Nr. 192-193 13.12.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,decrete ale Președintelui Republicii Moldova744. Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2008745. Legea bugetului de stat pe anul 2008