Nr. 5-7 11.01.2008

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova14. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1457-IV, 29 decembrie 2007).15. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 285-XVI, 20 decembrie 2007).16. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la articolele VI și XIV.A din Statutul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (nr. 1458-IV, 29 decembrie 2007).17. Lege pentru acceptarea amendamentelor la articolele VI și XIV.A din Statutul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (nr. 287-XVI, 20 decembrie 2007).18. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta (nr. 1459-IV, 29 decembrie 2007).19. Lege privind ratificarea Convenției dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta (nr. 288-XVI, 20 decembrie 2007).20. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului european referitor la transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interne (ADN) (nr. 1460-IV, 29 decembrie 2007).21. Lege pentru ratificarea Acordului european referitor la transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interne (ADN) (nr. 296-XVI, 21 decembrie 2007).22. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Memorandumului de Оnțelegere pentru dezvoltarea coordonată a Șoselei de Centură a Mării Negre (nr. 1461-IV, 29 decembrie 2007).23. Lege privind ratificarea Memorandumului de Оnțelegere pentru dezvoltarea coordonată a Șoselei de Centură a Mării Negre (nr. 297-XVI, 21 decembrie 2007).24. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției internaționale împotriva dopajului în sport a UNESCO (nr. 1462-IV, 29 decembrie 2007).25. Lege pentru ratificarea Convenției internaționale împotriva dopajului în sport a UNESCO (nr. 298-XVI, 21 decembrie 2007).26. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1463-IV, 29 decembrie 2007).27. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 299-XVI, 21 decembrie 2007).28. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 115-XVI din 18 mai 2006 cu privire la scutirea de taxa vamală a unor mărfuri importate de către organizațiile din sfera științei și inovării (nr. 1464-IV, 29 decembrie 2007).29. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 115-XVI din 18 mai 2006 cu privire la scutirea de taxa vamală a unor mărfuri importate de către organizațiile din sfera științei și inovării (nr. 300-XVI, 21 decembrie 2007).30. Decret pentru modificarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova (nr. 1455-IV, 28 decembrie 2007). 31. Decret privind eliberarea doamnei Vera PANAINTI din funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău (nr. 1456-IV, 28 decembrie 2007). 32. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Nicolai CERVENCOV (nr. 1465-IV, 2 ianuarie 2008). 33. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Teodor OLARU (nr. 1466-IV, 6 ianuarie 2008).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova23. Hotărîre privind carnetul de muncă (nr. 1449, 24 decembrie 2007).24. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinației și schimbul terenurilor (nr. 1451, 24 decembrie 2007). 25. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II (nr. 1455, 24 decembrie 2007). 26. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental cu privire la facilitarea eliberării vizelor (nr. 1466, 24 decembrie 2007). 27. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, ministru al economiei și comerțului (nr. 1467, 24 decembrie 2007). 28. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1470, 24 decembrie 2007).29. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1481, 26 decembrie 2007). 30. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Centrul pentru Drepturile Omului, a structurii, efectivului-limită și modului de finanțare a acestuia (nr. 1482, 26 decembrie 2007). 31. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1488, 26 decembrie 2007). 32. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1489, 26 decembrie 2007). 33. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului exportului temporar al vagoanelor (nr. 1491, 27 decembrie 2007). 34. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Ion ABABII, ministru al sănătății (nr. 1492, 27 decembrie 2007). 35. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta, semnate la Londra la 8 noiembrie 2007 (nr. 1493, 27 decembrie 2007). 36. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Artur REȘETNICOV, director al Serviciului de Informații și Securitate (nr. 1495, 27 decembrie 2007). 37. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Bulgaria (10 decembrie 2007) (nr. 1502, 27 decembrie 2007). 38. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, ministru al economiei și comerțului (nr. 1503, 27 decembrie 2007). 39. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 1504, 27 decembrie 2007). 40. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se oprează în Hotărîrea Guvernului nr. 1593 din 29 decembrie 2003 (nr. 1507, 27 decembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova8. Ordin cu privire la aprobarea formularului-tip al schemelor de încadrare (nr. 109, 21 decembrie 2007).Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova9. Decizie cu privire la Strategia de acoperire a teritoriului național cu servicii de programe audiovizuale (2007-2010) (nr. 59, 10 mai 2007).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte