Nr. 188-191 07.12.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova729. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la mediere (nr. 1399-IV, 29 noiembrie 2007). 730. Lege cu privire la mediere (nr. 134-XVI, 14 iunie 2007). 731. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1400-IV, 29 noiembrie 2007). 732. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 235-XVI, 8 noiembrie 2007). 733. Hotărîre pentru modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 88-XVI din 13 mai 2005 privind desemnarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în unele organizații parlamentare internaționale (nr. 248-XVI, 22 noiembrie 2007). 734. Decret privind numirea doamnei Elena GLIGOR în funcția de judecător și vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău (nr. 1392-IV, 27 noiembrie 2007).735. Decret privind numirea doamnei Ludmila URSU în funția de președinte al Judecătoriei Leova (nr. 1393-IV, 27 noiembrie 2007).736. Decret privind numirea domnului Anatolie RUSU în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Edineț (nr. 1394-IV, 27 noiembrie 2007).737. Decret privind numirea domnului Dionisie VITION în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău (nr. 1395-IV, 27 noiembrie 2007).738. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1396-IV, 27 noiembrie 2007).739. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1397-IV, 27 noiembrie 2007). 740. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Gheorghe LUNGU (nr. 1398-IV, 28 noiembrie 2007).741. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Georg SPORSCHILL și Franz Jozef RADLHERR (nr. 1401-IV, 29 noiembrie 2007). 742. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1402-IV, 30 noiembrie 2007).743. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Ludmila ANDREICIUC (nr. 1403-IV, 30 noiembrie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova1340. Hotărîre cu privire la Centrul Național de Management în Sănătate (nr. 1247, 16 noiembrie 2007). 1341. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecția mărcilor (nr. 1249, 16 noiembrie 2007).1342. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicații și recunoașterea conformității acestora (nr. 1274, 23 noiembrie 2007). 1343. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1283, 26 noiembrie 2007). 1344. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Letonia, semnat la Riga la 11 mai 2007 (nr. 1285, 26 noiembrie 2007). 1345. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 292 din 14 martie 2007 (nr. 1288, 26 noiembrie 2007). 1346. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1289, 26 noiembrie 2007). 1347. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (nr. 1293, 27 noiembrie 2007). 1348. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de cooperare și asistență reciprocă în problemele securității nucleare și radiologice dintre guvernele statelor-membre ale Organizației pentru democrație și dezvoltare economică - GUAM, semnat la Baku la 19 iunie 2007 (nr. 1297, 27 noiembrie 2007).1349. Hotărîre cu privire la atribuirea, modificarea destinației și schimbul terenurilor (nr. 1298, 27 noiembrie 2007). 1350. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției internaționale privind suprimarea actelor de terorism nuclear, adoptată la New York la 13 aprilie 2005 (nr. 1299, 27 noiembrie 2007).1351. Hotărîre privind organizarea și desfășurarea la nivel național a concursului Cel mai bun contribuabil al anului (nr. 1300, 27 noiembrie 2007).1352. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 1301, 27 noiembrie 2007).1353. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1302, 27 noiembrie 2007).1354. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1303, 28 noiembrie 2007).1355. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru modificarea articolului 1 al Hotărîrii Parlamentului nr. 15-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 1304, 28 noiembrie 2007).1356. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției sistemului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anii 2008-2015 (nr. 1305, 28 noiembrie 2007). 1357. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Serviciul Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova și Organizația de Standardizare a Republicii Elene (nr. 1306, 28 noiembrie 2007).1358. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecția soiurilor de plante (nr. 1308, 29 noiembrie 2007).1359. Hotărîre privind executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 611 din 1 iunie 2007 Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și sferei sociale pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2007-2008 (nr. 1309, 29 noiembrie 2007).1360. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 69 din 27 ianuarie 2003 (nr. 1310, 29 noiembrie 2007).1361. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 1311, 29 noiembrie 2007).1362. Hotărîre cu privire la aprobarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (nr. 1312, 29 noiembrie 2007).1363. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1313, 29 noiembrie 2007).1364. