Nr. 1-4 01.01.2008

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova 1. Lege privind societățile pe acțiuni (nr. 1134-XIII, 2 aprilie 1997). 2. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 29 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1445-IV, 26 decembrie 2007). 3. Lege pentru modificarea articolului 29 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 434-XVI, 28 decembrie 2006). 4. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali (nr. 1444-IV, 25 decembrie 2007). 5. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1446-IV, 26 decembrie 2007). 6. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1447-IV, 26 decembrie 2007). 7. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1448-IV, 26 decembrie 2007). 8. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1449-IV, 26 decembrie 2007). 9. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 1450-IV, 26 decembrie 2007). 10. Decret privind declararea anului 2008 An al Tineretului (nr. 1451-IV, 26 decembrie 2007). 11. Decret pentru inițierea negocierilor asupra Memorandumului de Оnțelegere privind Оnființarea Consiliului Regional de Cooperare (CRC) (nr. 1452-IV, 27 decembrie 2007). 12. Decret privind eliberarea domnului Anatolie GОJDIANU din funcția de judecător la Judecătoria Ocnița (nr. 1453-IV, 27 decembrie 2007). 13. Decret privind confirmarea componenței Colegiului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 1454-IV, 27 decembrie 2007). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 1. Hotărîre privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiție pe perioada anilor 2006-2007 (trimestrul I) (nr. 75, 30 octombrie 2007). 2. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activității de control/audit a Curții de Conturi pe anul 2008 (nr. 85, 19 decembrie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 1. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 1437, 20 decembrie 2007). 2. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 1438, 20 decembrie 2007). 3. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 1 august 2006 (nr. 1442, 21 decembrie 2007). 4. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1443, 21 decembrie 2007). 5. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la gărzile populare (nr. 1444, 21 decembrie 2007). 6. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 214 din 10 aprilie 1996 (nr. 1446, 21 decembrie 2007). 7. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la protecția socială a persoanelor care au suferit în rezultatul consecințelor nefaste ale secetei (nr. 1447, 21 decembrie 2007). 8. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind regimul armelor, munițiilor, materiilor și substanțelor explozive (nr. 1448, 21 decembrie 2007). 9. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției privind Cooperarea Polițienească în Europa de Sud-Est, semnată la 5 mai 2006 la Viena (nr. 1454, 24 decembrie 2007). 10. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind privilegiile și imunitățile Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică - GUAM, semnat la Baku la 19 iunie 2007 (nr. 1457, 24 decembrie 2007). 11. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1459, 24 decembrie 2007). 12. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 1460, 24 decembrie 2007). 13. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind redresarea situației social-economice în raionul Basarabeasca (nr. 1463, 24 decembrie 2007). 14. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului 1 din Legea nr. 308-XVI din 26 octombrie 2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția cu privire la contractul de transport internațional auto de pasageri și bagaje (C.V.R.) (nr. 1465, 24 decembrie 2007). 15. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 1468, 24 decembrie 2007). 16. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier în anul 2007 (nr. 1474, 25 decembrie 2007). 17. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1475, 25 decembrie 2007). 18. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea la lucrările ședinței Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (or. Așhabad, Turkmenistan, 21-22 noiembrie 2007) (nr. 1477, 25 decembrie 2007). 19. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 32 din 11 ianuarie 2007 (nr. 1478, 26 decembrie 2007). 20. Hotărîre cu privire la comisiile interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 1490, 27 decembrie 2007). 21. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 1510, 29 decembrie 2007). 22. Hotărîre privind modul de înregistrare a prețurilor maxime de vînzare cu amănuntul la țigaretele cu filtru (nr. 1516, 29 decembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 1. Ordin cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de Audit Intern (Regulament-model de efectuare a auditului intern) (nr. 111, 26 decembrie 2007). Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova 2. Ordin cu privire la aprobarea unor acte normative de executare a Codului vamal Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 3. Ordin cu privire la lista agenților economici care pot beneficia în anul 2008 de posibilitatea imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtia specială cu însemne de protecție (nr. 678, 19 decembrie 2007). 4. Ordin privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal (nr. 693, 26 decembrie 2007). 5. Comunicat privind anularea Comunicatului IFPS nr. 17-2-09/1-565-2275/12 din 28 mai 2004 Privind aplicarea impozitului pe venitul persoanelor fizice și juridice rezidenți antrenate în realizarea proiectelor de asistență tehnică (nr. 17-2-09/1-1000-7161/32, 27 decembrie 2007). Acte ale Agenției Medicamentului și ale Agenției Agroindustriale Moldova-Vin 6. Ordin privind modificarea ordinului nr. 34/28 din 11.04.2007 Privind aprobarea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2007 (nr. 77/112, 11 decembrie 2007). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 7. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți (nr. 340, 27 decembrie 2007).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte