Nr. 194-197 14.12.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova746. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1405-IV, 7 decembrie 2007). 747. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 243-XVI, 16 noiembrie 2007). 748. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unei unități de transport (nr. 1408-IV, 7 decembrie 2007). 749. Lege privind importul unei unități de transport (nr. 259-XVI, 30 noiembrie 2007). 750. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectelor a trei protocoale privind completarea Acordului-cadru multilateral privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia (nr. 1404-IV, 4 decembrie 2007). 751. Decret privind conferirea de distincții de stat unor oameni de cultură și artă (nr. 1406-IV, 7 decembrie 2007). 752. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Andrei NEGUȚA, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1409-IV, 7 decembrie 2007). 753. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Andrei NEGUȚA, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1410-IV, 7 decembrie 2007). Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova 24. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituționalității excepției de neconstituționalitate a prevederilor alin. 2 art. 12 din Legea nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 Privind reabilitarea victimelor represiunilor politice în redacția Legii nr. 186-XVI din 29 iunie 2006 (nr. 3, 4 decembrie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 1393. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate (nr. 1251, 16 noiembrie 2007). 1394. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Mediului din Regatul Belgiei privind colaborarea în domeniul protecției mediului și folosirii durabile a resurselor naturale (nr. 1336, 30 noiembrie 2007). 1395. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1337, 30 noiembrie 2007). 1396. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind eliberarea extraselor plurilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 (nr. 1338, 30 noiembrie 2007). 1397. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 1 iunie 2007 (nr. 1339, 30 noiembrie 2007). 1398. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 225 din 1 martie 2006 (nr. 1340, 30 noiembrie 2007). 1399. Hotărîre cu privire la realizarea Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1030 din 12 octombrie 1998 (nr. 1341, 30 noiembrie 2007). 1400. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 790 din 1 august 2005 (nr. 1343, 30 noiembrie 2007). 1401. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1344, 30 noiembrie 2007). 1402. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 1346, 30 noiembrie 2007). 1403. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 161 privind serviciile de sănătate în muncă, adoptată la Geneva la 7 iunie 1985 (nr. 1347, 30 noiembrie 2007). 1404. Hotărîre cu privire la realizarea Programului național de combatere și profilaxie a holerei și altor boli diareice acute pentru anii 2003-2010 (nr. 1348, 30 noiembrie 2007). 1405. Hotărîre privind realizarea Programului național de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pe anii 2006-2010 (perioada de referință - semestrul I al anului 2007) (nr. 1349, 3 decembrie 2007). 1406. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1350, 3 decembrie 2007). 1407. Hotărîre privind participarea la Asociația Internațională de Testare a Semințelor și la Schemele de producere a semințelor ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (nr. 1351, 3 decembrie 2007). 1408. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1352, 3 decembrie 2007). 1409. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aplicarea unei măsuri de salvgardare (nr. 1353, 3 decembrie 2007). 1410. Hotărîre cu privire la modul de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică externă în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 1357, 6 decembrie 2007).1411. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1359, 7 decembrie 2007). 1412. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de eficientizare a sistemului de asistență socială pe anii 2008-2010 (nr. 1360, 7 decembrie 2007). 1413. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1362, 7 decembrie 2007). 1414. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1363, 7 decembrie 2007). 1415. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1364, 7 decembrie 2007). 1416. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea art. 216 din Codul penal al Republicii Moldova (nr. 1365, 7 decembrie 2007). 1417. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 1366, 7 decembrie 2007). 1418. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Statutului Asociației Șefilor de Poliție din Europa de Sud-Est (SEPCA) (nr. 1367, 7 decembrie 2007). 1419. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1368, 7 decembrie 2007). 1420. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 912 din 26 august 2005 (nr. 1369, 7 decembrie 2007). 1421. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului încheiat prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind facilitarea procedurii de obținere a vizelor de lungă durată pentru șoferii profesioniști, cetățeni ai Republicii Moldova și Republicii Turcia, care efectuează transportul internațional de pasageri și mărfuri (nr. 1370, 7 decembrie 2007). 1422. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 115-XVI din 18 mai 2006 cu privire la scutirea de taxa vamală a unor mărfuri importate de către organizațiile din sfera științei și inovării (nr. 1371, 7 decembrie 2007). 1423. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (nr. 1372, 7 decembrie 2007). 1424. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, adoptat la 17 iulie 1998 (nr. 1373, 7 decembrie 2007). 1425. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1374, 7 decembrie 2007). 1426. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Poștale Universale și Protocolului ei final, semnate la București la 5 octombrie 2004 (nr. 1375, 7 decembrie 2007). 1427. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului al șaptelea adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale, semnat la București la 5 octombrie 2004 (nr. 1376, 7 decembrie 2007). 1428. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Regulamentului General al Uniunii Poștale Universale, semnat la București la 5 octombrie 2004 (nr. 1377, 7 decembrie 2007). 1429. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea la Aranjamentul privind serviciile de plată ale poștei, întocmit la București la 5 octombrie 2004 (nr. 1378, 7 decembrie 2007). 1430. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 17 din 4 ianuarie 2007 (nr. 1382, 10 decembrie 2007). 1431. Hotărîre cu privire la executarea în anul 2007 a Planului de acțiuni privind realizarea Strategiei de atragere a investiilor și promovare a exportului pentru anii 2006-2015 (nr. 1384, 10 decembrie 2007). 1432. Dispoziție (nr. 115-d, 6 decembrie 2007). 1433. Dispoziție (nr. 116-d, 6 decembrie 2007). 1434. Dispoziție (nr. 120-d, 11 decembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 700. Modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor în anul 2008 (nr. 07/1-3-06/328, 10 decembrie 2007). Acte ale Ministerului Industriei și Infrastructurii al Republicii Moldova 701. Ordin cu privire la Reglementarea tehnică Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile (nr. 154, 20 noiembrie 2007). Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova 702. Informație referitor la elaborarea, aprobarea, înregistrarea și punerea în aplicare a codurilor de bună practică privind principiile și metodologia standardizării (nr. 05-12/620, 23 noiembrie 2007). Acte ale Biroului Național de Statistică 703. Indicii prețurilor de consum al populației Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare înTelecomunicații și Informatică704. Decizie obligatorie (nr. 01, 7 decembrie 2007).Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 705. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 59/1, 29 noiembrie 2007). 706. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării (nr. 59/2, 29 noiembrie 2007). 707. Hotărîre cu privire la ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare de către Societatea pe acțiuni Fabrica de producere a untului or. Comrat (nr. 59/4, 29 noiembrie 2007). 708. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/3 din 12.04.2007 (nr. 59/5, 29 noiembrie 2007). 709. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale F.I.N.N. Nord-Invest S.A. în proces de lichidare din proprie inițiativă (nr. 58/1-O, 27 noiembrie 2007). 710. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale ale posesorilor pachetului de control în registrul acționarilor Societății pe acțiuni Vinul Codrilor (nr. 59/3-O, 29 noiembrie 2007). Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare 711. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Tehnologii Alimentare (nr. 41/AC, 22 noiembrie 2007).712. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Centrului Științifico-Practic Sănătate Publică și Management Sanitar (nr. 42/AC, 22 noiembrie 2007).