Nr. 215-216 19.07.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

470. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2206-VII, 13 iulie 2016)

471. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 141, 17 iunie 2016)

472. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice (nr. 2207-VII, 13 iulie 2016)

473. Lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice (nr. 148, 1 iulie 2016)

474. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2208-VII, 13 iulie 2016)

475. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 153, 1 iulie 2016)

476. Decret privind promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2016 (nr. 2209-VII, 14 iulie 2016)

477. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 (nr. 157, 1 iulie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

938. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 867, 15 iulie 2016)

939. Dispoziţie (nr. 99-d, 15 iulie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1201. Ordin cu privire la aprobarea Normelor tehnice în domeniul semnăturii electronice avansate calificate (nr. 69, 15 iulie 2016)

1202. Ordin cu privire la aprobarea unor acte normative în domeniul organizării funcţionării prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice (nr. 70, 15 iulie 2016)

1203. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 29 din 16 aprilie 2009 (nr. 71, 15 iulie 2016)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

1204. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în documentul “Cerinţe tehnice. Servicii de informare aeronautică” (nr.17/GEN, 1 iulie 2016)

1205. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în documentul “Cerinţe tehnice privind hărțile aeronautice” (nr. 18/GEN, 1 iulie 2016)

1206. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în documentul “Cerinţe tehnice. Servicii de trafic aerian” (nr. 19/GEN, 1 iulie 2016)