Nr. 203-206 28.12.2007

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova781. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1442-IV, 25 decembrie 2007).782. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 252-XVI, 22 noiembrie 2007).783. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1428-IV, 19 decembrie 2007).784. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 253-XVI, 22 noiembrie 2007).785. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (nr. 1429-IV, 20 decembrie 2007). 786. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (nr. 255-XVI, 29 noiembrie 2007). 787. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1430-IV, 20 decembrie 2007).788. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 256-XVI, 29 noiembrie 2007).789. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1439-IV, 24 decembrie 2007).790. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 266-XVI, 7 decembrie 2007).791. Decret pentru promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2008 (nr. 1432-IV, 21 decembrie 2007). 792. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2008 (nr. 268-XVI, 7 decembrie 2007). 793. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2007 nr. 408-XVI din 21 decembrie 2006 (nr. 1433-IV, 21 decembrie 2007). 794. Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2007 nr. 408-XVI din 21 decembrie 2006 (nr. 269-XVI, 7 decembrie 2007). 795. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 405-XVI din 15 decembrie 2006 (nr. 1434-IV, 21 decembrie 2007). 796. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 405-XVI din 15 decembrie 2006 (nr. 270-XVI, 7 decembrie 2007). 797. Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 (nr. 1443-IV, 25 decembrie 2007). 798. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 (nr. 271-XVI, 7 decembrie 2007). 799. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1435-IV, 21 decembrie 2007).800. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 275-XVI, 13 decembrie 2007).801. Decret pentru promulgarea Legii privind aplicarea unei măsuri de salvgardare (nr. 1437-IV, 24 decembrie 2007). 802. Lege privind aplicarea unei măsuri de salvgardare (nr. 289-XVI, 20 decembrie 2007). 803. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2008 (nr. 265-XVI, 7 decembrie 2007).804. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 133-XVI din 30 iunie 2005 privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 277-XVI, 13 decembrie 2007). 805. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Palamentului nr. 334-XVI din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea cu destinație specială a mijloacelor bănești provenite din vînzarea a două terenuri, cu suprafața totală de 12 hectare, din hotarele administrativ-teritoriale ale orașului Codru (municipiul Chișinău), precum și din excluderea acestora din categoriile de terenuri cu destinație agricolă și din circuitul agricol (nr. 282-XVI, 14 decembrie 2007).806. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 283-XVI, 14 decembrie 2007).807. Hotărîre privind aprobarea devizului de cheltuieli al Parlamentului pentru anul 2008 (nr. 284-XVI, 14 decembrie 2007). 808. Decret privind eliberarea domnului Valentin DEDIU din funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 1431-IV, 20 decembrie 2007). 809. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 1436-IV, 24 decembrie 2007). 810. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de militari ai Armatei Naționale (nr. 1438-IV, 24 decembrie 2007).811. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 340-III din 21 noiembrie 2001 (nr. 1440-IV, 24 decembrie 2007).812. Decret privind modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 971-IV din 30 ianuarie 2007 (nr. 1441-IV, 24 decembrie 2007). Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova 25. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 28 mai 2007 Cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2007 în instituțiile de învățămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate și secundar profesional, cu modificările ulterioare (nr. 30, 18 decembrie 200).26. Hotărîre cu privire la validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 31, 20 decembrie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova1478. Hotărîre privind aprobarea Concepției Sistemului informațional integrat automatizat Migrație și azil (nr. 1401, 13 decembrie 2007). 1479. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Fructe, bace și legume congelate rapid (nr. 1402, 13 decembrie 2007). 1480. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1356 din 5 decembrie 2007 (nr. 1424, 17 decembrie 2007).1481. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1425, 17 decembrie 2007).1482. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de procurare și aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun (nr. 1427, 18 decembrie 2007). 1483. Hotărîre privind asigurarea cu locuințe a militarilor Armatei Naționale (nr. 1428, 18 decembrie 2007). 1484. Hotărîre privind instituirea Grupului de lucru pentru coordonarea procesului de creare și dezvoltare a parcurilor industriale (nr. 1429, 18 decembrie 2007). 1485. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 256 din 9 martie 2006 (nr. 1432, 19 decembrie 2007). 1486. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 1433, 19 decembrie 2007). 1487. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1434, 20 decembrie 2007). 1488. Hotărîre cu privire la decernarea unor premii pentru finalizarea aratului de toamnă în anul 2007 (nr. 1436, 20 decembrie 2007).1489. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1116 din 15 octombrie 2007 (nr. 1439, 21 decembrie 2007). 1490. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1440, 21 decembrie 2007). 1491. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1441, 21 decembrie 2007). 1492. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 911 din 10 august 2007 (nr. 1445, 21 decembrie 2007). 1493. Hotărîre cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (nr. 1450, 24 decembrie 2007). 1494. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1453, 24 decembrie 2007).1495. