVI, 2 noiembrie 2007). 694. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea cazurilor de apatridie în legătură cu succesiunea statelor (nr. 1370-IV, 14 noiembrie 2007).695. Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea cazurilor de apatridie în legătură cu succesiunea statelor (nr. 232-XVI, 2 noiembrie 2007).696. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentului la Convenția privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (nr. 1373-IV, 15 noiembrie 2007).697. Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenția privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (nr. 236-XVI, 8 noiembrie 2007).698. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor (nr. 1371-IV, 14 noiembrie 2007).699. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor (nr. 237-XVI, 8 noiembrie 2007).700. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (nr. 1372-IV, 14 noiembrie 2007).701. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (nr. 238-XVI, 8 noiembrie 2007).702. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru completarea articolului 11 al Legii nr. 386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun și la produsele din tutun (nr. 240-XVI, 8 noiembrie 2007). 703. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Maria CORNIENCO (nr. 1369-IV, 14 noiembrie 2007).704. Decret privind eliberarea din serviciul militar și trecerea în rezervă a domnului Ion URSU, general de divizie (nr. 1374-IV, 15 noiembrie 2007).705. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnelor Maria POPESCU și Vera BOGHI (nr. 1375-IV, 16 noiembrie 2007). 706. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 52-IV din 17 mai 2005 și pentru modificarea și completarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 53-IV din 17 mai 2005 (nr. 1376-IV, 16 noiembrie 2007). 707. Decret privind numirea domnului Marc TKACIUK în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele politice (nr. 1377-IV, 16 noiembrie 2007). 708. Decret privind numirea domnului Valerii DIOZU în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele dezvoltării informaționale, șef al Direcției informativ-analitice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 1378-IV, 16 noiembrie 2007). 709. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Svetlana CAITAZ (nr. 1379-IV, 20 noiembrie 2007). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 59. Hotărîre privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Internatul Psihoneurologic, com. Bădiceni, r-nul Soroca, pe perioada anilor 2005-2006 (nr. 70, 2 octombrie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova1280. Hotărîre cu privire la optimizarea numărului de personal al autorităților administrației publice centrale abilitate cu funcții de control (nr. 1163, 25 octombrie 2007). 1281. Hotărîre cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică (nr. 1209, 8 noiembrie 2007). 1282. Hotărîre privind reorganizarea unor autorități ale administrației publice și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 1215, 13 noiembrie 2007).1283. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1216, 13 noiembrie 2007).1284. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letone privind cooperarea în domeniul tehnologiilor informaționale, semnat la Chișinău la 24 august 2007 (nr. 1217, 13 noiembrie 2007).1285. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 334-XVI din 16 decembrie 2005 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea cu destinație specială a mijloacelor bănești provenite din vînzarea a două terenuri, cu suprafața totală de 12 hectare, din hotarele administrativ-teritoriale ale orașului Codru (municipiul Chișinău), precum și din excluderea acestora din categoriile de terenuri cu destinație agricolă și din circuitul agricol (nr. 1222, 13 noiembrie 2007). 1286. Hotărîre cu privire la executarea Programului de redresare și ameliorare a ramurii avicole pe anii 2002-2010 (nr. 1223, 13 noiembrie 2007).1287. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea, proiectarea, instalarea, recepția și exploatarea aparatelor de evidență a consumurilor de apă (nr. 1228, 13 noiembrie 2007).1288. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind retragerea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 1229, 13 noiembrie 2007).1289. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 1230, 13 noiembrie 2007).1290. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1231, 13 noiembrie 2007).1291. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind protecția animalelor (nr. 1232, 13 noiembrie 2007).1292. Hotărîre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1295 din 13 noiembrie 2006 (nr. 1235, 13 noiembrie 2007).1293. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele sanitare veterinare aplicabile comerțului cu animale și produse de origine animală (nr. 1243, 15 noiembrie 2007). 1294. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecția invențiilor (nr. 1244, 16 noiembrie 2007). 1295. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat (nr. 1248, 16 noiembrie 2007). 1296. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 276 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 1250, 16 noiembrie 2007). 1297. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Boris COJUHARI (nr. 1252, 19 noiembrie 2007). 1298. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Valentin DRAGAN (nr. 1253, 19 noiembrie 2007). 1299. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural (nr. 1255, 19 noiembrie 2007). 1300. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1259, 19 noiembrie 2007). 1301. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 1260, 19 noiembrie 2007). 1302. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare economică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cuba (nr. 1261, 19 noiembrie 2007). 1303. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 47 din 12 ianuarie 2007 (nr. 1262, 19 noiembrie 2007). 1304. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1264, 19 noiembrie 2007). 1305. Hotărîre privind transmiterea unui pachet de acțiuni ale statului (nr. 1270, 21 noiembrie 2007).1306. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Nicolae ALEXEI (nr. 1271, 21 noiembrie 2007).1307. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ion CEBAN (nr. 1272, 21 noiembrie 2007).1308. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Violeta IVANOV (nr. 1273, 21 noiembrie 2007). 1309. Dispoziție (nr. 102-d, 15 noiembrie 2007).1310. Dispoziție (nr. 103-d, 15 noiembrie 2007).1311. Dispoziție (nr. 104-d, 15 noiembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 670. Ordin privind listele persoanelor și entităților implicate în activități teroriste (nr. 75, 14 noiembrie 2007). Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile 671. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-HOC Certificarea întreprinderilor de deservire la sol și a întreprinderilor ce prestează servicii în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor (nr. 8/GEN, 17 ianuarie 2006). Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 672. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) și Instrucțiunii privind modul de completare și prezentare a acesteia (nr. 566, 7 noiembrie 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 673. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării (nr. 56/1, 15 noiembrie 2007). 674. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 56/2, 15 noiembrie 2007). 675. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Drumețul (nr. 56/3, 15 noiembrie 2007). 676. Hotărîre cu privire la Consiliul de experți pe lîngă Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 56/4, 15 noiembrie 2007). Acte ale Comisiei Electorale Centrale677. Hotărîre cu privire la fixarea datei de desfășurare a turului doi de scrutin pentru alegerea primarului comunei Drăsliceni, raionul Criuleni (nr. 1339, 15 noiembrie 2007). 678. Hotărîre cu privire la delegarea unor membri și funcționari ai aparatului Comisiei Electorale Centrale la Moscova, Federația Rusă (nr. 1355, 15 noiembrie 2007).Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 679. Decizie cu privire la cererea prealabilă a Societății Române de de Televiziune și la demersul A.O. T.E.M.M.A. (nr. 114, 2 noiembrie 2007).