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Cu privire la participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale postconflict cu caracter umanitar din Irak (nr. 1314, nr. 29 noiembrie 2007).1365. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (NULL, 29 noiembrie 2007).1366. Hotărîre cu privire la pregătirea și desfășurarea jocurilor sportive internaționale ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, ediția a VII-a (nr. 1316, 29 noiembrie 2007). 1367. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Principatului Liechtenstein privind asistența umanitară și cooperarea tehnică, semnat la Bruxelles la 5 septembrie 2007 (nr. 1317, 29 noiembrie 2007).1368. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1178 din 31 octombrie 2007 (nr. 1318, 29 noiembrie 2007).1369. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 1319, 29 noiembrie 2007).1370. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1320, 29 noiembrie 2007).1371. Hotărîre privind completarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forțele Armate (nr. 1321, 29 noiembrie 2007).1372. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a indemnizației viagere sportivilor de performanță (nr. 1322, 29 noiembrie 2007). 1373. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1323, 29 noiembrie 2007).1374. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1324, 29 noiembrie 2007).1375. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1325, 29 noiembrie 2007).1376. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1326, 29 noiembrie 2007).1377. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 (nr. 1327, 29 noiembrie 2007).1378. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ajutorul social (nr. 1328, 29 noiembrie 2007).1379. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensației în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice (nr. 1329, 29 noiembrie 2007). 1380. Hotărîre cu privire la lichidarea școlii-internat auxiliare din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul (nr. 1330, 29 noiembrie 2007).1381. Hotărîre cu privire la implementarea Legii nr. 187-XVI din 26 iulie 2007 privind formularea declarațiilor Republicii Moldova la Convenția împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (nr. 1331, 29 noiembrie 2007). 1382. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului hotărîrii Parlamentului Privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 421-XV din 16 decembrie 2004 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și Planului de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției (nr. 1332, 30 noiembrie 2007).1383. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Serviciul Pazei Frontierei de Stat pe lîngă Ministerul de Interne al Republicii Lituania, semnat la Vilnius la 19 octombrie 2007 (nr. 1333, 30 noiembrie 2007). 1384. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la asigurarea cu pensii a persoanelor eliberate din serviciul militar, membrilor familiilor lor și alte modalități ale protecției lor sociale, semnat la Kiev la 21 octombrie 2007 (nr. 1334, 30 noiembrie 2007). 1385. Hotărîre pentru aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 1342, 30 noiembrie 2007). 1386. Hotărîre cu privire la acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice (nr. 1345, 30 noiembrie 2007). 1387. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Evgheni PISOV (nr. 1354, 5 decembrie 2007)1388. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Rodica SCUTELNIC (nr. 1355, 5 decembrie 2007) 1389. Hotărîre cu privire la zilele de odihnă din luna decembrie 2007 și ianuarie martie 2008 (nr. 1356, 5 decembrie 2007)1390. Dispoziție (nr. 109-d, 29 noiembrie 2007). 1391. Dispoziție (nr. 111-d, 29 noiembrie 2007).1392. Dispoziție (nr. 112-d, 29 noiembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 692. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Standardului Național de Audit (nr. 96, 26 noiembrie 2007). Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova 693. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării periodice și acreditării Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova (nr. 11.3, 29 noiembrie 2007). Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 694. Hotărîre cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale rețelelor electrice de transport (nr. 266, 20 noiembrie 2007). 695. Hotărîre cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale rețelelor electrice de distribuție (nr. 267, 20 noiembrie 2007). Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței 696. Hotărîre (nr. DCC-41, 15 noiembrie 2007). Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 697. Comunicat informativ privind unele aspecte ce țin de aplicarea TVA, impozitului pe venit, eliberarea facturilor fiscale și modalitatea de completare a Registrelor de procurări și vînzări la efectuarea livrărilor de mărfuri și servicii în cadrul contractelor de comision sau administrarea fiduciară (nr. 17-13-02/1-6706) 62, 26 noiembrie 2007). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 698. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova (nr. 271, 25 octombrie 2007). 699. Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 299, 29 noiembrie 2007).