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de stat a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Regatul Belgiei (Bruxelles, 5-6 decembrie 2007) (nr. 1456, 24 decembrie 2007).1496. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru, la Summit-ul șefilor de guverne ale statelor-membre ale Inițiativei Central Europene (ICE) (Republica Bulgaria, Sofia, 27 noiembrie 2007) (nr. 1458, 24 decembrie 2007). 1497. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1461, 24 decembrie 2007). 1498. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1462, 24 decembrie 2007). 1499. Hotărîre cu privire la Pagina oficială a Guvernului Republicii Moldova în rețeaua Internet (nr. 1464, 24 decembrie 2007). 1500. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1469, 24 decembrie 2007). 1501. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1472, 24 decembrie 2007).1502. Hotărîre cu privire la redistribuirea alocațiilor între beneficiari și obiective, prevăzute în anexele nr.4 și 18 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 (nr. 1473, 25 decembrie 2007) 1503. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1479, 24 decembrie 2007).1504. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 (nr. 1483, 26 decembrie 2007).1505. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1484, 26 decembrie 2007).1506. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1485, 26 decembrie 2007). 1507. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1486, 26 decembrie 2007). 1508. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se oprează în Hotărîrea Guvernului nr. 1357 din 6 decembrie 2007 (nr. 1487, 26 decembrie 2007). 1509. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1496, 27 decembrie 2007). 1510. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1497, 27 decembrie 2007).1511. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1498, 27 decembrie 2007).1512. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1499, 27 decembrie 2007).1513. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1500, 27 decembrie 2007).1514. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1501, 27 decembrie 2007).1515. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1505, 27 decembrie 2007).1516. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1506, 27 decembrie 2007).1517. Dispoziție (nr. 117-d, 10 decembrie 2007).1518. Dispoziție (nr. 118-d, 11 decembrie 2007).1519. Dispoziție (nr. 119-d, 11 decembrie 2007).1520. Dispoziție (nr. 121-d, 12 decembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Economiei și Comerțului al Republicii Moldova 740. Ordin cu privire la abrogarea unei explicații (nr. 92, 18 decembrie 2007). Acte ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova 741. Ordin privind aprobarea Ghidului activităților sau tranzacțiilor suspecte, care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 118, 20 noiembrie 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 742. Hotărîre cu privire la avertizarea Companiei de brokeri Oldex S.A. (nr. 60/2, 13 decembrie 2007). 743. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Оntreprinderea de transport auto din Fălești (nr. 60/3, 13 decembrie 2007). 744. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor emise de Banca Comercială Moldova-Agroindbank S.A. (nr. 60/4, 13 decembrie 2007). 745. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Asistență Călătorii Mapamond (nr. 60/5, 13 decembrie 2007). 746. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 62/1, 20 decembrie 2007). 747. Hotărîre cu privire la radierea valorilor mobiliare emise de Societatea pe acțiuni Hidrotehnica din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 62/2, 20 decembrie 2007). 748. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Floarea Soarelui" (nr. 62/3, 20 decembrie 2007). 749. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Оntreprinderii cu capital străin Rețelele Electrice (mun. CHIȘINĂU) S.A., Оntreprinderii cu capital străin Rețelele Electrice de Distribuție CENTRU S.A. și Оntreprinderii cu capital străin Rețelele Electrice de Distribuție SUD S.A. (nr. 62/5, 20 decembrie 2007).750. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 63/1, 25 decembrie 2007).751. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Floarea Soarelui (nr. 63/3, 25 decembrie 2007).752. Ordonanță cu privire la aplicarea restricțiilor în activitatea Societății pe acțiuni Apeduct-Constructorul (nr. 60/6-O, 13 decembrie 2007). 753. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Termoinstalare (nr. 62/4-O, 20 decembrie 2007). Acte ale Comisiei Electorale Centrale754. Hotărîre cu privire la demisia Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Buțeni nr. 20/7 (nr. 1414, 18 decembrie 2007).Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare 755. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Academiei Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova (nr. 43/AC, 13 decembrie 2007). 756. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei (nr. 44/AC, 13 decembrie 2007). Acte ale Оntreprinderii Mixte Acvilin-Grup SRL757. Declarație privind prețurile maxime de vînzare cu amănuntul la țigaretele cu filtru, produse de Philip Morris și importate în Republica Moldova.Acte ale SRL Cebacot758. Declarație privind prețurile maxime de vînzare cu amănuntul la articole de tutun cu filtruActe ale SC Business Market SRL759. Declarație privind prețurile maxime de vînzare cu amănuntul la articole de tutun cu filtruActe ale Comontel-Grup SRL760. Declarație privind prețurile maxime de vînzare cu amănuntul la articole de tutun cu filtruActe ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 760a. Decizie privind bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio, anunțat prin Decizia CCA nr. 107 din 19 octombrie 2007 (nr. 126, 18 decembrie 2007). Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar761. Hotărîre privind modificarea Listei băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 66/3, 25 decembrie 2007). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 762. Hotărîre cu privire la Politica monetară și valutară a Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2008 (nr. 322, 20 decembrie 2007). 763. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru desfășurarea activității casei de schimb valutar Igorandris S.R.L. (nr. 330, 20 decembrie 2007).